ویدئو کلاس ایمنی شناسی دکتری دکتر خلیلی(1)
تعداد بازدید : 43 |

ویدئو کلاس ایمنی شناسی دکتری دکتر خلیلی(1)ویدئو کلاس سلولی  ارشد ترم زمستان دکتر اقدم(1)
تعداد بازدید : 48 |

ویدئو کلاس سلولی ارشد ترم زمستان دکتر اقدم(1)ویدئو کلاس شیمی آلی ارشد پاییز دکتر اکبری(1)
تعداد بازدید : 26 |

ویدئو کلاس شیمی آلی ارشد پاییز دکتر اکبری(1)


ویدئو بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد(1)
تعداد بازدید : 29 |

ویدئو بیوشیمی دکتری دکتر محمدنژاد(1)
برنامه کلاسی روز جمعه 9 اسفند 98
تعداد بازدید : 76 |

برنامه کلاسی روز جمعه 9 اسفند 98