برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 19 آذر 95
تعداد بازدید : 149 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 19 آذر 95

برنامه کلاسهای روز جمعه 19 آذر 95 » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 20 آذر 95
تعداد بازدید : 65 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 20 آذر 95

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 20 آذر 95 » ادامه خبر


برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 17 آذر 95
تعداد بازدید : 97 |

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 17 آذر 95کنسلی کلاس بیوشیمی ( کد پنج شنبه دکتری ) دکتر محمدنژاد ، پنج شنبه 18 آذر

کنسلی کلاس بیوشیمی ( کد پنج شنبه دکتری ) دکتر محمدنژاد ، پنج شنبه 18 آذر » ادامه خبر


کنسلی کلاس بیوشیمی ( کد پنج شنبه دکتری ) دکتر محمدنژاد ، پنج شنبه 18 آذر

کنسلی کلاس بیوشیمی ( کد پنج شنبه دکتری ) دکتر محمدنژاد ، پنج شنبه 18 آذر » ادامه خبر


نتیجه آزمون 2 شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری پاییز
تعداد بازدید : 32 |

نتیجه آزمون 2 شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری پاییز

نتیجه آزمون 2 شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری پاییز » ادامه خبر


نتیجه آزمون 6 سلولی و مولکولی دکتر اقدم کد تابستان
تعداد بازدید : 58 |

نتیجه آزمون 6 سلولی و مولکولی دکتر اقدم کد تابستان

نتیجه آزمون 6 سلولی و مولکولی دکتر اقدم کد تابستان » ادامه خبر


 جدول برنامه زماني آزمونهاي سال 1396 سازمان سنجش (وزارت علوم)

 جدول برنامه زماني آزمونهاي سال 1396 سازمان سنجش (وزارت علوم) » ادامه خبر


برنامه کلاسهای روز سه شنبه 16آذر 95
تعداد بازدید : 108 |

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 16آذر 95

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 16آذر 95 » ادامه خبر