تاریخ برگزاری کنکور کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم در سال 98

تاریخ جدید کنکور کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم در سال 98 » ادامه خبر


برنامه کلاسی دوشنبه 26 فروردین - واحد انقلاب
تعداد بازدید : 27 |

برنامه کلاسی دوشنبه 26 فروردین - واحد انقلاببرنامه کلاسی شنبه 24 فروردین - انقلاب
تعداد بازدید : 25 |

برنامه کلاسی شنبه 24 فروردین - انقلاب


برنامه کلاسی روز جمعه 23 فروردین ماه
تعداد بازدید : 34 |

برنامه کلاسی روز جمعه 23 فروردین ماه


برنامه کلاسی پنجشنبه 22 فروردین  واحد انقلاب
تعداد بازدید : 40 |

برنامه کلاسی پنجشنبه 22 فروردین واحد انقلاب


برنامه کلاسی روز چهارشنبه 21 فروردین ماه
تعداد بازدید : 33 |

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 21 فروردین ماه


برنامه کلاسی روز سه شنبه 20  فروردین 98 واحد انقلاب
تعداد بازدید : 28 |

برنامه کلاسی روز سه شنبه 20 فروردین 98 واحد انقلاب


برنامه کلاسی دوشنبه  19 فروردین 98 / واحد انقلاب
تعداد بازدید : 31 |

برنامه کلاسی دوشنبه 19 فروردین 98 / واحد انقلاب


برنامه کلاسی شنبه 17 فروردین 98 / انقلاب
تعداد بازدید : 37 |

برنامه کلاسی شنبه 17 فروردین 98 / انقلاب