برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 25 دی
تعداد بازدید : 56 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 25 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 25 دی » ادامه خبر


کلاس فوق العاده  بیوشیمی ( ویژه هر دو کد 12 الی 16 و 16 الی 20 جمعه تابستان ) دکتر محمدنژاد  جمعه 24 دی

کلاس فوق العاده  بیوشیمی ( ویژه هر دو کد 12 الی 16 و 16 الی 20 جمعه تابستان ) دکتر محمدنژاد  جمعه 24 دی » ادامه خبر


کنسلی کلاس خون شناسی (ارشد پاییز و دکتری ) دکتر نامجو، پنج شنبه 23 دی

کنسلی کلاس خون شناسی (ارشد پاییز و دکتری ) دکتر نامجو، پنج شنبه 23 دی » ادامه خبر


کنسلی کلاس های زبان ( تابســتان ) استاد شاهرضا ، پنج شنبه و جمعه 23 و 24 دی ماه

کنسلی کلاس های زبان ( تابســتان ) استاد شاهرضا ، پنج شنبه و جمعه 23 و 24 دی ماه » ادامه خبر


کلیه کلاس های بیوشیمی استاد عسگرخانی  روز پنجشنبه 23 دی ماه کنسل می باشد

کلیه کلاس های بیوشیمی استاد عسگرخانی  روز پنجشنبه 23 دی ماه کنسل می باشد » ادامه خبر


تعطیلی آموزشگاه دکتر خلیلی
تعداد بازدید : 600 |

تعطیلی آموزشگاه دکتر خلیلی


تغییر مکان کلاس
تعداد بازدید : 88 |

تغییر مکان کلاس


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 21 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 21 دی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روزدوشنبه 20 دی
تعداد بازدید : 126 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روزدوشنبه 20 دی


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روزدوشنبه 20 دی » ادامه خبر