کنسلی و فوق العاده کلاس بیوشیمی (زمستان) استاد عسگرخانی ، چهارشنبه 4 اسفند

کنسلی و فوق العاده کلاس بیوشیمی (زمستان) استاد عسگرخانی ، چهارشنبه 4 اسفند » ادامه خبر


کلاس فوق العاده باکتری ( تابستان) استاد بلوری، چهارشنبه 4 اسفند

کلاس فوق العاده باکتری ( تابستان) استاد بلوری، چهارشنبه 4 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنحشنبه 28 بهمن
تعداد بازدید : 112 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنحشنبه 28 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنحشنبه 28 بهمن  » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 29 بهمن
تعداد بازدید : 114 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 29 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 29 بهمن » ادامه خبر


تغییر تاریخ کلاس فوق العاده سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم به 7 اسفند

تغییر تاریخ کلاس فوق العاده سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم به 7 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 30 بهمن
تعداد بازدید : 66 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 30 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 30 بهمن » ادامه خبر


کنسلی کلیه کلاس های تغذیه و رژیم درمانی (تابستان و پاییز) دکتر محمدزاده ، پنج شنبه 28 بهمن

کنسلی کلیه کلاس های تغذیه و رژیم درمانی (تابستان و پاییز) دکتر محمدزاده ، پنج شنبه 28 بهمن » ادامه خبر


برگزاری کلاس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری، پنج شنبه 28 بهمن

برگزاری کلاس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری، پنج شنبه 28 بهمن » ادامه خبر


آزمون 4 فیزیولوژی دکتر قاسمی
تعداد بازدید : 136 |

آزمون 4 فیزیولوژی دکتر قاسمی

آزمون 4 فیزیولوژی دکتر قاسمی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 24 بهمن 95

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 24 بهمن 95 » ادامه خبر