برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنج شنبه 17 فروردین
تعداد بازدید : 121 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنج شنبه 17 فروردین

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنج شنبه 17 فروردین » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 16 فروردین
تعداد بازدید : 74 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 16 فروردین

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 16 فروردین » ادامه خبرکلاس فوق العاده شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری، چهارشنبه 16 فروردین کنسل است،

کلاس فوق العاده شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری، چهارشنبه 16 فروردین کنسل است، » ادامه خبر


کنسلی کلاس ایمنی شناسی پاییز دکتر خلیلی 14 فروردین
تعداد بازدید : 36 |

کنسلی کلاس ایمنی شناسی پاییز دکتر خلیلی 14 فروردینمشاوره ویژه کارشناسی ارشد و دکتری با دکتر خلیلی (تلفنی)
تعداد بازدید : 1369 |

مشاوره ویژه کارشناسی ارشد و دکتری با دکتر خلیلی (تلفنی)

http://www.dkg.ir/cart/finalize/token/5633 » ادامه خبر


برنامه پاسخگویی مشاوران موسسه دکتر خلیلی در ایام عید
تعداد بازدید : 903 |

برنامه پاسخگویی مشاوران موسسه دکتر خلیلی در ایام عید

برنامه پاسخگویی مشاوران موسسه دکتر خلیلی در ایام عید » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 28 اسفندماه
تعداد بازدید : 71 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 28 اسفندماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 28 اسفندماه » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ودکتری روز یکشنبه 29 اسفند
تعداد بازدید : 81 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ودکتری روز یکشنبه 29 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ودکتری روز یکشنبه 29 اسفند » ادامه خبر