برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 22 خرداد
تعداد بازدید : 126 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 22 خرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 22 خرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 17 خرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 17 خرداد » ادامه خبر


برگزاری همایش دو روزه تکنیکهای عملی (سرولوژی) و مقالات ایمنی

برگزاری همایش دو روزه تکنیکهای عملی (سرولوژی) و مقالات ایمنی » ادامه خبر


20 درصد تخفیف ویژه تا 19 خردادماه
تعداد بازدید : 325 |

20 درصد تخفیف ویژه تا 19 خردادماه

20 درصد تخفیف ویژه تا 19 خردادماه » ادامه خبر


برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 خرداد
تعداد بازدید : 119 |

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 خرداد

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 خرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 19 خرداد
تعداد بازدید : 95 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 19 خرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 19 خرداد » ادامه خبر


کلاس مهندسی ژنتیک دکتر اقدم شنبه 27 خرداد

مهندسی ژنتیک » ادامه خبر


برگزاری کلیه کدهای زبان دکتر شاهرضا ، پنجشنبه 18 خرداد
تعداد بازدید : 54 |

برگزاری کلیه کدهای زبان دکتر شاهرضا ، پنجشنبه 18 خرداد

برگزاری کلیه کدهای زبان دکتر شاهرضا ، پنجشنبه 18 خرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز پنجشنبه 11 خرداد
تعداد بازدید : 119 |

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز پنجشنبه 11 خرداد

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز پنجشنبه 11 خرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز جمعه 12 خرداد
تعداد بازدید : 168 |

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز جمعه 12 خرداد


برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز جمعه 12 خرداد

  » ادامه خبر