برنامه کلاسی روز پنجشنبه 9 اسفند 97
تعداد بازدید : 65 |

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 9 اسفند 97


برنامه کلاسی روز چهارشنبه 8 اسفند 97
تعداد بازدید : 49 |

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 8 اسفند 97


گروه آموزشی دکترخلیلی کلاس  وب کنفرانس دروس مامایی را برگزار می کند
تعداد بازدید : 212 |

از هرکجا که هستید در کلاس شرکت کنید


برنامه کلاسی سه شنبه 7 اسفند 97 / واحد انقلاب
تعداد بازدید : 34 |

برنامه کلاسی سه شنبه 7 اسفند 97 / واحد انقلاب


برنامه کلاسی روز دوشنبه 6 اسفند 97
تعداد بازدید : 49 |

برنامه کلاسی روز دوشنبه 6 اسفند 97


برنامه کلاسی روز یکشنبه 5 اسفند 97
تعداد بازدید : 37 |

برنامه کلاسی روز یکشنبه 5 اسفند 97


برنامه کلاسی شنبه 4 اسفند 97 / واحد انقلاب
تعداد بازدید : 39 |

برنامه کلاسی شنبه 4 اسفند 97 / واحد انقلاب


برنامه کلاسی روز جمعه 3 اسفند 97
تعداد بازدید : 51 |

برنامه کلاسی روز جمعه 3 اسفند 97


برنامه کلاسی روز پنجشنبه 2 اسفند ماه 97
تعداد بازدید : 47 |

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 2 اسفند ماه 97


اردوی مطالعاتی نوروز 98 ویژه کارشناسی ارشد
تعداد بازدید : 380 |

فرصت مطالعاتی نوروز در اردوی مطالعاتی نوروز 98