برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 11 دی
تعداد بازدید : 41 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 11 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 11 دی » ادامه خبر


برگزاری کلاس خون شناسی ( دکتری) دکتر نامجو، پنج شنبه 9 دی

برگزاری کلاس خون شناسی ( دکتری) دکتر نامجو، پنج شنبه 9 دی » ادامه خبر
کنسلی کلیه کلاس های دکتر عبدالهی- آناتومی تشریح و جنین شناسی پاییز - جمعه 10 دی

کنسلی کلیه کلاس های دکتر عبدالهی- آناتومی تشریح و جنین شناسی پاییز - جمعه 10 دی » ادامه خبر


کنسلی کلیه کلاس های زبان تابستان و پاییز استاد حیدرنیا پنج شنبه 9 دی

کنسلی کلیه کلاس های زبان تابستان و پاییز استاد حیدرنیا پنج شنبه 9 دی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 8 دی (اصلاحیه)

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 8 دی » ادامه خبر


تخفیف ویژه اعضای کمیته دانشجویی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ایران

تخفیف ویژه اعضای کمیته دانشجویی دانشجویان علوم آزمایشگاهی ایران » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 5 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 5 آذر » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 6 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 6 دی » ادامه خبر