برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز دوشنبه 29 خرداد
تعداد بازدید : 94 |

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز دوشنبه 29 خرداد

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز دوشنبه 29 خرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 30 خرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 30 خرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی و دکتری روز یکشنبه 28 خرداد
تعداد بازدید : 43 |

برنامه کلاسهای کارشناسی و دکتری روز یکشنبه 28 خرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی و دکتری روز یکشنبه 28 خرداد » ادامه خبر


اطلاعیه واحد آموزش

آموزشگاه دکتر خلیلی در تاریخ جمعه 26 خرداد ماه تعطیل میباشد. به استثناء دو کلاس  » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 25 خرداد
تعداد بازدید : 109 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 25 خرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 25 خرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناشی ارشد و دکتری روز جمعه 26 خرداد
تعداد بازدید : 79 |

برنامه کلاسهای کارشناشی ارشد و دکتری روز جمعه 26 خرداد

برنامه کلاسهای کارشناشی ارشد و دکتری روز جمعه 26 خرداد » ادامه خبر


تخفیف 10 تا 30 درصدی همه خدمات موسسه دکترخلیلی در سراسر کشور
تعداد بازدید : 627 |

تخفیف 10 تا 30 درصدی از 20 تا 27 خردادماه

تخفیف 10 تا 30 درصدی همه خدمات موسسه دکترخلیلی در سراسر کشور » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 24 خرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 24 خرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 20 خرداد
تعداد بازدید : 129 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 20 خرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 20 خرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 21 خرداد
تعداد بازدید : 108 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 21 خرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 21 خرداد » ادامه خبر