برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز یکشنبه 9 مهر
تعداد بازدید : 50 |

برنامه کلاسهای ارشد و دکتری روز یکشنبه 9 مهرنتایج آزمون 3 سلولی مولکولی دکتر اقدم کد سه شنبه
تعداد بازدید : 83 |

نتایج آزمون 3 سلولی مولکولی دکتر اقدم کد سه شنبه

نتایج آزمون 3 سلولی مولکولی دکتر اقدم کد سه شنبه » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 5 مهر

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 5 مهر » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 4 مهر

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 4 مهر » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 3 مهر

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 3 مهر » ادامه خبر


نتایج آزمون 3 سلولی مولکولی کد پنجشنبه تابستان دکتر اقدم

نتایج آزمون 3 سلولی مولکولی کد پنجشنبه تابستان دکتر اقدم » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 31 شهریور
تعداد بازدید : 97 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 31 شهریور

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 31 شهریور » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 1 مهر
تعداد بازدید : 72 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 1 مهر

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 1 مهر » ادامه خبر


اعلام اسامی رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 96
تعداد بازدید : 9482 |

افتخارات گروه آموزشی دکترخلیلی در کنکور ارشد 96

اعلام اسامی رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 96 » ادامه خبر