آزمون 1 سلولی و مولکولی پاییز- کد جمعه و پنجشنبه پاییز
تعداد بازدید : 101 |

آزمون 1 سلولی و مولکولی پاییز- کد جمعه و پنجشنبه پاییز

آزمون 1 سلولی و مولکولی پاییز- کد جمعه و پنجشنبه پاییز » ادامه خبر


آزمون 2 باکتری پاییز استاد بلوری دوشنبه 1 آذر
تعداد بازدید : 78 |

آزمون 2 باکتری پاییز استاد بلوری دوشنبه 1 آذر

آزمون 2 باکتری پاییز استاد بلوری دوشنبه 1 آذر » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری دوشنبه 15 آذر 95

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری دوشنبه 15 آذر 95 » ادامه خبر


برنامه کلاسی روز شنبه 13 آذرماه
تعداد بازدید : 138 |

برنامه کلاسی روز شنبه 13 آذرماه

برنامه کلاسی روز شنبه 13 آذرماه » ادامه خبر


کلاس فوق العاده شیمی آلی و عمومی (پاییز)
تعداد بازدید : 61 |

کلاس فوق العاده شیمی آلی و عمومی (پاییز)

کلاس فوق العاده شیمی آلی و عمومی (پاییز)  » ادامه خبر


برنامه کلاسی کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 14 آذرماه
تعداد بازدید : 60 |

برنامه کلاسی کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 14 آذرماه

برنامه کلاسی روز یکشنبه 14 آذرماه » ادامه خبر


کنسلی کلاس بیوشیمی کد جمعه 16 الی 20 تابستان
تعداد بازدید : 68 |

کنسلی کلاس بیوشیمی کد جمعه 16 الی 20 تابستان

کنسلی کلاس بیوشیمی کد جمعه 16 الی 20 تابستان » ادامه خبر


برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 10 آذر 95
تعداد بازدید : 68 |

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 10 آذر 95

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 10 آذر 95 » ادامه خبر


اطلاعیه مهم واحد آموزش

اطلاعیه مهم واحد آموزش » ادامه خبر


برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 11 آذر 95
تعداد بازدید : 226 |

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 11 آذر 95

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 11 آذر 95 » ادامه خبر