شروع کلاس نکته و تست سلولی و مولکولی ویژه کدها سه شنبه و پنج شنبه تابستان  دکتر اقدم ، اوایل اردیبهشت

شروع کلاس نکته و تست سلولی و مولکولی ویژه کدها سه شنبه و پنج شنبه تابستان  دکتر اقدم ، اوایل اردیبهشت » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 19 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 19 دی » ادامه خبر


زمان کلاس نکته و تست درس سلولی و مولکولی دکتر اقدم کد تابستان (پنجشنبه)

کلاس نکته و تست درس سلولی و مولکولی دکتر اقدم کد تابستان (پنجشنبه) » ادامه خبر


نتایج آزمون 2  کلاسی فیزیولوژی دکتر قاسمی
تعداد بازدید : 169 |

نتایج آزمون 2 کلاسی فیزیولوژی دکتر قاسمی

نتایج آزمون 2  کلاسی فیزیولوژی دکتر قاسمی » ادامه خبر


نتیجه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری فیزیولوژی دکتر قاسمی

نتیجه آزمون کارشناسی ارشد و دکتری فیزیولوژی دکتر قاسمی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 16 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 16 دی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 14 دی
تعداد بازدید : 80 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 14 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 14 دی » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 18 دی
تعداد بازدید : 46 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 18 دی

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 18 دی » ادامه خبر


برگزاری کلاس فوق العاده بیوشیمی دکتر محمدنژاد  هر دوکد جمعه 17 دی ماه

برگزاری کلاس فوق العاده بیوشیمی دکتر محمدنژاد  هر دوکد جمعه 17 دی ماه  » ادامه خبر