ویدئو کلاس فیزیولوژی ارشد پاییز دکتر عبدی(2)
تعداد بازدید : 22 |

ویدئو کلاس فیزیولوژی ارشد پاییز دکتر عبدی(2)


ویدئو کلاس فیزیولوژی غدد دکتری   دکتر عبدی
تعداد بازدید : 18 |

ویدئو کلاس فیزیولوژی غدد دکتری دکتر عبدی


ویدئو کلاس زبان ارشد پاییز  دکتر شاهرضا(3)
تعداد بازدید : 186 |

ویدئو کلاس زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا(3)ویدئو کلاس باکتری شناسی ارشد پاییز دکتر بلوری(1)
تعداد بازدید : 0 |

ویدئو کلاس باکتری شناسی ارشد پاییز دکتر بلوری(1)


ویدئو کلاس تغذیه ارشد پاییز  استاد جلالی(3)
تعداد بازدید : 8 |

ویدئو کلاس تغذیه ارشد پاییز استاد جلالی(3)


ویدئو کلاس تغذیه دکتری  استاد جلالی(3)
تعداد بازدید : 5 |

ویدئو کلاس تغذیه دکتری استاد جلالی(3)


ویدئو کلاس تغذیه ارشد تابستان  استاد جلالی(2)
تعداد بازدید : 10 |

ویدئو کلاس تغذیه ارشد تابستان استاد جلالی(2)


ویدئو کلاس تغذیه ارشد پاییز استاد جلالی(1)
تعداد بازدید : 42 |

ویدئو کلاس تغذیه ارشد پاییز استاد جلالی(1)


ویدئو کلاس تغذیه ارشد دکتری  استاد جلالی(1)
تعداد بازدید : 23 |

ویدئو کلاس تغذیه ارشد دکتری استاد جلالی(1)