برنامه کلاسی روز شنبه 26 خردادماه
تعداد بازدید : 56 |

برنامه کلاسی روز شنبه 26 خردادماه

کلاس فوق العاده زبان دکتر شاهرضا (ویژه کلیه کدهای جمعه) در کلاس 501 از ساعت 9 الی 15 برگزار می باشد.
كلاس نكته و تست دكتر قاسمي روز شنبه کنسل مي باشد.
  » ادامه خبر


برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 21 خرداد ماه
تعداد بازدید : 65 |

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 21 خرداد ماه
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 18 خرداد
تعداد بازدید : 91 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 18 خرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز جمعه 18 خرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 17 خردادماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز پنجشنبه 17 خردادماه » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 16 خرداد

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز چهارشنبه 16 خرداد » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 15 خردادماه

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 15 خردادماه » ادامه خبر


برنامه کلاسی ارشد و دکتری  روز شنبه 12 خرداد ماه
تعداد بازدید : 65 |

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز شنبه 12 خرداد ماه


انتخاب رشته تخصصی آزمون کارشناسی ارشد 97 وزارت علوم
تعداد بازدید : 828 |

انتخاب رشته محل ارشد علوم 97 توسط مشاورین دکترخلیلی