۲۴ شهریور ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 7467

برگزاری آزمون ارزیابی کارشناسی ارشد رایگان در سراسر کشور

در بالاترین جامعه آماری، آنلاین و رایگان خودتان را محک بزنید...

ازمون آزمایشی ارزیابی  در دو مرحله:

آزمون ارزیابی 1: روز جمعه 9 مهرماه (برگزار شد)
آزمون آرزیابی 2: روز جمعه 7 آبان ماه


به صورت آنلاین و رایگان در سراسر کشور برگزار می‌شود.