برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 8 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 8 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 10 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 10 اسفند » ادامه خبر


کلاس فوق العاده نکته و تست زبان دکتر شاهرضا، ( مرور چندین جلسه ی اول کلاس)

کلاس فوق العاده نکته و تست زبان دکتر شاهرضا، ( مرور چندین جلسه ی اول کلاس) » ادامه خبر


کلاس فوق العاده بیوشیمی (زمستان ) استاد عسگرخانی ، چهارشنبه 11 اسفند

کلاس فوق العاده بیوشیمی (زمستان ) استاد عسگرخانی ، چهارشنبه 11 اسفند » ادامه خبر


کلاس فوق العاده باکتری شناسی (تابستان) استاد بلوری ، چهارشنبه 11 اسفند

کلاس فوق العاده باکتری شناسی (تابستان) استاد بلوری ، چهارشنبه 11 اسفند » ادامه خبر


تغییر ساعت کلاس سلولی و مولکولی ( کد سه شنبه پاییز و زمستان ) دکتر اقدم ، سه شنبه 10 اسفند

تغییر ساعت کلاس سلولی و مولکولی ( کد سه شنبه پاییز و زمستان ) دکتر اقدم ، سه شنبه 10 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 11 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 13 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 5 اسفند
تعداد بازدید : 133 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 5 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 5 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 6 اسفند
تعداد بازدید : 107 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 6 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 6 اسفند » ادامه خبر