آخرین فرصت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد 96
تعداد بازدید : 3740 |

آغاز ثبت نام ترم زمستان کارشناسی ارشدبرنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 23 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 23 اسفند » ادامه خبربرنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 25 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 25 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 19 اسفند
تعداد بازدید : 84 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 19 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 19 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 20 اسفند
تعداد بازدید : 88 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 20 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 20 اسفند » ادامه خبر


برگزار نشدن کلاس فوق العاده  سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم، پنج شنبه 19 اسفند

برگزار نشدن کلاس فوق العاده  سلولی و مولکولی دکتری دکتر اقدم، پنج شنبه 19 اسفند » ادامه خبر


کنسلی کلیه کلاس های زبان (تابستان و پاییز) دکتر شاهرضا، پنج شنبه 19 اسفند


کنسلی کلیه کلاس های زبان (تابستان و پاییز) دکتر شاهرضا، پنج شنبه 19 اسفند » ادامه خبر


کلاس فوق العاده باکتری (دکتری ) استاد بلوری، پنج شنبه 19 اسفند

کلاس فوق العاده باکتری (دکتری ) استاد بلوری، پنج شنبه 19 اسفند » ادامه خبر