برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 7 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 7 دی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 4 دی
تعداد بازدید : 82 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 4 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 4 دی » ادامه خبر


کنسلی کلاس فارماسیوتیکس ( دکتری)
تعداد بازدید : 37 |

کنسلی کلاس فارماسیوتیکس ( دکتری)

کنسلی کلاس فارماسیوتیکس ( دکتری)   » ادامه خبر


کنسلی کلاس فارماکولوژی دکتر رجب نیا (ارشد و دکتری)
تعداد بازدید : 26 |

کنسلی کلاس فارماکولوژی دکتر رجب نیا (ارشد و دکتری)

کنسلی کلاس فارماکولوژی (ارشد و دکتری)  » ادامه خبر


کنسلی کلاس بیوشیمی دکتر محمد نژاد ( کد 16 الی 20  جمعه تابستان )

کنسلی کلاس بیوشیمی دکتر محمد نژاد ( کد 16 الی 20  جمعه تابستان )  » ادامه خبر


برنامه کلاسی روز جمعه 3 دیماه 95
تعداد بازدید : 124 |

برنامه کلاسی روز جمعه 3 دیماه 95

برنامه کلاسی روز جمعه 3 دیماه 95 » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری چهارشنبه 1 دی
تعداد بازدید : 54 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری چهارشنبه 1 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری چهارشنبه 1 دی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 2 دی
تعداد بازدید : 89 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 2 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 2 دی » ادامه خبر


کلاس فوق العاده خون شناسی (ارشد پاییز و دکتری) دکتر نامجو ، پنج شنبه 2 دی ماه

کلاس فوق العاده خون شناسی (ارشد پاییز و دکتری) دکتر نامجو ، پنج شنبه 2 دی ماه » ادامه خبر


تکلیف ثبت نام کنکور ارشد و دکتری مشخص شد
تعداد بازدید : 69 |

تکلیف ثبت نام کنکور ارشد و دکتری مشخص شد

تکلیف ثبت نام کنکور ارشد و دکتری مشخص شد » ادامه خبر