برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 13 اسفند
تعداد بازدید : 115 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 13 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 13 اسفند » ادامه خبرکلاس فوق العاده ایمنی شناسی ( دکتری) دکتر خلیلی ، پنج شنبه 12 اسفند

کلاس فوق العاده ایمنی شناسی ( دکتری) دکتر خلیلی ، پنج شنبه 12 اسفند » ادامه خبر


کلاس فوق العاده سلولی و مولکولی (دکتری) ، دکتر اقدم ، پنج شنبه 12 اسفند

کلاس فوق العاده سلولی و مولکولی (دکتری) ، دکتر اقدم ، پنج شنبه 12 اسفند » ادامه خبر


کلاس بیوشیمی تابستان (مبحث بیولوژی مولکولی) دکتر محمدنژاد
تعداد بازدید : 56 |

کلاس بیوشیمی تابستان (مبحث بیولوژی مولکولی) دکتر محمدنژاد

کلاس بیوشیمی تابستان (مبحث بیولوژی مولکولی) دکتر محمدنژاد » ادامه خبربرنامه کلاسها کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 14 اسفند
تعداد بازدید : 40 |

برنامه کلاسها کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 14 اسفند

برنامه کلاسها کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 14 اسفند » ادامه خبر
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ودکتری روز دوشنبه 9 اسفند
تعداد بازدید : 102 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ودکتری روز دوشنبه 9 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ودکتری روز دوشنبه 9 اسفند » ادامه خبر