برنامه پاسخگویی مشاوران موسسه دکتر خلیلی در ایام عید
تعداد بازدید : 985 |

برنامه پاسخگویی مشاوران موسسه دکتر خلیلی در ایام عید

برنامه پاسخگویی مشاوران موسسه دکتر خلیلی در ایام عید » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 28 اسفندماه
تعداد بازدید : 93 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 28 اسفندماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 28 اسفندماه » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ودکتری روز یکشنبه 29 اسفند
تعداد بازدید : 111 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ودکتری روز یکشنبه 29 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ودکتری روز یکشنبه 29 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 27 اسفند
تعداد بازدید : 155 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 27 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 27 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 26 اسفند
تعداد بازدید : 119 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 26 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 26 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 25 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 25 اسفند » ادامه خبر


تخفیف های ویژه نوروز 96موسسه دکتر خلیلی
تعداد بازدید : 873 |

تخفیف های ویژه نوروز 96موسسه دکتر خلیلی

تخفیف های ویژه نوروز 96موسسه دکتر خلیلی » ادامه خبر


آخرین فرصت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد 96
تعداد بازدید : 3860 |

آغاز ثبت نام ترم زمستان کارشناسی ارشدبرنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 23 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 23 اسفند » ادامه خبر