۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | تعداد بازدید : 1123

بیش از 1000 نفر قبولی کنکور از خدمات گروه آموزشی پژوهشی دکتر خلیلی بهره‌منده شده‎‌اند
ضمن تبریک به پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد سال 1400
قبولی‌های گروه آموزشی دکترخلیلی در لیست ذیل معرفی می‌گردند:این لیست در حال تکمیل است ...
 
ردیف نام و نام خانوادگی رشته قبولی رتبه سهمیه رتبه کل خدمات
1 آقای محمد عباس زاده ایمنی شناسی 1 1 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس نکته و تست باکتری دکتر بلوری
آزمون آزمایشی
2 خانم فاطمه سکوت ارانی بیوتکنولوژی پزشکی 1 1 کلاس سلولی مولکولی خانم دکتر اقدم
کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
آزمون آزمایشی 12 مرحله
3 آقای امیرعلی نعمت الهی بیوشیمی 1 1 کلاس شیمی آلی دکتر  جعفر اکبری
کلاس نکته و تست زیست استاد علیرضا اکبری
آزمون آزمایشی
4 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری اورژانس 1 1 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
5 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری داخلی جراحی 1 1 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
6 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری مراقبتهای ویژه 1 1 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
7 آقای اشکان شعبان نژاد خون شناسی 1 1 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
8 آقای آرین عسکری ژنتیک 1 1 آزمون آزمایشی
9 خانم زهرا فقیهی فیزیولوژی 1 1 کلاس فیزیولوژی دکتر عبدی
آزمون آزمایشی
10 خانم مریم غفاری قارچ شناسی 1 1 کلاس زبان استاد خدادادی
11 خانم شرمینه شاکری نانوتکنولوژی پزشکی 1 1 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
آزمون آزمایشی
12 آقای محمد فهام بیوتکنولوژی پزشکی 2 2 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
آزمون آزمایشی
13 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری توانبخشی 2 2 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
14 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری سالمندی 2 2 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
15 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری نظامی 2 2 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
16 خانم فاطمه کشاورزی تکنولوژی گردش خون 1 2 آزمون آزمایشی و مشاوره تخصصی
17 آقای مهدی بختیاری دوم بایگی خون شناسی 2 2 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
کلاس ایمنی شناسی استاد صفدریان
18 آقای مهدی بختیاری خون شناسی 2 2 کلاس آنلاین خون شناسی دکتر نامجو-کلاس نکته و تست دکتر نامجو
19 خانم سهیلا جعفرپور ژنتیک 2 2 کلاس زبان استاد حیدرنیا
آزمون آزمایشی 12 مرحله ای
20 خانم بیتا آزاد شیمی دارویی 2 2 کلاس شیمی آلی دکتر  جعفر اکبری
آزمون آزمایشی
21 خانم رقیه اصفهانی علوم تشریحی 2 2 کلاس زبان استاد خدادادی
22 خانم رقیه سلطانی علوم تشریحی 2 2 کلاس زبان استاد خدادادی
23 آقای امیرپارسا عباسی نانوتکنولوژی پزشکی   2 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
24 خانم فائزه فخری اتاق عمل 3 3 آزمون آزمایشی
25 آقای میرمحمدرضا حسینی ایمنی شناسی 3 3 کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
آزمون آزمایشی
26 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری مراقبتهای ویژه نوزادان 2 3 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
27 خانم سارا صادقی تغذیه   3 آزمون آزمایشی
28 خانم اکرم سادات جعفریان خون شناسی 1 3 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
مشاوره تخصصی خانم دکتر نامجو
آزمون آزمایشی
29 خانم زهرا مقنی برابری روانپرستاری 3 3 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
30 خانم صبا اسماعیلی سم شناسی 3 3 کلاس شیمی آلی دکتر  جعفر اکبری
آزمون آزمایشی
31 خانم سمیرا اصلی ویروس شناسی پزشکی 3 3 کلاس بیوشیمی دکتر رضویان
کلاس آفلاین زبان استاد خدادادی - کلاس آفلاین ویروس استاد خدادادی
کلاس آفلاین ایمنی شناسی زارع زاده
آزمون 9 مرحله ای - مشاوره تخصصی
32 آقای مجید باقری اتاق عمل 4 4 آزمون‎های آزمایشی و بسته آموزشی
33 خانم زهرا مقنی برابری پرستاری کودکان 3 4 کلاس استاد فریدونی
مشاوره استاد فریدونی
34 خانم فاطمه دمرچی لو خون شناسی 3 4 کلاس هماتولوژی خانم دکتر نامجو
کلاس ایمنی شناسی استاد نصر
آزمون آزمایشی
35