ویدئو کلاس شیمی آلی ارشد پاییز   دکتر اکبری(6)
تعداد بازدید : 41 |

ویدئو کلاس شیمی آلی ارشد پاییز دکتر اکبری(6)باز پخش کلاس رفع اشکال آنلاین تغذیه   استاد جلالی (1)
تعداد بازدید : 32 |

باز پخش کلاس رفع اشکال آنلاین تغذیه استاد جلالی (1)تخته کلاس سلولی و مولکولی دکتری  دکتر اقدم
تعداد بازدید : 34 |

تخته کلاس سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم