کلاس بیوشیمی تابستان (مبحث بیولوژی مولکولی) دکتر محمدنژاد
تعداد بازدید : 44 |

کلاس بیوشیمی تابستان (مبحث بیولوژی مولکولی) دکتر محمدنژاد

کلاس بیوشیمی تابستان (مبحث بیولوژی مولکولی) دکتر محمدنژاد » ادامه خبربرنامه کلاسها کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 14 اسفند
تعداد بازدید : 30 |

برنامه کلاسها کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 14 اسفند

برنامه کلاسها کارشناسی ارشد و دکتری روز شنبه 14 اسفند » ادامه خبر
برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ودکتری روز دوشنبه 9 اسفند
تعداد بازدید : 71 |

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ودکتری روز دوشنبه 9 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد ودکتری روز دوشنبه 9 اسفند » ادامه خبربرنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 8 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز یکشنبه 8 اسفند » ادامه خبر


برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 10 اسفند

برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد و دکتری روز سه شنبه 10 اسفند » ادامه خبر


کلاس فوق العاده نکته و تست زبان دکتر شاهرضا، ( مرور چندین جلسه ی اول کلاس)

کلاس فوق العاده نکته و تست زبان دکتر شاهرضا، ( مرور چندین جلسه ی اول کلاس) » ادامه خبر