۱۹ مهر ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 15437

رتبه های قبولی رشته های علوم پایه پزشکی کنکور کارشناسی ارشد 99

رتبه های قبولی رشته های علوم پایه پزشکی کنکور کارشناسی ارشد 99
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته قبولی رتبه خدمات استفاده شده (کلاس،  بسته آموزشی،  آزمون های آزمایشی،  مشاوره تخصصی،  کتاب)
1 خانم مصنوره منصوری ایمنی شناسی 1 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای - کلاس
2 خانم پریناز جوان بخت آناتومی 1 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس زبان استاد حیدرنیا
3 خانم نگار نجاتی فهیمی باکتری شناسی 1 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری و کلاس انگل شناسی دکتر بهروان و کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی
4 خانم زهرا شاولی بیولوژی و کنترل ناقلین بیما‌ری‌ها 1  
5 خانم نسرین عبدالخانیان ترکیبات طبیعی و دارویی دریایی 1  
6 خانم ندا ولی سلطان تغذیه 1 آزمون های آزمایشی 12 مرحله 
7 خانم شمیم قاسمی تکنولوژی گردش خون 1 آزمون آزمایشی
8 خانم مهدیه مهدوی وند خون شناسی 1 آزمون های آزمایشی - کلاس حضوری هماتولوژی خانم دکتر نامجو
9 خانم عارفه ایوبی شبخوسکله شیمی دارویی 1  
10 خانم نگار نجاتی فهیمی میکروب شناسی مواد غذایی 1 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری و کلاس انگل شناسی دکتر بهروان و کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی
11 خانم رژین احمدزاده نانوتکنولوژی 1 آزمون آزمایشی - کلاس زبان استاد حیدرنیا - طرح مشاوره تخصصی استاد پوردکان
12 آقای علیرضا اسمعیل اوغلی ویروس شناسی 1  
13 خانم مهدیه صالحی اتاق عمل 2 آزمون های آزمایشی، بسته آموزشی، طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
14 خانم محیا رمش آناتومی 2  
15 آقای امید نریمانی اسکندر باکتری شناسی 2 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
16 خانم یاسمن عبادی بیوتکنولوژی پزشکی 2 کلاس مجازی بیوشیمی دکتر رضویان، کلاس مجازی زبان استاد خدادادی، کلاس مجازی سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم، طرح مشاوره تخصصی خانم رضایی،آزمون های آزمایشی 9 مرحله
17 خانم فاطمه احراری تکنولوژی گردش خون 2 آزمون های آزمایشی 
18 خانم فریده جعفری خون شناسی 2 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
19 خانم مریم درویشی ژنتیک 2 کلاس زبان استاد حیدرنیا،آزمون های آزمایشی 9 مرحله
20 خانم زهرا نوروزی سلامت سالمندی 2  
21 خانم بیتا زندی فیزیولوژی 2 آزمون های آزمایشی 
22 خانم سیده رومینا قاضی میرسعید قارچ شناسی 2 آزمون های آزمایشی 
23 آقای امید نریمانی اسکندر ویروس شناسی 2 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
24 خانم فاطمه حسن فرد اتاق عمل 3 طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری، آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
25 آقای امید نریمانی اسکندر انگل شناسی 3 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
26 خانم ملیکا گرگانی ایمنی شناسی 3 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
27 آقای افشین طالبی نسب آناتومی 3 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
28 آقای سید علی رضا موسوی بیوتکنولوژی پزشکی 3 آزمون آزمایشی
29 خانم فرشته برجسته بیوشیمی بالینی 3 کلاس بیوشیمی دکتر محمدنژاد و کلاس شیمی دکتر اکبری - آزمون های آزمایشی
30 آقای ایمان امیری تغذیه 3 آزمون های آزمایشی
31 خانم یگانه خالقی خون شناسی 3 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو، آزمون های آزمایشی 9 مرحله
32 خانم نیلوفر الوند فیزیولوژی 3 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
33 آقای کسری جهانخانی ایمنی شناسی 4 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
34 آقای علیرضا اسمعیل اوغلی باکتری شناسی 4 کلاس حضوری ویروس شناسی خانم دکتریزدانی
35 خانم کتایون عسگری بیوشیمی بالینی 4 آزمون های آزمایشی
36 خانم نیلوفر صدیقی خون شناسی 4 کلاس ایمنی شناسی استاد نصری، آزمون های آزمایشی 9 مرحله
37 خانم نگار نجاتی فهیمی قارچ شناسی 4 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری و کلاس انگل شناسی دکتر بهروان و کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی
38 خانم الهام رضایی نیارکی میکروب شناسی مواد غذایی 4 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
39 خانم نگار نجاتی فهیمی ویروس شناسی 4 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری و کلاس انگل شناسی دکتر بهروان و کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی
40 آقای رضا کاظمی اتاق عمل 5 طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
41 خانم نگار نجاتی فهیمی انگل شناسی 5 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری و کلاس انگل شناسی دکتر بهروان و کلاس ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی
42 خانم فایزه شهبا ایمنی شناسی 5 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
43 آقای علی نباتی بیوشیمی بالینی 5 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
44 خانم لعیا خدایی خون شناسی 5  
45 خانم فاطمه عابدی سم شناسی 5  
46 آقای شایان اسدی شیمی دارویی 5 کلاس بیوشیمی دکتر محمد نژاد - آزمون های آزمایشی
47 خانم محبوبه قادرزاده فیزیولوژی 5 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
48 خانم سپیده توتونچیلر اتاق عمل 6 آزمون آزمایشی
49 خانم زهرا شفقت ایمنی شناسی 6  
50 آقای عبدالکریم طاهری بیوشیمی بالینی 6 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
51 خانم محدثه حیدرعلی خون شناسی 6 آزمون های آزمایشی
52 خانم معصومه گلیجانی مقدم ژنتیک 6 آزمون آزمایشی - کلاس
53 خانم زینب زندیه ویروس شناسی 6 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
54 خانم غزاله خدادادی باکتری شناسی 7 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
55 خانم مهسا برات طرقی بیوشیمی بالینی 7  
56 خانم نگار سماعی داریانی فیزیک پزشکی 7 آزمون آزمایشی
57 خانم فرانک صالحی مامایی 7 آزمون آزمایشی
58 خانم مینا میرزایی اتاق عمل 8 طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
59 خانم نسیم منافی کندجانی انگل شناسی 8  
60 خانم مهدیسا یوسفی بیوشیمی بالینی 8  
61 خانم زهرا حریری تغذیه 8 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
62 آقای علیرضا محبی زاده خون شناسی 8 کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
63 خانم لعیا خسروی فیزیولوژی 8  
64 آقا متین محی الدین بیوشیمی بالینی 9 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
65 آقای مهدی منوچهری پرستاری کودکان 9 آزمون آزمایشی
66 خانم سحر جلیلی وند خون شناسی 9 کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
67 آقای صادق توکلی ژنتیک 9  
68 آقای امیررضا قرائیان سم شناسی 9  
69 خانم سارا مهرسروش فیزیولوژی 9 کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
70 خانم مهسا خسروی نانوتکنولوژی 9 آزمون های آزمایشی
71 آقای علیرضا اسمعیل اوغلی انگل شناسی 10  
72 خانم عاطفه باقری ایمنی شناسی 10 کلاس حضوری ایمنی شناسی دکترخلیلی و کلاس سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم، آزمون های آزمایشی
73 خانم نیلوفر توکلی آناتومی 10 آزمون آزمایشی
74 خانم الهام رضایی نیارکی باکتری شناسی 10 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
75 خانم نگین نظری خون شناسی 10 کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
76 خانم الهام قیطاسی سلامت سالمندی 10 کلاس مجازی زبان استاد خدادادی
77 آقای حسین نادرخانی فیزیولوژی 10 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
78 آقای علیرضا اسمعیل اوغلی قارچ شناسی 10  
79 خانم نیلوفر صدیقی ایمنی شناسی 11 کلاس ایمنی شناسی استاد نصری، آزمون های آزمایشی 9 مرحله
80 آقای مجید کاظمی آناتومی 11 آزمون آزمایشی
81 خانم کیمیا ترابی نسب تغذیه 11 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
82 خانم نیلوفر جعفری خون شناسی 11  
83 خانم عارفه مرواریدی میکروب شناسی مواد غذایی 11 آزمون آزمایشی
84 خانم زهرا یعقوبی فیزیولوژی 12 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی
85 خانم نسیم منافی کندجانی قارچ شناسی 12  
86 خانم نگین شفیعی پور بیوتکنولوژی پزشکی 13  
87 خانم فاطمه نخعی مقدم خون شناسی 13 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای - کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
88 آقای سینا مهدوی ویروس شناسی 13 کلاس مجازی زبان و ویروس شناسی استاد خدادادی
89 خانم نجمه پارسایی اتاق عمل 14 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
90 خانم سیمین پورموسوی انگل شناسی 14  
91 خانم غزل بغدادی تغذیه 14 کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی و کلاس تغذیه استاد جلالی
92 خانم زهره سادات اکبری فیزیولوژی 14 آزمون آزمایشی
93 خانم نیوشا احمدی میکروب شناسی مواد غذایی 14 طرح مشاوره تخصصی با آقای سپاسی
94 خانم غزاله خدادادی ویروس شناسی 14  
95 خانم سحر قربان شمسی اتاق عمل 15 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی - کلاس
96 خانم محدثه حیدرعلی ایمنی شناسی 15  
97 خانم معصومه رستمی بیوشیمی بالینی 15 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
95 خانم هلیا محرمی تغذیه 15 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس تغذیه استاد جلالی و کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
96 خانم عاطفه هاشم آبادی تکنولوژی گردش خون 15 آزمون های آزمایشی 9 مرحله، کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
99 آقای آرمان رجبی ژنتیک 15 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی - کلاس
100 خانم مریم نوروزی ایمنی شناسی 16 آزمون های آزمایشی 9 مرحله - کلاس ایمنی شناسی استاد صفدریان و طرح مشاوره زیر ذره بین آقای سپاسی
104 خانم مریم درویشی بیوتکنولوژی پزشکی 16 آزمون آزمایشی
102 خانم مهشاد نوروزی خون شناسی 16 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
101 خانم نیکتا سینا فیزیولوژی 16 آزمون های آزمایشی 9 مرحله،کلاس نکته و تست فیزیولوژی دکتر عبدی
105 خانم فاطمه رضایی نانوتکنولوژی 16 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی - کلاس
103 آقای ایمان اولیایی ویروس شناسی 16 کلاس مجازی زبان و ویروس شناسی استاد خدادادی
108 خانم نیلوفر صدیقی بیوشیمی بالینی 17 آزمون های آزمایشی 9 مرحله
107 خانم یاسمن پوریافر خون شناسی 17  
106 خانم شقایق تموک فیزیولوژی 17 آزمون های آزمایشی 9 مرحله، کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
112 خانم مهسا خدایی اتاق عمل 18  
111 آقای علیرضا محبی زاده ایمنی شناسی 18 کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
109 آقای علی زمانیان تغذیه 18 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
110 خانم فاطمه نقی زاده فیزیولوژی 18 آزمون های آزمایشی، کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
113 خانم زهرا عواطفی نژاد قارچ شناسی 18 بسته آموزشی
114 آقای امیرحسین حاجی جعفری ایمنی شناسی 19 کلاس سلولی و مولکولی استاد طلابی
115 خانم ثریا علیمحمدی فیزیولوژی 20 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
117 خانم سپیده رضایی مامایی 20  
116 خانم سارا شاکری میکروب شناسی مواد غذایی 20 آزمون های آزمایشی
120 خانم فاطمه زارع اتاق عمل 21 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای،  طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
121 خانم حوریه شاپوریان ایمنی شناسی 21 آزمون آزمایشی - کلاس
119 آقای کورش حمزانلوئی مقدم بیوشیمی بالینی 21 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، بسته آموزشی
118 خانم زینب تثبیتی خون شناسی 21 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای،کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
122 خانم محبوبه شاملو بیوشیمی بالینی 22 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
123 آقای حسین ملکان ژنتیک 22 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی
126 خانم کیمیا طالبی ایمنی شناسی 23 آزمون آزمایشی
127 خانم بهناز بختی باکتری شناسی 23 آزمون آزمایشی
125 آقای آریا عیسی نیا خون شناسی 23 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای - کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
124 خانم فرحناز فرهادی ویروس شناسی 23  
129 آقای محمدرضا صبوری تغذیه 24 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
128 آقای علی اصغری قمی خون شناسی 24 آزمون های آزمایشی 9 مرحله، کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
130 خانم افسانه فدایی خوب ایمنی شناسی 25 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
133 خانم زهرا ترکاشوند اتاق عمل 26 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، طرح مشاوره تخصصی با آقای تیموری
131 آقای آرمین اکبر ایمنی شناسی 26 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
135 خانم سروناز ملکوتی راد آناتومی 26 آزمون آزمایشی
137 آقای صادق توکلی بیوشیمی بالینی 26  
134 خانم مینا سالک تغذیه 26 طرح مشاوره تخصصی با خانم ملاحسینی
136 خانم آیدا عسگری تغذیه 26 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی - مشاوره تخصصی
132 خانم لیلا جوی بار خون شناسی 26 آزمون های آزمایشی 9 مرحله - کلاس وبکتفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
138 خانم لیلا جوی بار ایمنی شناسی 27 کلاس وبکتفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
140 آقای علی حیدرپور ژنتیک 27  
139 خانم معصومه سلطانی نانوتکنولوژی 27  
142 خانم مریم کلینی باکتری شناسی 28 آزمون آزمایشی - کلاس
143 خانم الناز وطنی باکتری شناسی 28  
141 خانم الهه رئیسی خون شناسی 28  
144 خانم مینا خلج امیری خون شناسی 29 آزمون های آزمایشی 9 مرحله - کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
145 خانم سیمین پورموسوی قارچ شناسی 29  
146 آقای محمدپویا سمیعی خون شناسی 30 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو - کلاس نکته و تست ایمنی شناسی استاد زارع و سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم و بیوشیمی دکتر رضویان
147 خانم فاطمه کریمی نانوتکنولوژی 30  
149 خانم زهرا محمدی اتاق عمل 31 آزمون های آزمایشی
151 خانم رضوانه زوبین پران بیوتکنولوژی پزشکی 31 آزمون آزمایشی
150 خانم فاطمه جاودان تغذیه 31  
148 خانم نیلوفر کاظمی خون شناسی 31 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای - کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
152 خانم الناز وطنی قارچ شناسی 31  
155 خانم نگین شفیعی پور ژنتیک 32  
153 خانم زهرا سجده فیزیولوژی 32 آزمون آزمایشی
154 خانم نادیا نصیرزاده ویروس شناسی 32  
157 خانم آیدا عسگری تغذیه 33  
156 آقای پویا صدیقی راد خون شناسی 33 آزمون های آزمایشی 9 مرحله - کلاس حضوری هماتولوژی خانم دکتر نامجو
159 خانم فاطمه آقاعلیخانی تغذیه 34  
158 خانم حانیه کریمی نژاد خون شناسی 34 آزمون های آزمایشی 9 مرحله - کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
160 خانم مریم کلینی قارچ شناسی 34 آزمون آزمایشی - کلاس
161 آقای محمدرضا لحیم چی ایمنی شناسی 35 آزمون های آزمایشی، همایش یک روزه ایمنی شناسی استاد زارع
164 خانم مریم حدادی ایمنی شناسی 36 کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
162 خانم فائزه مهربان بیوشیمی بالینی 36 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
163 خانم راضیه رحمانی خون شناسی 36 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای - کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
165 خانم سپیده حسینی بیوشیمی بالینی 37 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
166 خانم ویدا شیرانی خون شناسی 37  
167 آقای صادق توکلی بیوتکنولوژی پزشکی 38  
168 آقای مهدی کشانی تغذیه 38  
169 خانم افسانه شمس ایمنی شناسی 39 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
171 خانم فاطمه دهقان آناتومی 39  
170 خانم فروزان کرم خون شناسی 39 کلاس وبکنفرانس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
172 خانم عاطفه شادکامیان خون شناسی 40  
174 خانم ندا پویا نانوتکنولوژی 40 آزمون آزمایشی - کلاس
173 خانم معصومه صلواتیان ویروس شناسی 40 آزمون آزمایشی
178 خانم مریم کلینی انگل شناسی 41 آزمون آزمایشی - کلاس
177 خانم سپیده نصیری ایمنی شناسی 41 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی
175 خانم فاطمه مرادی خون شناسی 41 آزمون های آزمایشی - کلاس حضوری هماتولوژی خانم دکتر نامجو
176 خانم طیبه خراسانی فیزیولوژی 41 آزمون آزمایشی
179 آقای ارزم اسحق آناتومی 42  
180 آقای امید سالارنیکخواه خون شناسی 42  
181 آقای عرفان جوکار بیوشیمی بالینی 43 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
182 خانم زینب داوودی مقدم خون شناسی 45 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو و کلاس بیوشیمی دکتر رضویان و کلاس زبان استاد خدادادی
183 خانم نیوشا احمدی ویروس شناسی 45  
185 خانم الناز وطنی انگل شناسی 46  
184 خانم سعاد عساکره ایمنی شناسی 46 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای،کلاس ایمنی شناسی استاد نصری
186 آقای پوریا غیایی ایمنی شناسی 48 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای
187 خانم آسیه زارعی بیوشیمی بالینی 48  
188 خانم سما یوسفی بیوشیمی بالینی 49 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای، کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
190 خانم پریسا نجفی باکتری شناسی 50 طرح مشاوره تخصصی با استاد خدادادی
189 آقای رامتین چلونگریان خون شناسی 50 آزمون های آزمایشی 12 مرحله ای ،کلاس بیوشیمی دکتر رضویان و کلاس زبان استاد خدادادی
191 خانم مریم کلینی انگل شناسی 51 آزمون آزمایشی - کلاس
192 خانم آرزو قره زاده ایمنی شناسی 53 طرح مشاوره تخصصی با آقای سپاسی
193 خانم نرگس زارع خون شناسی 54 آزمون آزمایشی - کلاس ایمنی شناسی استاد نصر- مشاوره تخصصی
196 خانم شیوا صفری بیوشیمی بالینی 55  
195 آقای امیرحسین منصوری تغذیه 55 آزمون آزمایشی - کلاس
197 خانم پریسا دانشوند بیوشیمی بالینی 56  
198 خانم فاطمه غلامی بیوشیمی بالینی 57  
199 خانم زهرا بکرانی مشاوره در مامایی 57  
201 آقای مهرشاد اکبری باکتری شناسی 58 آزمون آزمایشی - بسته آموزشی - کلاس
200 آقای اسمعیل قدمی بیوشیمی بالینی 58 آزمون های آزمایشی، کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
202 خانم سپیده فاضلی تغذیه 62  
203 خانم ثمین حجازی تغذیه 63  
204 خانم مهسا قنایی تغذیه 65  
205 خانم سیمین پورموسوی باکتری شناسی 66  
206 خانم فاطمه ابوالحسنی ژنتیک 74  
207 خانم آناهیتا باجگیران طباخ تغذیه 76  
208 خانم سپیده شاکری انارکی پرستاری 77  
209 خانم حنا شیخی آناتومی 78  
210 خانم حمزه بیوشیمی بالینی 80 کلاس حضوری شیمی دکتر اکبری
211 خانم زینب کاویانی تغذیه 83 طرح مشاوره تخصصی با خانم ملاحسینی
212 خانم فرشته امینی فیزیولوژی 85 بسته آموزشی - کلاس
213 خانم ملیکا توحیدی تغذیه 87 آزمون آزمایشی
214 خانم حانیه برزگر آناتومی 90 آزمون آزمایشی
215 خانم زهرا مهری اتاق عمل 94  
216 خانم سیمین پورموسوی ویروس شناسی 103  
217 آقای فاضل عساکره فیزیولوژی 148