برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 3 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 3 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 4 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 4 اسفند » ادامه خبر


کنسلی و فوق العاده کلاس بیوشیمی (زمستان) استاد عسگرخانی ، چهارشنبه 4 اسفند

کنسلی و فوق العاده کلاس بیوشیمی (زمستان) استاد عسگرخانی ، چهارشنبه 4 اسفند » ادامه خبر


کلاس فوق العاده باکتری ( تابستان) استاد بلوری، چهارشنبه 4 اسفند

کلاس فوق العاده باکتری ( تابستان) استاد بلوری، چهارشنبه 4 اسفند » ادامه خبر


آخرین فرصت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد 96
تعداد بازدید : 3274 |

آغاز ثبت نام ترم زمستان کارشناسی ارشد


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنحشنبه 28 بهمن
تعداد بازدید : 75 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنحشنبه 28 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنحشنبه 28 بهمن  » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 29 بهمن
تعداد بازدید : 73 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 29 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 29 بهمن » ادامه خبر


تغییر تاریخ کلاس فوق العاده سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم به 7 اسفند

تغییر تاریخ کلاس فوق العاده سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم به 7 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 30 بهمن
تعداد بازدید : 39 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 30 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 30 بهمن » ادامه خبر


کنسلی کلیه کلاس های تغذیه و رژیم درمانی (تابستان و پاییز) دکتر محمدزاده ، پنج شنبه 28 بهمن

کنسلی کلیه کلاس های تغذیه و رژیم درمانی (تابستان و پاییز) دکتر محمدزاده ، پنج شنبه 28 بهمن » ادامه خبر