۱۴ بهمن ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 630

آزمونهای آزمایشی 4 مرحله ای
آزمونهای آزمایشی 4 مرحله ای
  • 80 درصد مطالب در 22 اسفندماه
  • آزمون جامع 1: 3 اردیبهشت
  • آزمون جامع 1: 10 اردیبهشت
  • آزمون جامع 1: 17 اردیبهشت

برای کسب اطلاعات بیشتر: 02166568621 داخلی 1
برای مشاهده برنامه آزمون: کلیک کنید