کنسلی کلاس باکتری شناسی پاییز استاد بلوری
تعداد بازدید : 25 |

کنسلی کلاس باکتری شناسی پاییز استاد بلوری

کنسلی کلاس باکتری شناسی پاییز استاد بلوری » ادامه خبر


آموزشگاه دکتر خلیلی (شعبه انقلاب) جمعه (22 بهمن) تعطیل می باشد

آموزشگاه دکتر خلیلی (شعبه انقلاب) جمعه (22 بهمن) تعطیل می باشد » ادامه خبر


کنسلی کلاس باکتری شناسی روز دوشنبه 18 بهمن استاد بلوری
تعداد بازدید : 21 |

کنسلی کلاس باکتری شناسی روز دوشنبه 18 بهمن استاد بلوری

کنسلی کلاس باکتری شناسی روز دوشنبه 18 بهمن استاد بلوری » ادامه خبر


برنامه نکته و تست کارشناسی ارشد 96
تعداد بازدید : 2201 |

برنامه نکته و تست کارشناسی ارشد 96

برنامه نکته و تست کارشناسی ارشد 96 » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 18 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 18 بهمن » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز 19 بهمن
تعداد بازدید : 57 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز 19 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز 19 بهمن » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 20 بهمن

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 20 بهمن » ادامه خبر


برگزاری کلاس ایمنی شناسی (زمستان)، استاد صفدریان یکشنبه 17 بهمن ماه

برگزاری کلاس ایمنی شناسی (زمستان)، استاد صفدریان یکشنبه 17 بهمن ماه » ادامه خبر


کلاس فوق العاده بیماری های داخلی و جراحی (پاییز) استاد عسگرخانی ، سه شنبه 19

کلاس فوق العاده بیماری های داخلی و جراحی (پاییز) استاد عسگرخانی ، سه شنبه 19 » ادامه خبر


کنسلی کلاس زبان علوم و آزاد (زمستان) استاد مژده ، یکشنبه 16 بهمن

کنسلی کلاس زبان علوم و آزاد (زمستان) استاد مژده ، یکشنبه 16 بهمن » ادامه خبر