۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 5100

بیش از 1000 نفر قبولی کنکور از خدمات گروه آموزشی پژوهشی دکتر خلیلی بهره‌منده شده‎‌اند
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال 1400
قبولی‌های گروه آموزشی دکترخلیلی در لیست ذیل معرفی می‌گردند:


 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته قبولی رتبه سهمیه رتبه کل خدمات
1 آقای محمد عباس زاده ایمنی شناسی 1 1 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس نکته و تست باکتری دکتر بلوری
آزمون آزمایشی
2 خانم فاطمه سکوت ارانی بیوتکنولوژی پزشکی 1 1 کلاس سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
آزمون آزمایشی 12 مرحله
3 آقای امیرعلی نعمت الهی بیوشیمی 1 1 کلاس شیمی آلی دکتر  جعفر اکبری
کلاس نکته و تست زیست استاد علیرضا اکبری
آزمون آزمایشی
4 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری اورژانس 1 1 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
5 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری داخلی جراحی 1 1 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
6 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری مراقبتهای ویژه 1 1 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
7 آقای اشکان شعبان نژاد خون شناسی 1 1 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
8 آقای آرین عسکری ژنتیک 1 1 آزمون آزمایشی
9 خانم زهرا فقیهی فیزیولوژی 1 1 کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
آزمون آزمایشی
10 خانم مریم غفاری قارچ شناسی 1 1 کلاس زبان استاد خدادادی
11 خانم شرمینه شاکری نانوتکنولوژی پزشکی 1 1 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
آزمون آزمایشی
12 آقای محمد فهام بیوتکنولوژی پزشکی 2 2 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
آزمون آزمایشی
13 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری توانبخشی 2 2 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
14 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری سالمندی 2 2 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
15 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری نظامی 2 2 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
16 خانم فاطمه کشاورزی تکنولوژی گردش خون 1 2 آزمون آزمایشی و مشاوره تخصصی
17 آقای مهدی بختیاری دوم بایگی خون شناسی 2 2 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
کلاس ایمنی شناسی استاد صفدریان
18 آقای مهدی بختیاری خون شناسی 2 2 کلاس آنلاین خون شناسی دکتر نامجو-کلاس نکته و تست دکتر نامجو
19 خانم سهیلا جعفرپور ژنتیک 2 2 کلاس زبان استاد حیدرنیا
آزمون آزمایشی 12 مرحله ای
20 خانم بیتا آزاد شیمی دارویی 2 2 کلاس شیمی آلی دکتر  جعفر اکبری
آزمون آزمایشی
21 خانم رقیه اصفهانی علوم تشریحی 2 2 کلاس زبان استاد خدادادی
22 خانم رقیه سلطانی علوم تشریحی 2 2 کلاس زبان استاد خدادادی
23 آقای امیرپارسا عباسی نانوتکنولوژی پزشکی   2 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
24 خانم فائزه فخری اتاق عمل 3 3 آزمون آزمایشی
25 آقای میرمحمدرضا حسینی ایمنی شناسی 3 3 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
آزمون آزمایشی
26 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان 2 3 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
27 خانم سارا صادقی تغذیه   3 آزمون آزمایشی
28 خانم اکرم سادات جعفریان خون شناسی 1 3 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
مشاوره تخصصی خانم دکتر نامجو
آزمون آزمایشی
29 خانم زهرا مقنی برابری روانپرستاری 3 3 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
30 خانم صبا اسماعیلی سم شناسی 3 3 کلاس شیمی آلی دکتر  جعفر اکبری
آزمون آزمایشی
31 خانم سمیرا اصلی ویروس شناسی پزشکی 3 3 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس آفلاین زبان استاد خدادادی - کلاس آفلاین ویروس استاد خدادادی
کلاس آفلاین ایمنی شناسی زارع زاده
آزمون 9 مرحله ای - مشاوره تخصصی
32 آقای مجید باقری اتاق عمل 4 4 آزمون‎های آزمایشی و بسته آموزشی
33 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری کودکان 3 4 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
34 خانم فاطمه دمرچی لو خون شناسی 3 4 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
آزمون آزمایشی
35 خانم زهرا الله یارزادی بیگدلی سلامت سالمندی 4 4 کلاس زبان استاد خدادادی
36 فاطمه الله یارزاده بیدگلی سلامت سالمندی 4 4 کلاس زبان استاد خدادادی
37 خانم مائده شیرزاد کبریا سم شناسی 4 4 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
38 خانم نعیمه رازقندی شیمی دارویی 4 4 کلاس شیمی آلی دکتر  جعفر اکبری
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس زبان استاد خدادادی
آزمون آزمایشی
مشاوره تخصصی طرح نجات
  آقای محموجوا هادی نانوتکنولوژی پزشکی   4 بسته‌های آموزشی
آزمون‌های آزمایشی
39 خانم فاطمه درفشان آمار زیستی 5 5 مشاوره تخصصی
40 خانم سهیلا جعفرپور بیوتکنولوژی پزشکی 4 5 کلاس زبان استاد حیدرنیا
آزمون آزمایشی 12 مرحله ای
41 خانم سیده زهرا زارع بدیعی خون شناسی 4 5 کلاس ایمنی دکترمحمودی - کلاس افلاین بیوشیمی دکتر رضویان
42 خانم شمیم نصرتی شیمی دارویی 4 5 کلاس حضوری استاد توکلی سال 98-کلاس نکته و تست شیمی آلی عمومی دکتراکبری
43 آقای محمدمعین افسری فیزیولوژی 4 5 کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
آزمون آزمایشی
44 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری سلامت جامعه 5 6 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
45 خانم روشنک رضایی دانش تکنولوژی گردش خون 5 6 آزمون آزمایشی
46 خانم فاطمه میکانیک خون شناسی 5 6 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
کلاس زبان استاد حیدرنیا
کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
مشاوره تخصصی خانم دکتر نامجو
آزمون آزمایشی 12 مرحله
47 خانم فاطمه دربندسری قارچ شناسی 6 6  
48 خانم زهرا مقنی برابری مدیریت پرستاری 5 6 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
49 خانم مهشید احمدی اتاق عمل 7 7 آزمون آزمایشی
مشاوره تخصصی
50 خانم مریم غفاری انگل شناسی 7 7 کلاس زبان استاد خدادادی
51 آقای رضا گنجعلی بیوشیمی   7 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
52 خانم فاطمه کریمیان خون شناسی 6 7 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره تخصصی خانم دکتر نامجو
53 آقای ارسلان پهلوسای فیزیولوژی 6 7  
54 خانم نوشا فرزایی اردجانی مامایی 7 7 آزمون‎های آزمایشی
55 آقای محمد عبدی میکروب شناسی 7 7 کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری
آزمون آزمایشی
56 آقای محمدرضا نقدی بادی اناتومی 8 8 ازمون 9 مرحله - زیست انلاین اقدم - زبان انلاین خدادادی
57 خانم نگار عبادپور ایمنی شناسی   8 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
58 خانم مینا حسینی بهداشت و ایمنی موادغذایی 8 8 بسته های آموزشی /آزمون / کلاس زبان استاد حیدرنیا
59 آقای محمد الهی منش بیوشیمی   8 آزمون آزمایشی
60 پریسا سادات نظام طاهری سم شناسی 8 8 کلاس حضوری بیوشیمی  دکتر رضویان در کاشان سال 99
61 خانم مهشاد شفیعی علوم تغذیه 5 8 کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
آزمون آزمایشی
62 خانم زهرا محمدی میکروب مواد غذایی 6 8 کلاس زبان استاد حیدرنیا
بسته آموزشی
63 خانم فاطمه دربندسری انگل شناسی 9 9  
64 آقای احمدرضا پناهی ایمنی شناسی   9 کلاس سرولوژی استاد صفدریان
65 آقای آرین عسکری بیوشیمی 8 9 آزمون آزمایشی
66 خانم زهرا راستی خامنه خون شناسی 8 9 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
67 آقای پدرام دلگرم علوم تغذیه 6 9 کلاس تغذیه استاد جلالی
کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
کلاس زبان دکتر یعقوبی
کلاس بیوشیمی دکتر محمدنژاد
آزمون آزمایشی و مشاوره تخصصی
68 آقای حسین صالحی فیزیولوژی 2 9 کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
آزمون آزمایشی
69 آقای محسن جاویدی میکروب شناسی 9 9 کلاس آنلاین باکتری شناسی بلوری
آزمون آزمایشی 9 مرحله ای
70 ریحانه طالبی اتاق عمل 10 10 آزمون آزمایشی
71 خانم پریسا عسکری زاده فیزیولوژی 8 10  
72 خانم سودا دهقان ساعی مشاوره در مامایی 10 10 بسته آموزشی و ازمون آزمایشی
73 خانم فاطمه دربندسری میکروب شناسی 10 10  
74 خانم زهرا صفایی محمدآبادی ویروس شناسی پزشکی 10 10 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس ایمنی استاد صفدریان
آزمون آزمایشی
75 خانم شادی الماسی اتاق عمل   11 آزمون آزمایشی
76 خانم فاطمه امیری سامانی خون شناسی 10 11 کلاس ایمنی استاد نصر
کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره تخصصی خانم دکتر نامجو
77 فاطمه حسن زاده اتاق عمل ۲ ۱۲ آزمون آزمایشی
78 آقای پوریا کیانی بیوشیمی 11 12 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری
کلاس سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم
کلاس زبان استاد خدادادی
آزمون آزمایشی
79 خانم المیرا رمضانی علوم تغذیه 7 12  
80 خانم زهرا عبدی فیزیولوژی پزشکی 10 12  
81 خانم زهرا نجفی هماتولوژی 11 12 کلاس آنلاین هماتولوژی دکتر نامجو
آزمون آزمایشی
82 آقای علی عباسیان اپیدمیولوژی 13 13 آزمون جامع_کتاب
83 خانم سپیده سهرابی ایمنی شناسی 12 13 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس سلول مولکولی خانم دکتر اقدم
آزمون آزمایشی
84 آقای امیرمحمد زرگر بیوشیمی   13 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
85 آقای امیر محمد زرگر بیوشیمی 12 13 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان / کلاس شیمی دکتر اکبری / جمع بندی زیست با استاد اکبری
86 خانم زهرا بيرانوند خون شناسی   13 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
87 خانم زهرا اکبری سلامت سالمندی 11 13 نکته و تست افلاین استاد خدادادی
88 خانم زهرا رضایی سم شناسی   13 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
89 خانم آرتمیس میردار علوم تغذیه 8 13  
90 خانم زهرا سلیمانی فیزیولوژی پزشکی 3 13  
91 آقای سعید مطلق زاده ویروس شناسی پزشکی 11 13 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
92 خانم سولماز باستی ایمنی شناسی 13 14 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
93 خانم سهیلا جعفرپور بیوشیمی 13 14 کلاس زبان استاد حیدرنیا
آزمون آزمایشی 12 مرحله ای
94 آقای امیر فرهام پور بیولوژی و کنترل ناقلین 14 14 کتاب
95 آقای سید محراب صفدری خون شناسی 13 14 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره تخصصی خانم دکتر نامجو
کلاس ایمنی شناسی استاد صفدریان
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
آزمون آزمایشی
96 خانم ریحانه شاه علی اپیدمیولوژی 2 15 بسته آموزشی
97 آقای سعید مطلق زاده انگل شناسی 13 15 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
98 خانم فاطمه دمرچی لو ایمنی شناسی 14 15 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
آزمون آزمایشی
99 آقاي ناصر حسينيان خون شناسی   15 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
100 آقای سروش رضوانی علوم تغذیه 10 15  
101 آقای پویا اذربار فیزیک پزشکی 13 15 آزمون آزمایشی
102 آقای میلاد عینی فیزیولوژی پزشکی 12 15  
103 آقای اشکان شعبان نژاد ایمنی شناسی 15 16  
104 خانم عاطفه شادكاميان خون شناسی   16 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
105 خانم مهدیه درخشیده شیمی دارویی 16 16 کلاس آنلاین سلولی و مولکولی دکتر اقدم
کلاس آنلاین بیوشیمی دکترمحمدنژاد (سال 98_99)
106 آقای محمد عبدی ویروس شناسی پزشکی 12 16 کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری
آزمون آزمایشی
107 خانم فرشته شاکری تکنولوژی گردش خون 17 17 نکته و تست فیزولوژی دکتر عبدی
108 خانم سمانه آذریان ژنتیک 13 17 کلاس سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم
آزمون آزمایشی
109 خانم سمانه آذریار ژنتیک 13 17 ازمون آزمایشی و کلاس نکته و تست خانم دکتر اقدم
110 خانم آذر رضا نژاد فیزیولوژی پزشکی 3 17  
111 آقای محمد عبدی قارچ شناسی 16 17 کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری
آزمون آزمایشی
112 خانم فاطمه دربندسری ویروس شناسی پزشکی 13 17  
113 خانم تارا سلیمانی آموزش هوشبری 9 18  
114 آقای محمد محمودی آذر تغذیه 11 18 بسته آموزشی
آزمون آزمایشی
115 خانم سارا توگه خون شناسی 17 18 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره تخصصی خانم دکتر نامجو
کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
آزمون آزمایشی
116 خانم حلیمه سادات سادات اتاق عمل 17 19 طرح مشاوره / آزمون
117 خانم اکرم سادات جعفریان ایمنی شناسی 3 19 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
آزمون آزمایشی
118 آقای محمد فهام بیوشیمی 17 19 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس زبان استاد حیدرنیا
آزمون آزمایشی
119 آقای علی خدابخشی فیزیولوژی پزشکی 14 19  
120 آقای مهدی بختیاری دوم بایگی ایمنی شناسی 17 20 کلاس ایمنی شناسی استاد صفدریان
121 خانم ثنا عباسی خون شناسی   20 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره تخصصی خانم دکتر نامجو
کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
آزمون آزمایشی
122 آقای اشکان پورتوکلی چترودی ژنتیک 16 20 کلاس سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
آزمون آزمایشی
مشاوره تخصصی
123 آقای موسی الرضا عباس آبادی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 17 20 بسته‌های آموزشی
124 آقای رضا دری میکروب مواد غذایی 2 20 کلاس زبان استاد حیدرنیا
بسته آموزشی
کلاس ایمنی استاد نصر
125 آقای محسن جاویدی انگل شناسی 19 21 کلاس آنلاین باکتری شناسی بلوری
آزمون آزمایشی 9 مرحله ای
126 خانم آیدا فلاح ایمنی شناسی 18 21 کلاس ایمنی استاد نصر
کلاس بیوشیمی استاد رضویان
نکته وت ست زیست سلولی مولکولی استاد طلابی
127 آقاي محمدپيروزبخت خون شناسی   21 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
128 آقای مرتضی عرفانی علوم تغذیه 16 21  
129 خانم محدثه خاکپور میکروب شناسی 18 21 آزمون آزمایش
130 آقای حسین ابوطالبی ایمنی شناسی 19 22 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
131 خانم نادیا جلال رزاقی آموزش پزشکی 22 22 کلاس زبان استاد حیدرنیا
132 خانم فاطمه سکوت ارانی بیوشیمی 19 22 کلاس سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
آزمون آزمایشی 12 مرحله
133 آقای اریان توکلی تغذیه 14 22 مشاوره تخصصی، کلاس نکته و تست بیوشیمی دکتر رضویان
134 خانم زهرا ثانی خون شناسی 20 22 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره تخصصی خانم دکتر نامجو
کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
135 آقای آریان توکلی  علوم تغذیه 14 22  
136 خانم اعظم ترنجی مشاوره در مامایی 21 22 کلاس زبان استاد خدادادی سال 98 کاشان - ازمون آزمایشی سال 98 کاشان
137 آقای صفا حاتمیان نانوتکنولوژی 21 22 کلاس آنلاین بیوشیمی دکتر رضویان
138 خانم عاطفه حبیبی ایمنی شناسی 20 23 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
139 خانم سمانه صادقي خون شناسی   23 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
آزمون آزمایشی
140 خانم عاطفه مصلی نژاد ژنتیک 23 23 بسته آموزشی
141 خانم میترا ببرپنجه علوم تغذیه 15 23  
142 آقای عطاالله شیری زاده ایمنی شناسی 21 24 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس زبان استاد حیدرنیا
کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
143 خانم مریم بهشتیان روانشناسی 22 24 کلاس زبان استادحیدرنیا
144 خانم ریحانه نعمت الهی ایمنی شناسی 22 25 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
145 آقای آرین عسکری بیوتکنولوژی پزشکی 20 25 آزمون آزمایشی
146 خانم شيرين الوندي خون شناسی   25 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره و برنامه ریزی تخصصی خانم دکتر نامجو
147 آقای محسن جاویدی قارچ شناسی 23 25 کلاس آنلاین باکتری شناسی بلوری
آزمون آزمایشی 9 مرحله ای
148 خانم شیرین الوندی هماتولوژی 23 25 کلاس آنلاین هماتولوژی دکتر نامجو
آزمون آزمایشی
149 خانم زهرا رضایی بیوشیمی   26 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
150 خانم طاهره براتی ژنتیک 22 26 کلاس زبان استاد خدادادی
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
ازمون آزمایشی
کلاس حضوری سلول مولکولی دکتر ابرقویی سال 98 کاشان
151 قاي مجتبي آقايي خون شناسی   27 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره و برنامه ریزی تخصصی خانم دکتر نامجو
152 آقای مجتبی آقایی خون شناسی 25 27 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
آزمون آزمایشی
153 خانم زهره میرزایی ژنتیک 23 27  
154 خانم دریا محمدپور میکروب شناسی   27 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
155 آقای امیر حسین زاده آموزش هوشبری 17 28  
156 خانم سميه بختياري
 
خون شناسی   28 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره و برنامه ریزی تخصصی خانم دکتر نامجو
157 خانم سمیه بختیاری خون شناسی   28 آزمون آزمایشی
158 آقای هادی کشاورزی آناتومی 24 29 بسته های آموزشی و همایش زبان استاد خدادادی
159 آقاي امين حسن پور خون شناسی   29 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
160 خانم مهدیه ناطق ایمنی شناسی 27 30 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
161 وحیده ابویی بیوشیمی 27 30 آزمون آزمایشی
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس شیمی دکتر اکبری
کلاس زبان استاد خدادادی
162 آقاي فلاحت دوست
 
خون شناسی   30 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره و برنامه ریزی تخصصی خانم دکتر نامجو
آزمون آزمایشی
163 خانم نوشا فرزایی اردجانی مشاوره در مامایی 27 30 آزمون‌های آزمایشی
164 خانم بهاران رحمانی خون شناسی   31 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
آزمون آزمایشی
165 خانم مینا شاه پری ژنتیک 26 31  
166 آقای محمدمهدی ملبوبی خون شناسی 30 32 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره تخصصی خانم دکتر نامجو
کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
آزمون
167 خانم آیدا نجمی علوم تغذیه 23 32  
168 خانم غزال فتاحی فیزیولوژی پزشکی 24 32  
169 آقای محمد عبدی انگل شناسی 32 34 کلاس باکتری شناسی دکتر بلوری
آزمون آزمایشی
170 خانم فاطمه میکانیک ایمنی شناسی 31 34 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
کلاس زبان استاد حیدرنیا
کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
مشاوره تخصصی خانم دکتر نامجو
آزمون آزمایشی 12 مرحله
171 آقای محمدحسین درویش علی بیوتکنولوژی 29 34 کلاس زبان استادحیدرنیا/جمع بندی زیست استاد طلابی و بیوشیمی دکتررضویان
172 زهرا اربابی پرستاری 34 34 کلاس نکته و تست زبان استاد خدادادی
173 آقای ابولفضل سرداز فیزیولوژی پزشکی 26 34  
174 آقای میلاد احمد اقدمی ایمنی شناسی   35 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
175 آقای میلاد احمد اقدم ایمنی شناسی 32 35 ازمون آزمایشی،-بسته آموزشی، کلاس‌های آفلاین
176 خانم فرناز پیرثوابی خون شناسی   35 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
177 آقای محسن جاویدی ویروس شناسی پزشکی 29 35 کلاس آنلاین باکتری شناسی بلوری
آزمون آزمایشی 9 مرحله ای
178 خانم فاطمه زینلی ایمنی شناسی 33 36 کلاس ایمنی استاد نصر
کلاس بیوشیمی دکتررضویان
زمون آزمایشی
179 خانم سید مریم میرنوری علوم تغذیه 27 36  
180 آقاي مجتبي پوراسماعيلي خون شناسی   37 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
181 خانم مهسا فیروزی علوم تغذیه 29 38  
182 خانم مهرناز گل محمدي خون شناسی   39 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره و برنامه ریزی تخصصی خانم دکتر نامجو
آزمون آزمایشی
183 آقای نوید خدادای علوم تغذیه 30 39  
184 خانم زهرا صفایی محمدآبادی قارچ شناسی 35 39 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس ایمنی استاد صفدریان
آزمون آزمایشی
185 خانم زهرا مهری اتاق عمل 40 40 آزمون آزمایشی
مشاوره تخصصی
186 سیمین زین الدینی اتاق عمل ۳۶ ۴۰ آزمون آزمایشی
187 خانم مهدیه عباس زاده تکنولوژی گردش خون 31 40 آزمون آزمایشی
188 خانم زهرا اربابی پرستاری توانبخشی 34 41  
189 خانم زهرا اربابی پرستاری سلامت جامعه 36 41  
190 خانم زهرا اربابی پرستاری نظامی 34 41  
191 خانم مهسا برزو اصفهانی خون شناسی   41 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
192 خانم زهرا اربابی روانپرستاری 34 41  
193 خانم شقایق ثبوتی علوم تغذیه 32 41  
194 خانم زهرا اربابی مدیریت پرستاری 36 41  
195 خانم مهشاد انتظام ایمنی شناسی   42 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
196 خانم زهرا اربابی پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان 37 42  
197 خانم سحر فدایی پور خون شناسی   42 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
198 آقای علی نیکپرست علوم تغذیه 33 42  
199 آقای علیرضا مشرف بیوشیمی   43 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
200 خانم زهرا اربابی پرستاری اورژانس 37 44  
201 خانم زهرا اربابی پرستاری داخلی جراحی 37 44  
202 خانم زهرا اربابی پرستاری مراقبتهای ویژه 37 44  
203 آقاي امين نيكدوز خون شناسی   44 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
204 خانم یاسمین مروارید فیزیولوژی پزشکی 44 44  
205 خانم زهرا اربابی پرستاری کودکان 40 45  
206 خانم فائزه اسحق خون شناسی   45 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره و برنامه ریزی تخصصی خانم دکتر نامجو
207 آقای مهدی نصیری علوم تغذیه 36 45  
208 آقای امیر شامی نانوتکنولوژی 39 45 بسته آموزشی
آزمون آزمایشی
مشاوره تخصصی
209 خانم زهرا اربابی پرستاری سالمندی 39 46  
210 آقاي عليرضا بياني خون شناسی   46 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره و برنامه ریزی تخصصی خانم دکتر نامجو
211 آقای علیرضا بیاتی خون شناسی   46 آزمون آزمایشی
212 خانم سید پرستو پاسیان علوم تغذیه 10 46  
213 آقای امیرعلی نعمت الهی بیوتکنولوژی پزشکی 40 47 آزمون آزمایشی
214 آقاي عباس جوادي خون شناسی   47 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
215 خانم سیما طاهرخانی ویروس شناسی پزشکی 41 47 کتاب و کلاس آفلاین ویروس شناسی استاد خدادادی
216 خانم زهرا محمدی انگل 44 48 کلاس
بسته آموزشی
217 حانم حدیث سلیمان زاده خون شناسی 42 48 آزمون آزمایشی
218 آقاي عليرضا حاتمي خون شناسی   49 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره و برنامه ریزی تخصصی خانم دکتر نامجو
219 آقای علیرضا حاتمی هماتولوژی 43 49 کلاس هماتولوژی دکتر نامجو
آزمون 12 مرحله ای
220 خانم كوثر قره سوري خون شناسی   50 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
221 خانم حانیه سادات حسینی فیزیولوژی 39 50 آزمون آزمایشی
کلاس فیزیولوژی دکترعبدی
کلاس بیوشیمی دکتررضویان
222 خانم سمیرا اصلی قارچ شناسی 42 50 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس آفلاین زبان استاد خدادادی - کلاس آفلاین ویروس استاد خدادادی
کلاس آفلاین ایمنی شناسی زارع زاده
آزمون 9 مرحله ای - مشاوره تخصصی
223 خانم فاطمه امیری سامانی ایمنی شناسی 48 51 کلاس ایمنی استاد نصر
کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره تخصصی خانم دکتر نامجو
224 خانم حبیبه امیراسماعیلی تکنولوژی گردش خون 41 51 آزمون آزمایشی
225 خانم نیکو نویدی خون شناسی   52 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره و برنامه ریزی تخصصی خانم دکتر نامجو
226 خانم زهرا صفایی محمدآبادی انگل شناسی 49 53 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس ایمنی استاد صفدریان
آزمون آزمایشی
227 علی پیرصادقی بیوشیمی ۴۵ ۵۳ آزمون آزمایشی
228 خانم نیلوفر خسروان خون شناسی   53 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
229 خانم هلیا اسماعیلی علوم تغذیه 41 53  
230 آقای سعید مطلق زاده قارچ شناسی 45 53 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
231 آقای اشکان پورتوکلی چترودی بیوتکنولوژی پزشکی 45 54 آزمون آزمایشی
232 خانم معصومه رافت نیا مامایی 48 54  بسنه آموزشی، ازمون آزمایشی و کلاس زبان دکتر حیدرنیا
233 آقای جلیل زارع بیوشیمی 8 55 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس شیمی دکتر اکبری
جمع بندی زیست استاد طلابی
234 آقای علیرضا سقایی فیزیولوژی پزشکی 45 56  
235 خانم مهدیه ناطق ایمنی شناسی 54 57 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
236 خانم مهسا متقی زاده خون شناسی   57 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره و برنامه ریزی تخصصی خانم دکتر نامجو
237 خانم مریم عباسپور علوم تغذیه 44 57  
238 خانم سودا دهقان ساعی مامایی 51 57 بسته آموزشی و ازمون آزمایشی
239 خانم رویا حبیبی آناتومی 47 58 آزمون آزمایشی
240 آقای پوریا رمضانی تغذیه 46 59 آزمون آزمایشی و کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
241 فاطمه سادات خادم اتاق عمل ۵۲ ۶۰ آزمون آزمایشی
242 خانم سویل کیانی علوم تغذیه 49 62  
243 خانم فاطمه یکانی پور انگل شناسی 61 66 بسته آموزشی و ازمون آزمایشی و مشاوره تخصصی
244 آقای محمدرضا دشتی ایمنی شناسی 60 66 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
245 آقای محمد وطن پور علوم تغذیه 52 66  
246 خانم زینب میرزایی اتاق عمل 10 70 آزمون آزمایشی
247 خانم مینا شاه پری بیوشیمی 60 71  
248 آقای مهدی مختاری بیوشیمی بالینی 54 71 کلاس بیوشیمی دکتررضویان
249 خانم الهام رنجبر ایمنی شناسی 66 72 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
250 خانم زهره میرزایی بیوتکنولوژی پزشکی 60 72  
251 خانم زهرا محمودی علوم تغذیه 58 72  
252 آقای سید محراب صفدری ایمنی شناسی 70 76 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
مشاوره تخصصی خانم دکتر نامجو
کلاس ایمنی شناسی استاد صفدریان
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
آزمون آزمایشی
253 خانم سمانه آذریان بیوتکنولوژی پزشکی 63 76 آزمون آزمایشی
254 آقای حسین خاتم زاده علوم تغذیه 62 76  
255 خانم فاطمه محمدی نسب علوم تغذیه 63 77  
256 آقای محمد عبدی فیزیولوژی پزشکی 63 77 کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
257 آقای امیر حسین اقاپور ایمنی شناسی 73 80 آزمون آزمایشی
258 خانم سارا تلیکانی علوم تغذیه 68 82  
259 آقای محمدمهدی ملبوبی ایمنی شناسی 76 83 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
آزمون آزمایشی
260 خانم زهرا شالباف خون شناسی 14 83 آزمون آزمایشی و کتاب و نکته و تست و همایش هماتولوژی دکتر نامجو
261 خانم زهرا صفایی محمدآبادی میکروب شناسی 71 83 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس ایمنی استاد صفدریان
آزمون آزمایشی
262 خانم سمیرا اصلی انگل شناسی 79 87 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس آفلاین زبان استاد خدادادی - کلاس آفلاین ویروس استاد خدادادی
کلاس آفلاین ایمنی شناسی زارع زاده
آزمون 9 مرحله ای - مشاوره تخصصی
263 آقای سینا نوری ایمنی شناسی 79 87 بسته آموزشی و ازمون آزمایشی
264 خانم غزاله غفاری علوم تغذیه 73 87  
265 خانم مریم غفاری میکروب شناسی 75 87 کلاس زبان استاد خدادادی
266 خانم فاطمه کریمیان ایمنی شناسی 80 88  
267 خانم سبا ساعتی علوم تغذیه 76 90  
268 آقای یوسف نظری نانوتکنولوژی 82 92 بسته های آموزشی و آزمون آزمایشی
269 خانم زهرا علمدار اتاق عمل 88 93 آزمون آزمایشی
270 خانم مینا شاه پری بیوتکنولوژی پزشکی 81 95  
271 خانم سعیده شرفی پرستاری مراقبت‌های ویژه 81 96 آزمون آزمایشی
کلاس زبان استاد خدادادی
272 خانم فاطمه منصوری علوم تغذیه 83 97  
273 خانم سحر طاهرپور بیوشیمی 83 98 آزمون آزمایشی
همایش جمع بندی بیوشیمی و زبان
کلاس زیست دکتر اقدم 
274 خانم فاطمه یکانی پور ویروس شناسی پزشکی 89 102 بسته آموزشی و ازمون آزمایشی و مشاوره تخصصی
275 خانم سارا توگه ایمنی شناسی 9 103 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
آزمون آزمایشی
276 محمدمهدی عبدالحسینی اتاق عمل ۲۴ ۱۰۷ آزمون آزمایشی
277 آقای محمدصادق مهدی پور اتاق عمل 98 108 آزمون آزمایشی
278 خانم فاطمه قلندری بیوشیمی   110 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
279 خانم طاهره براتی بیوشیمی 96 114 کلاس زبان استاد خدادادی
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
ازمون آزمایشی
کلاس حضوری سلول مولکولی دکتر ابرقویی سال 98 کاشان
280 محبوبه جمالی پرستاری ۹۸ ۱۱۶ آزمون آزمایشی
281 علی رستمی پور علی ابادی هماتولوژی ۹۵ ۱۱۶ کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
کلاس هماتولوژی دکتر نامجو
282 خانم زهرا سالاری مامایی 113 121 آزمون آزمایشی
بسته آموزشی
283 آقای اشکان پورتوکلی چترودی بیوشیمی 105 123 آزمون آزمایشی
284 خانم زهره میرزایی بیوشیمی 106 124  
285 آقای سعید مطلق زاده میکروب شناسی 110 124 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
286 آقای محمد عباس زاده خون شناسی 106 129 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس نکته و تست باکتری دکتر بلوری
آزمون آزمایشی
287 آقای میرمحمدرضا حسینی خون شناسی 109 132 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
آزمون آزمایشی
288 خانم فاطمه عباسی خون شناسی 22 134 آزمون آزمایشی و کلاس آنلاین ایمنی نصر و بیوشیمی رضویان
289 خانم زهرا راستی خامنه ایمنی شناسی 128 142  
290 خانم مریم سالاری مامایی 113 143 بسته آموزشی
آزمون آزمایشی
291 خانم یگانه لاله زاری خون شناسی 122 147 کلاس ایمنی استاد نصر / کلاس بیوشیمی دکتررضویان / کلاس زبان استادحیدرنیا
292 خانم سمیرا اصلی میکروب شناسی 132 148 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس آفلاین زبان استاد خدادادی - کلاس آفلاین ویروس استاد خدادادی
کلاس آفلاین ایمنی شناسی زارع زاده
آزمون 9 مرحله ای - مشاوره تخصصی
293 خانم ندا زینلی زاده اتاق عمل 20 155 آزمون آزمایشی
294 خانم سپیده سهرابی خون شناسی 132 161 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
295 خانم زهرا ثانی ایمنی شناسی 147 163 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
296 خانم عفت حاتمی HSE 15 180 کلاس زبان استادحیدرنیا
بسته‌های آموزشی  
297 خانم الهه نجفی بیوشیمی 23 180 آزمون آزمایشی و بسته آموزشی و کتاب و کلاس آفلاین سلولی مولکولی دکتر اقدم
298 خانم مریم غفاری ویروس شناسی پزشکی 160 180 کلاس زبان استاد خدادادی
299 خانم فائزه درخش هوشبری 9 180 آزمون آزمایشی
300 خانم بهناز کلالی آموزش بهداشت 21 185 آزمون آزمایشی
301 خانم الهه انوشه پرستاری 223 200 آزمون آزمایشی
302 خانم سعیده درینی هوشبری 79 200 آزمون آزمایشی
303 خانم طاهره براتی بیوتکنولوژی پزشکی 174 203 کلاس زبان استاد خدادادی
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
ازمون آزمایشی
کلاس حضوری سلول مولکولی دکتر ابرقویی سال 98 کاشان
304 خانم فاطمه زینلی خون شناسی 172 205 کلاس ایمنی استاد نصر
کلاس بیوشیمی دکتررضویان
آزمون آزمایشی
305 آقای پوریا کیانی بیوتکنولوژی پزشکی 182 212 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری
کلاس سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم
کلاس زبان استاد خدادادی
آزمون آزمایشی
306 آقای حسین ابوطالبی خون شناسی 181 214 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
307 آقای کیوان محمدی ایمنی شناسی 199 223 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
کلاس زبان استاد حیدرنیا
308 خانم سمانه آذریان بیوشیمی 202 234 آزمون آزمایشی
309 فاطمه پاسدار اتاق عمل ۹۷ ۲۴۵ آزمون آزمایشی
310 آقای امیرعلی نعمت الهی ژنتیک 213 259 آزمون آزمایشی
311 خانم فاطمه سکوت ارانی ژنتیک 234 282 کلاس سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
آزمون آزمایشی 12 مرحله
312 آقای محمد فهام ژنتیک 273 329 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
آزمون آزمایشی
313 آقای امین زیدآبادی ژنتیک 180 340 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم
کلاس ژنتیک دکتر اکبری
314 آقای امیر محمد مقیمی نژاد تغذیه 299 350 آزمون آزمایشی
315 خانم فاطمه رضایی میکروب شناسی 300 350 کلاس
316 خانم مریم محمدیانی پرستاری 55 362 آزمون
317 آقای مهیار آسمانی اتاق عمل 302 374 طرح مشاوره / آزمون های آزمایشی
318 خانم سپیده محمودآبادی ژنتیک 300 400 کلاس سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم
319 خانم فاطمه عرب نژاد ویروس شناسی پزشکی 300 400 آزمون آزمایشی
320 خانم شیما نودین ژنتیک 81 500 کلاس زبان استاد خدادادی
321 آقای امیر دهقان پور ژنتیک   600 کلاس زبان  استاد خدادادی، کلاس بیوشیمی دکتر محمدنژاد
کلاس ژنتیک خانم دکتر بهروزاقدم
322 آقای پوریا کیانی ژنتیک 517 622 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری
کلاس سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم
کلاس زبان استاد خدادادی
آزمون آزمایشی
323 خانم زهرا نادعلیان بیوتکنولوژی پزشکی 180 800 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
324 خانم محبوبه شفیعی بیوشیمی 700 800 بسته آموزشی
325 آقای امیر حسین افراسیابی خون شناسی 8   کلاس ( هماتو+ایمنی نصر+بیوشیمی رضویان)
آزمون آزمایشی
بسته آموزشی
مشاوره
326 آقای علیرضا الماسی ویروس شناسی پزشکی 45   آزمون آزمایشی
بسته آموزشی
327 خانم فاطیما فتحی بیوتکنولوژی   290 کلاس زبان استاد خدادادی، کلاس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم
328 آقای مهرداد باغبان بیوتکنولوژی   17 کلاس سلولی و مولکولی خانم دکتر بهروزاقدم