برگزاری کلاس ایمنی شناسی (زمستان)، استاد صفدریان یکشنبه 17 بهمن ماه

برگزاری کلاس ایمنی شناسی (زمستان)، استاد صفدریان یکشنبه 17 بهمن ماه » ادامه خبر


کلاس فوق العاده بیماری های داخلی و جراحی (پاییز) استاد عسگرخانی ، سه شنبه 19

کلاس فوق العاده بیماری های داخلی و جراحی (پاییز) استاد عسگرخانی ، سه شنبه 19 » ادامه خبر


کنسلی کلاس زبان علوم و آزاد (زمستان) استاد مژده ، یکشنبه 16 بهمن

کنسلی کلاس زبان علوم و آزاد (زمستان) استاد مژده ، یکشنبه 16 بهمن » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 17 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 17 بهمن » ادامه خبر


نتایج آزمون 3 کلاسی فیزیولوژی
تعداد بازدید : 91 |

نتایج آزمون 3 کلاسی فیزیولوژی

نتایج آزمون 3 کلاسی فیزیولوژی » ادامه خبرکلاس فـوق العاده خـون شـناسی ( ویژه ترم تابسـتان و پاییـز و دکتـری ) دکتر نامجـو ، پنـج شنـبه 14 بهمن ماه  ساعـت 16 الی 20

کلاس فـوق العاده خـون شـناسی ( ویژه ترم تابسـتان و پاییـز و دکتـری ) دکتر نامجـو ، پنـج شنـبه 14 بهمن ماه  ساعـت 16 الی 20 » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 15 بهمن 95
تعداد بازدید : 79 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 15 بهمن 95

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 15 بهمن 95 » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 16 بهمن
تعداد بازدید : 59 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 16 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 16 بهمن » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 10 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 10 بهمن » ادامه خبر