۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 11932

برگزاری آزمون ارزیابی کارشناسی ارشد رایگان در سراسر کشور

در بالاترین جامعه آماری، آنلاین و رایگان خودتان را محک بزنید...

ازمون آزمایشی ارزیابی  در دو مرحله:

آزمون ارزیابی 1: روز جمعه 22 مهرماه
آزمون آرزیابی 2: روز جمعه 29 مهرماه


به صورت آنلاین و رایگان در سراسر کشور برگزار می‌شود.