ویدئو کلاس تغذیه ارشد تابستان استاد جلالی(1)
تعداد بازدید : 17 |

ویدئو کلاس تغذیه ارشد تابستان استاد جلالی(1)


ویدئو کلاس بیوشیمی  ارشد پاییز دکتر رضویان(1)
تعداد بازدید : 24 |

ویدئو کلاس بیوشیمی ارشد پاییز دکتر رضویان(1)ویدئو کلاس ارشد پاییز دکتر شاهرضا(2)
تعداد بازدید : 54 |

ویدئو کلاس ارشد پاییز دکتر شاهرضا(2)


ویدئو بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمدنژاد(1)
تعداد بازدید : 12 |

ویدئو بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمدنژاد(1)
ویدئو کلاس سلولی و مولکولی دکتری  دکتر اقدم(2)
تعداد بازدید : 21 |

ویدئو کلاس سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم(2)