کنسلی کلاس فیزیولوژی و تغذیه ورزشی (پاییز) دکتر صالحیان  پنجشنبه 30 دی ماه

کنسلی کلاس فیزیولوژی و تغذیه ورزشی (پاییز) دکتر صالحیان  پنجشنبه 30 دی ماه » ادامه خبر


کنسلی کلاس بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد ، جمعه 1 بهمن ماه

کنسلی کلاس بیوشیمی تابستان دکتر محمدنژاد ، جمعه 1 بهمن ماه » ادامه خبر


برگزاری کلاس فارماکولوژی دکتری دکتر رجب نیا  پنج شنبه 30 دی ماه

کلاس فارماکولوژی دکتری دکتر رجب نیا  پنج شنبه 30 دی ماه ، ساعت 13 الی 16 » ادامه خبر


کلاس شیمی دارویی دکتری دکتر محبوبی پنج شنبه 30 دی
تعداد بازدید : 36 |

کلاس شیمی دارویی دکتری دکتر محبوبی پنج شنبه 30 دی

کلاس شیمی دارویی دکتری دکتر محبوبی پنج شنبه 30 دی » ادامه خبر


کلاس ژنتیک  پزشکی دکتری سایر رشته ها دکتر اکبری ، جمعه 1 بهمن ماه

کلاس ژنتیک  پزشکی دکتری سایر رشته ها دکتر اکبری ، جمعه 1 بهمن ماه  » ادامه خبر


برگزاری کلاس درمان شناسی  دکتری دکتر رجب نیا ، پنج شنبه 30 دی ماه

کلاس درمان شناسی  دکتری دکتر رجب نیا ، پنج شنبه 30 دی ماه ، ساعت 16:30 الی 19:30 برگزار میگردد. » ادامه خبر


کلاس جبرانی زبان دکتر شاهرضا وِیژه دانشجویان غایب دو جلسه اول ترم تابستان

کلاس جبرانی زبان دکتر شاهرضا وِیژه دانشجویان غایب دو جلسه اول ترم تابستان » ادامه خبر