برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 20 اسفند
تعداد بازدید : 107 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 20 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 20 اسفند » ادامه خبر


برگزار نشدن کلاس فوق العاده  سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم، پنج شنبه 19 اسفند

برگزار نشدن کلاس فوق العاده  سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم، پنج شنبه 19 اسفند » ادامه خبر


کنسلی کلیه کلاس های زبان (تابستان و پاییز) دکتر شاهرضا، پنج شنبه 19 اسفند


کنسلی کلیه کلاس های زبان (تابستان و پاییز) دکتر شاهرضا، پنج شنبه 19 اسفند » ادامه خبر


کلاس فوق العاده باکتری (دکتری ) استاد بلوری، پنج شنبه 19 اسفند

کلاس فوق العاده باکتری (دکتری ) استاد بلوری، پنج شنبه 19 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 20 اسفند
تعداد بازدید : 56 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 20 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 20 اسفند » ادامه خبر


نتایج آزمون 5 فیزیولوژی دکتر قاسمی
تعداد بازدید : 101 |

نتایج آزمون 5 فیزیولوژی دکتر قاسمی

نتایج آزمون 5 فیزیولوژی دکتر قاسمی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 15 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 15 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 16 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 16 اسفند » ادامه خبر


اصلاحیه برنامه کلاسی روز جمعه 13 اسفندماه 95
تعداد بازدید : 314 |

اصلاحیه برنامه کلاسی روز جمعه 13 اسفندماه 95

اصلاحیه برنامه کلاسی روز جمعه 13 اسفندماه 95 » ادامه خبر


کلاس ریاضی عمومی استاد طباطبائی
تعداد بازدید : 71 |

کلاس ریاضی عمومی استاد طباطبائی

کلاس ریاضی عمومی استاد طباطبائی  » ادامه خبر