آیین نامه واحد آموزش گروه آموزشی دکتر خلیلی
تعداد بازدید : 193 |

آیین نامه واحد آموزش گروه آموزشی دکتر خلیلی


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 مرداد
تعداد بازدید : 86 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 مرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 18 مرداد » ادامه خبر


برگزاری دوره چهل و هشتم آزمون زبان وزارت بهداشت MHLE فردا 18 مردادماه (دریافت کارت ورود به جلسه)

برگزاری دوره سوم آزمون زبان وزارت بهداشت MHLE فردا 18 مردادماه » ادامه خبر


تاریخ شروع کلاسهای کارشناسی ارشد ترم تابستان 97
تعداد بازدید : 566 |

تاریخ شروع کلاسهای کارشناسی ارشد ترم تابستان 97

تاریخ شروع کلاسهای کارشناسی ارشد ترم تابستان 97 » ادامه خبربرنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 7 مردادماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 7 مردادماه » ادامه خبربرنامه کلاسی روز پنجشنبه 21 تیر ماه
تعداد بازدید : 118 |

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 21 تیر ماهبرنامه کلاسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 14 خرداد ماه
تعداد بازدید : 111 |

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 14 خرداد ماه