کلاسهای وبکنفرانس ویژه دروس علوم پایه پزشکی در سراسر کشور آغاز شد

شرکت در کلاسهای دفتر مرکزی دکترخلیلی محدودیت جغرافیایی ندارد. » ادامه خبر


برنامه کلاسی روز پنجشنبه 1 آذرماه 97
تعداد بازدید : 32 |

برنامه کلاسی روز پنجشنبه 1 آذرماه 97


برنامه کلاسی روز جمعه 2 آذر ماه 97
تعداد بازدید : 88 |

برنامه کلاسی روز جمعه 2 آذر ماه 97برنامه کلاسی چهارشنبه 30 آبان 97
تعداد بازدید : 27 |

برنامه کلاسی چهارشنبه 30 آبان 97


برنامه کلاسی سه شنبه 29 ابان 97 انقلاب
تعداد بازدید : 26 |

برنامه کلاسی سه شنبه 29 ابان 97 انقلاب


برنامه کلاسی روز دوشنبه 28 آبان 97
تعداد بازدید : 25 |

برنامه کلاسی روز دوشنبه 28 آبان 97


برنامه کلاسی  روز یکشنبه 27 آبان 97
تعداد بازدید : 24 |

برنامه کلاسی روز یکشنبه 27 آبان 97


برنامه کلاسی شنبه 26 ابان واحد انقلاب
تعداد بازدید : 26 |

برنامه کلاسی شنبه 26 ابان واحد انقلاب


برنامه کلاسی پنج شنبه 24 ابان واحد انقلاب
تعداد بازدید : 54 |

برنامه کلاسی پنج شنبه 24 ابان واحد انقلاب