نام و نام خانوادگی رشته رتبه کل شهر قبولی خدمات مورد استفاده (کلاس-نکته و تست-همایش با ذکر نام استاد، بسته آموزشی، آزمون های آزمایشی-نوع ، مشاوره تخصصی-نوع، کتاب) قبولی نمایندگی
بهناز عسگری خواه سلولی و مولکولی(وزارت علوم) 1 علوم و تحقیقات تهران آزمون دکتری 8 مرحله ای وزارت بهداشت-زبان انگلیسی آنلاین استاد حیدرنیا
-نکته و تست VIP سلولی و مولکولی دکتر اقدم
نمایندگی زنجان
الهام رحمانیان علوم تشریح 2 علوم پزشکی شیراز کارگاه مصاحبه دکتر خلیلی/iqb کلیه دروس /بسته آموزشی  نمایندگی جهرم
ماندانا مشرفی فیزیولوژی ورزشی 2 علوم پزشکی کرمان کلاس انلاین ترم پاییز فیزیولوژی دکتر عبدی_نکته و تست VIP بیوشیمی دکتر محمدنژاد
_همایش استعداد تحصیلی استاد احمدیان و استاد مدنی_ثبت نام ازمون جامع اخر(مرحله سوم) در رشته فیزیولوژی پزشکی برای سنجش دروس عمومی_نکات داغ گرامر زبان _نکات داغ بیوشیمی
نمایندگی کرمان
علی حضرتی ایمنی شناسی 2 شهید بهشتی تهران ایمنی شناسی دکتری آنلاین (دکتر خلیلی) دفتر مرکزی
سعید سیاح اناتومی 3  شهید بهشتی کتاب تست استعدادتحصیلی و کتاب جامع استعداد - درسنامه اناتومی کتاب تست اناتومی نمایندگی کاشان
بنفشه باقری فیزیولوژی پزشکی 3 علوم پزشکی تهران فیزیولوژی دکتری آنلاین تابستان(دکتر آرش عبدی)
آموزش تندخوانی آنلاین دوره اول (استاد زنگنه)
سلولی و مولکولی بومی پاییز آنلاین(استاد علیرضا اکبری)
نکته و تست بیوشیمی ارشد(دکتر محمدنژاد)
نکته و تست  vip زبان انگلیسی دکتری(استاد خدادادی)
آزمون آزمایشی
دفتر مرکزی
نورا نوری قارچ شناسی  4 دانشگاه تربیت مدرس بسته های آموزشی و کتابهای iqb نمایندگی ایلام
زهرا کارگر ویروس 5 علوم پزشکی شیراز کلاس ویروس شناسی دکتر یزدانی/ کلاس سلولی و مولکولی دکتر اقدم/کلاس زبان استاد
حیدرنیا/کلاس استعداد تحصیلی استاد احمدیان/آزمون /Iqb کلیه دروس
/کارگاه مصاحبه دکترا دکتر خلیلی
نمایندگی جهرم
سوسن اکرمی باکتری شناسی 5 قبولی علوم پزشکی تهران کتاب جامع باکتری شناسی دکتر رضازاده / کتاب تست iqb / آزمون 8 مرحله ای / استفاده از کلاس های تحلیل سئوالات تالیفی و کنکوری های رایگان استاد نصر / همایش زبان استاد خدادادی / استفاده از کلاس های تحلیل سئوالات تالیفی و کنکوری های رایگان باکتری دکتر بلوری / استفاده از کلاس های تحلیل سئوالات تالیفی و کنکوری های رایگان انگل شناسی دکتر بهروان /  استفاده از کلاس های تحلیل سئوالات تالیفی و کنکوری های رایگان ایمنی دکتر خلیلی /  استفاده از کلاس های تحلیل سئوالات تالیفی و کنکوری های رایگان ویروس خانم دکتر یزدانی/  استفاده از کلاس های تحلیل سئوالات تالیفی و کنکوری های رایگان قارچ شناسی خانم دکتر فلاح/ همایش زبان استاد حیدرنیا/ نمایندگی اهواز
فاطمه فتحی قارچ شناسی  6 قبولی علوم پزشکی تهران کلاس آفلاین ایمنی استاد زارع زاده / کتاب تست iqb / درسنامه قارچ/ درسنامه تک یاخته / نکته و تست آنلاین قارچ شناسی خانم دکتر فلاح / استفاده از همایش های رایگان اساتید نمایندگی اهواز
الهام رحمانیان مهندسی بافت 7   کارگاه مصاحبه دکتر خلیلی/iqb کلیه دروس/بسته آموزشی   نمایندگی جهرم
پگاه خالص  ویروس پزشکی 7 علوم پزشکی شیراز استعداد تحصیلی دوره دوم (استاد احمدیان)
سلولی و مولکولی دکتری آنلاین پاییز(دکتر بهروز اقدم)
زبان انگلیسی دکتری آنلاین (استاد خدادادی)
ویروس شناسی دکتری آنلاین (دکتر یزدانی)
آزمون
دفتر مرکزی
زهرا نجف پور مدیریت بهداشت 7 علوم پزشکی تهران استعداد تحصیلی دوره دوم(استاد احمدیان)
زبان انگلیسی دکتری آنلاین (استاد خدادادی)
همایش زبان انگلیسی (استاد خدادادی)
همایش استعداد تحصیلی دکتری(استاد احمدیان)
دفتر مرکزی
مهدی رزاق شعار دکتری بهداشت علوم سلولی کاربردی 8 دانشگاه تربیت مدرس خون شناسی و بانک خون دکتری آنلاین پاییز (دکتر نامجو)
ایمنی شناسی پاییز آنلاین (استاد صفدریان)
نکته و تست سلولی و مولکولی ارشد(دکتر بهروز اقدم)
دفتر مرکزی
سجاد احتیاطی بیوشیمی بالینی 9 شهید بهشتی کلاس زبان آنلاین استاد خدادادی نمایندگی شاهرود
اکبر موسی خانی علوم سلولی و کاربردی  10 دانشگاه علوم پزشکی
تبریز
کاراموزی بیوانفورماتیک تابستان 1400 دوره دوم (ددکتر امین صدرآبادی)
کاراموزی مقاله نویسی تابستان 1400 دوره دوم (سپیده میدانی)
تفسیر نتایج آزمایشگاهی ایمونولوژی (دکتر خلیلی)
تفسیر نتایج آزمایشگاهی باکتری شناسی(هومن حنیفه پور)
تفسیر نتایج آزمایشگاهی بیوشیمی(جواد محمدنژاد)
تفسیر نتایج آزمایشگاهی هماتولوژی(دکتر نامجو)
ایمنی شناسی دکتری آنلاین(دکتر خلیلی)
زبان انگلیسی دکتری آنلاین(استاد خدادادی)
نکته و تست vip بیوشیمی ارشد (دکتر محمدنژاد)
نکته و تست خونشناسی و بانک خون دکتری 4 جلسه ای (کتر نامجو)
دفتر مرکزی
مینا امیدی فیزیولوژی پزشکی 15 علوم پزشکی شیراز فیزیولوژی دکتری آنلاین پاییز (دکتر آرش عبدی)
مشاوره تخصصی
دفتر مرکزی
زهرا ناصحی بیوشیمی بالینی 16  علوم پزشکی اصفهان بیوشیمی عمومی و تخصصی دکرا استاد محمدنژاد نمایندگی کاشان
سرور فرضی باکتری شناسی  18 قبولی علوم پزشکی اهواز کتاب جامع باکتری شناسی دکتر رضازاده /  شرکت درکلاس باکتری دکتر رضازاده / کتاب تست iqb / کلاس آنلاین ایمنی استاد نصر / شرکت در آزمون جامع  نمایندگی اهواز
شلاله عباس نژاد زنتیک 18 دانشگاه تهران استعداد تحصیلی دوره دوم (استاد احمدیان)
آزمون آزمایشی
دفتر مرکزی
مریم قیصری بیوشیمی وزارت علوم 19 شاهرود همه کلاسها(زبان خدادادی و بیوشیمی محمدنژاد و سلولی دکتر اقدم و استعداد ) نمایندگی شیراز
حمیدرضا گلاسی باکتری شناسی  19 علوم پزشکی کاشان کلاس ایمنی دکتر محمودی- کلاس زبان دکترا استاد خدادادی-کتاب تست ایمنی-
کتاب تست استعداد و کتاب جامع استعداد
نمایندگی کاشان
محمدرضا باخدا ارانی بیوشیمی بالینی 19  علوم پزشکی کرمان کلاس زبان دکترا خدادادی-کلاس بیوشیمی تخصصی دکترا استاد محمدنژاد نمایندگی کاشان
سمانه مرادی باکتری شناسی 19 علوم پزشکی گرگان آزمون آزمایشی 9 مرحله ای  و کتاب آی کیو بی ایمنی
، باکتری، زبان، قارچ شناسی، کرم شناسی،
 تک یاخته شناسی و کلاس آنلاین (زبان استاد خدادادی، باکتری دکتر بلوری،
 ایمنی دکتر صفدریان، استعداد آستاد احمدیان و استاد مدنی)
نمایندگی شاهرود
ساره بخشنده ژنتیک 21 علوم پزشکی یزد کلاس ژنتیک دکتر اقدم-نکته و تست vip /کتاب تست ژنتیک نمایندگی جهرم
ریحانه کیامنش علوم تغذیه 32 دانشگاه صدوقی یزد زبان انگلیسی دکتری آنلاین(استاد خدادادی)
نکته و تست vip بیوشیمی ارشد (دکتر محمدنژاد)
نکته و تست فیزیولوژی ارشد (دکتر آرش عبدی)
نکته و تست تغذیه و رژیم درمانی ارشد(استاد جلالی)
دفتر مرکزی
مرجان صلاحی باکتری 33 بین الملل گرگان کلاس زبان استاد خدادادی نمایندگی شیراز
محمدرضا سوایی بیوشیمی بالینی 58 یزد آزمون نمایندگی شیراز