۱۴ مهر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 55687

رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 94

رتبه های برتر کنکور ارشد وزارت بهداشت سال 94

رتبه های برتر کنکور ارشد سال 94 که از دانشجویان موسسه گروه تالیفی و آموزشی دکتر خلیلی بوده اند به شرح زیر اعلام میشوند:

به این عزیزان تبریک میگوییم و امیدواریم در پیشبرد اهداف علمی خود موفق وپیروز باشند.
 
 

نام

رشته قبولی

رتبه

نمایندگی

خدمات استفاده شده

دانشگاه قبولی

سروناز کاشفي ایمنی شناسی 1   جزوه - آزمون - مشاوره - IQB  
سمانه منصوری فرد ایمنی شناسی 2 تهران طرح طلایی - IQB  
سارا تحویلی ایمنی شناسی 2 شیراز کلاس - جزوه - IQB ارومیه
سحر خراساني  ایمنی شناسی 3 مشهد IQB  
خانم امیدیان ایمنی شناسی 4 بروجرد آزمون - بسته آموزشی - IQB  
مونا  اصلانی ایمنی شناسی 7   طرح طلایی - IQB  
فرشته  قاسمی  ایمنی شناسی 10   کلاس - آزمون - بسته آموزشی - IQB  
محمد مهجور ایمنی شناسی 11   کلاس - آزمون- IQB ایران
مرضیه  عسگری ایمنی شناسی 15   کلاس -ازمون - IQB  
مژده مطلوبی ایمنی شناسی 17 تهران طرح طلایی - IQB  
مائده علی نژاد ایمنی شناسی 23   کلاس - IQB  
طاهره  بختیاری  ایمنی شناسی 24   کلاس - آزمون - بسته اموزشی - IQB  
فاطمه هاشمي  ایمنی شناسی 25 مشهد IQB  
طاهره طباطبايي ایمنی شناسی   کلاس - آزمون - بسته اموزشی - IQB  
فاطمه دهقان ایمنی شناسی 31 شیراز آزمون - IQB شیراز
الهه استخر ایمنی شناسی 32 شیراز آزمون - IQB ایران
مهسا جوادیان  ایمنی شناسی 33 شهرکرد IQB علوم پزشکی ایران 
مهری شهیر ایمنی شناسی 34 قزوین IQB  
مهری شهیر ایمنی شناسی 34 قزوین IQB  
مینا علوی ایمنی شناسی 40 سبزوار آزمون - کتاب - IQB فردوسی مشهد
فاطمه بیات ایمنی شناسی 42 تهران کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
آتوسا  خلعت بری ایمنی شناسی 43   طرح طلایی - IQB  
آتوسا خلعتبری ایمنی شناسی 43 کرج طرح طلایی - IQB علوم پزشکی تهران
مریم خباره ایمنی شناسی 45 کرج IQB  
مریم خباره ایمنی شناسی 45 کرج طرح طلایی - IQB دانشگاه شاهد
خداکرم جهانبین ایمنی شناسی 45 یاسوج آزمون -کلاس زبان-جزوه- iqb اهواز
فاطمه جوهری ناد  ایمنی شناسی 50   کلاس - IQB  
خانم امیدی ایمنی شناسی 51 ایمنی IQB  
گیلدا پارسامنش ایمنی شناسی 56   کلاس - IQB  
عاطفه مهرمنش ایمنی شناسی 59   کلاس -ازمون - IQB  
هادی صادقی ایمنی شناسی 62 ارومیه کلاس-کتاب-جزوه تبریز
فريبا شيروي ایمنی شناسی 63   آزمون - مشاوره - IQB  
آتری قدس ایمنی شناسی 64 شیراز کلاس - نکته و تست - آزمون - IQB  شیراز
عبدالقادر طعنه ایمنی شناسی 65 گرگان کتاب - بسته آموزشی- آزمون - کلاس  - IQB  
رضا  حاجی اصغر  ایمنی شناسی 66   کلاس -آزمون - بسته آموزشی - IQB  
زهرا صمیمی ایمنی شناسی 70 کرمانشاه کلاس-آزمون کرمانشاه
سیده سعیده  خوب رفتار ایمنی شناسی 72   کلاس - IQB  
سحر شریعتی ایمنی شناسی 73 شیراز کلاس - نکته و تست - آزمون - IQB  یزد
ستاره مولایی ایمنی شناسی 75 کرمانشاه جزوه - آزمون - کتاب - IQB همدان
زهرا رسولي ایمنی شناسی 75   آزمون - بسته آموزشی - IQB  
علی خراسانی زاده ایمنی شناسی 76 اهواز IQB  
مینا رحمانپور ایمنی شناسی 77 قزوین IQB  
آقای عسگر روغنی ایمنی شناسی 80 اهواز IQB  
مهدیه سعدی ایمنی شناسی 80 قزوین IQB  
میلاد سیزواری ایمنی شناسی 85 شهرکرد ازمون-کتاب جامع - IQB شهرکرد
سيمين زرگراني  ایمنی شناسی 88 مشهد IQB  
الهام داورپناه  ایمنی شناسی 89 مشهد IQB  
یاسمن سلیمی ایمنی شناسی 93   کلاس - آزمون - بسته اموزشی - مشاوره - IQB  
ايران کاظمي ایمنی شناسی 96   کلاس -آزمون - بسته اموزشی - مشاوره - IQB  
مریم جدیدطواف ایمنی شناسی 97   طرح طلایی - IQB  
زهرا محمد زاده ایمنی شناسی 100   کلاس - IQB  
مینا رحمانپور ایمنی شناسی  77 قزوین IQB  
مهدیه سعدی ایمنی شناسی  80 قزوین IQB  
حسین امیری نودهی هماتولوژی 1 شهرستان IQB  
مهرنوش عباس زاده هماتولوژی 3 تهران IQB  
فاطمه جوانی هماتولوژی 4 تبریز آزمون - بسته آموزشی - IQB تربیت مدرس
طاهره طباطبایی هماتولوژی 5 مشهد کلاس -ازمون - IQB  
الهه حسینی هماتولوژی 6 قزوین IQB  
الهه حسینی هماتولوژی 6 قزوین IQB  
سحر سمیعیان هماتولوژی 7 شهرکرد مشاوره - IQB تهران
سحر سمیعیان هماتولوژی 7 شهرکرد IQB تهران
محمد شکوهیان هماتولوژی 9 شیراز آزمون - بسته آموزشی - IQB  
محمد شکوهیان هماتولوژی 9 شیراز جزوه بهداشت ایران
خدیجه دارابی  هماتولوژی 11 رشت جزوه - آزمون - کتاب - IQB علوم پزشکی ایران 
خدیجه دارابی هماتولوژی 11 رشت IQB  
الهه رحیمیان هماتولوژی 12 شیراز IQB  
الهه رحیمیان هماتولوژی 12 شیراز کلاس/آزمون بهداشت تهران
قاسم فکوری زاد هماتولوژی 13 یاسوج آزمون -کلاس زبان-جزوه- iqb تهران
زهرا حسن پور هماتولوژی 17 شهرکرد IQB بهشتی
زهرا حسن پور هماتولوژی 17 شهرکرد IQB شهید بهشتی 
نرگس عباسی هماتولوژی 22 تهران IQB  
زهرا دانشور هماتولوژی 27   کلاس -ازمون - IQB  
پروانه فانی هماتولوژی 31 کرج IQB  
پروانه فانی هماتولوژی 31 کرج کلاس-IQB-آزمون- انتقال خون
فرزاد مظفری هماتولوژی 32 کرمانشاه کلاس-جزوه انتقال خون
حمیده قاسم زادگان هماتولوژی 33 شیراز جزوه بهداشت بوشهر
سحر صفاری هماتولوژی 34 تبریز/اردبیل   علوم پزشکی تبریز
عرفانه بهروزی فر هماتولوژی 36   طرح طلایی - IQB  
زهرا درخشان هماتولوژی 39   آزمون - مشاوره - IQB  
زهرا درخشان هماتولوژی 39 شیراز جزوه بهداشت بوشهر
مينا فرخيان هماتولوژی 46   کلاس - آزمون - بسته آموزشی - IQB  
نرگس قاسمی  هماتولوژی 50 شهرکرد IQB کرمان
نرگس قاسمی  هماتولوژی 50 شهرکرد IQB علوم پزشکی کرمان 
الهام سراج زاده هماتولوژی 51 شیراز IQB  
الهام سراج زاده هماتولوژی 51 شیراز کلاس - نکته و تست - جزوه - IQB بهداشت بوشهر
زینب یزدانی هماتولوژی 53   IQB  
زینب یزدانی هماتولوژی 53 شیراز آزمون - بسته آموزشی - IQB بهداشت کرمان
فاطمه شاه حسینی هماتولوژی 67   IQB کرمان - بین الملل
ناهید دوروش هماتولوژی 89   کلاس - IQB  
شقايق عسگريان هماتولوژی 93   آزمون - IQB  
زهرا امینی هماتولوژی 100   کلاس - IQB  
ايمان اردستاني هماتولوژی 100   آزمون - IQB  
خانم آب شیرین تغذیه 1 بوشهر IQB  
زینب نور محمدی تغذیه 3 ساری کلاس -ازمون - IQB  
خانم رضایی منش تغذیه 4 کرمان کتاب - آزمون - بسته آموزشی - IQB  
سعید شرافت منش تغذیه 4 شیراز جزوه - IQB شیراز
مرضیه محمودی تغذیه 5 شیراز کلاس - IQB شیراز
ساناز جمشیدی تغذیه 6 شیراز IQB  
پریسا جان محمدی تغذیه 9 کرج آزمون - کتاب - IQB  
پریسا جان محمدی تغذیه 9 کرج آزمون - IQB علوم پزشکی تهران
محمدرضا امامی تغذیه 10   کلاس - بسته آموزشی - IQB  
حامد کرد برکانه تغذیه 11 همدان آزمون - IQB  
فروغ سجادی  تغذیه 12 شیراز آزمون - IQB تهران
فاطمه نوری پور تغذیه 18 شیراز آزمون - IQB شیراز
امید نیک پیام تغذیه 18 گرگان کتاب - بسته آموزشی- آزمون - کلاس  - IQB  
خانم عزتی تغذیه 18 تهران کلاس - مشاوره  -   
ندا جوراب چی تغذیه 21 تبریز/اردبیل   علوم پزشکی تبریز
ملیکا کتابفروش تغذیه 23 تهران کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
فرشته پاشایی تغذیه 25 کرج IQB  
فرشته پاشایی تغذیه 25 کرج آزمون - IQB علوم پزشکی شهید بهشتی
عطیه میرزابابایی تغذیه 27 تهران کلاس - IQB  
مهسا راجی لاهیجی تغذیه 27 لاهیجان IQB  
شیوا تقی زاده تغذیه 32 تبریز/اردبیل   علوم پزشکی تبریز
الهه ربانی تغذیه 32 تهران طرح طلایی ایران
اکبر اسدی تغذیه 35 ارومیه جزوه - آزمون - کتاب - IQB ایران تهران
زهرا اسماعیلی نژاد تغذیه 39 شیراز طرح طلایی - IQB شیراز
حسین فرجی تغذیه 40 شیراز آزمون - IQB اصفهان
عسل لطيفي تغذیه 42   آزمون - IQB  
زهرا خراسان چي تغذیه 44 مشهد IQB  
نسرین نسیمی تغذیه 50 شیراز آزمون - IQB شیراز
سوسن میرمجیدی تغذیه 51 کرج IQB  
سوسن میرمجیدی تغذیه 51 کرج آزمون - IQB علوم پزشکی تبریز
مريم گلزار تغذیه 55 مشهد IQB  
حسن براخاص تغذیه 56   بسته آموزشی - IQB  
مهسا طوسی تغذیه 57 ساری کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
نسیم پیرهادی تغذیه 58   کلاس -ازمون - IQB  
فرهنگ میرزاوندی تغذیه 60 شیراز کلاس - جزوه - IQB کرمانشاه
خدیجه عباسی  تغذیه 66 اصفهان IQB  
شمسي ميرزائي تغذیه 67   آزمون - IQB  
سهیلا رحیمی تغذیه 70 شیراز کلاس - آزمون - IQB  
عفت ساقي  تغذیه 70 مشهد IQB  
مژگان مرواریدزاده تغذیه 80 کرمانشاه آزمون - IQB کرمانشاه
کيانا صادقي  تغذیه 82 مشهد IQB  
شهربانو قلی زاده تغذیه 86   طرح طلایی - IQB  
سميه تاجيک تغذیه 91   آزمون - IQB  
نازنین صادقیان تغذیه 93 یزد IQB  
موسويان  تغذیه 98 مشهد IQB  
نسيم مختاري تغذیه 100   آزمون - IQB  
الهام ملاشاهی تغذیه 100   طرح طلایی - IQB  
کبری نجفی تغذیه 100 یاسوج آزمون -کلاس زبان-جزوه- iqb اصفهان
نیلوفر ترابی بیوشیمی بالینی 1 کرج کلاس -ازمون - IQB  
نیلوفر ترابی بیوشیمی بالینی 1 کرج کلاس-IQB- علوم پزشکی تهران
زهرا  گنج خانلو  بیوشیمی بالینی 2   کلاس - IQB  
الهه امام قلی زاده  بیوشیمی بالینی 3 رشت آزمون - IQB تربیت مدرس 
زهرا نوری بیوشیمی بالینی 4 تبریز/اردبیل   علوم پزشکی تهران
مونا رحمتي  بیوشیمی بالینی 4 مشهد IQB  
شیوا شاهمحمدنژاد بیوشیمی بالینی 4 سنندج IQB  
اقای صادقی پور بیوشیمی بالینی 5 مشهد کلاس -ازمون - IQB  
مژگان نوروزی  بیوشیمی بالینی 7 شهرکرد آزمون - IQB تربیت مدرس
مزگان نوروزی  بیوشیمی بالینی 7 شهرکرد IQB تربیت مدرس
مصطفی ابراهیمی بیوشیمی بالینی 8 مشهد کلاس -ازمون - IQB  
فرزانه زارعی بیوشیمی بالینی 10 اصفهان طرح طلایی - IQB  
خانم زینب یوسفی بیوشیمی بالینی 11 اهواز مشاوره - IQB  
نغمه جنت علیپور بیوشیمی بالینی 12   کلاس - آزمون - بسته آموزشی - IQB  
مريم علايي بیوشیمی بالینی 17 مشهد IQB  
سارا علی حسین زاده بیوشیمی بالینی 18   آزمون - IQB  
سمیرا عزتی مبصر بیوشیمی بالینی 18   کلاس - IQB  
زینت محمدی بیوشیمی بالینی 22 گرگان کتاب - بسته آموزشی- آزمون - کلاس  - IQB  
سهیلا خاکدان بیوشیمی بالینی 26 کرج IQB  
سهیلا خاکدان بیوشیمی بالینی 26 کرج طرح طلایی - IQB شهید بهشتی
فاطمه پناهی بیوشیمی بالینی 40 کرج IQB  
فاطمه پناهی بیوشیمی بالینی 40 کرج طرح طلایی - IQB شهید بهشتی
فاطمه خنشا بیوشیمی بالینی 45   آزمون - بسته آموزشی - IQB  
نوید قاسم زاده بیوشیمی بالینی 47 ارومیه کلاس - کتاب یزد
مرضیه آذرخش  بیوشیمی بالینی 48   کلاس - IQB  
الهام شکراللهی بیوشیمی بالینی 48 تهران کلاس - IQB  
ارزو احمدی  بیوشیمی بالینی 50 شهرکرد آزمون - بسته آموزشی - IQB شهرکرد
زهرا براتی بیوشیمی بالینی 50 شیراز کلاس - نکته و تست - آزمون - IQB  اصفهان
ارزو احمدی  بیوشیمی بالینی 50 شهرکرد IQB علوم پزشکی شهرکرد 
معصومه زمانپور بیوشیمی بالینی 52 اهواز IQB  
سیما قانعی بیوشیمی بالینی 56 شیراز کلاس - آزمون - IQB  یزد
رحیمه رحیمی بیوشیمی بالینی 57   کلاس -ازمون - IQB  
سودا رحیم زاده بیوشیمی بالینی 67 ارومیه کلاس-جزوه-کتاب ارومیه
فاطمه گلی بیوشیمی بالینی 70   آزمون - IQB  
فاطمه فيزآبادي  بیوشیمی بالینی 71 مشهد IQB  
سارا چناری بیوشیمی بالینی 75 شیراز کلاس - نکته و تست - جزوه - IQB یزد
سهیلا محمدعلی بیوشیمی بالینی 75 کرج IQB  
سهیلا محمدعلی بیوشیمی بالینی 75 کرج کلاس-IQB- علوم پزشکی همدان
آرش  مرادی بیوشیمی بالینی 76   کلاس -ازمون - IQB  
سمیه موسوی زاده بیوشیمی بالینی 80 شیراز نکته و تست - جزوه - IQB فسا
ناصر صفری بیوشیمی بالینی 82   کلاس -ازمون - کلاس -ازمون - IQB  
زهرا ظاهری بیوشیمی بالینی 85 شهرکرد IQB یزد
خاطره خزایی بیوشیمی بالینی 89 کرج IQB  
مهسا  صالحی راد  بیوشیمی بالینی 92   کلاس -ازمون - IQB  
مهسا ملک نیا بیوشیمی بالینی 100 شیراز کلاس - نکته و تست - جزوه - IQB فسا
نسرین اکبری بیوشیمی بالینی 100   کلاس -ازمون - IQB  
خانم ابتسام زرگان نژاد ژنتیک پزشکی 4 اهواز IQB  
مریم رنجبر ژنتیک پزشکی 6 شیراز جزوه  
مائده گنجی ژنتیک پزشکی 6 تهران کلاس - آزمون - بسته اموزشی - IQB  
مهسا فرجامي  ژنتیک پزشکی 7 مشهد IQB  
سمیرا اسدالهی ژنتیک پزشکی 8 یزد آزمون - IQB  
سمیرا اسداللهی ژنتیک پزشکی 8 یزد آزمون - IQB علوم پزشکی یزد
پردیس رحیمی  ژنتیک پزشکی 9 رشت جزوه - آزمون - کتاب - نکته و تست - IQB تهران
پردیس رحیمی  ژنتیک پزشکی 9 رشت آزمون نکته و تست جزوه-کتاب دانشگاه تهران 
ترانه اسعدیان ژنتیک پزشکی 12 تهران IQB  
سلما زرگري  ژنتیک پزشکی 13 مشهد IQB  
سهيلا خاکساري  ژنتیک پزشکی 14 مشهد IQB  
سعید فرج زاده ژنتیک پزشکی 15 تبریز/اردبیل   بهزیستی
مهسا حاتمی ژنتیک پزشکی 17   کلاس - آزمون - بسته اموزشی - مشاوره - IQB  
مریم خسروی ژنتیک پزشکی 18 تهران کلاس - آزمون - بسته اموزشی - مشاوره - IQB  
الهام زهره وند ژنتیک پزشکی 19 اصفهان IQB  
امیرحسین جوهری ژنتیک پزشکی 20 تهران طرح طلایی - IQB  
مريم عليدوست ژنتیک پزشکی 21 مشهد IQB  
علی دیانت پور ژنتیک پزشکی 22 شیراز جزوه - آزمون - کتاب - نکته و تست - IQB بهشتی
معصومه سلیمانی ژنتیک پزشکی 23 کرمانشاه کلاس- جزوه -آزمون - IQB بهزیستی تهران
زهرا فتحی ژنتیک پزشکی 25 رشت جزوه - آزمون - کتاب - نکته و تست - IQB ایران
ماندانا قاسمی راد  ژنتیک پزشکی 25 اصفهان IQB  
زهرا  فتحی  ژنتیک پزشکی 25 رشت آزمون نکته وتست جزوه  علوم پزشکی ایران
رسول علیزاده  ژنتیک پزشکی 29 تبریز/اردبیل   علوم پزشکی ایران
بهاره معرفتی ژنتیک پزشکی 30 تهران طرح طلایی - IQB  
رضا طاهرلو ژنتیک پزشکی 30 کرج بسته آموزشی - IQB خوارزمی
نادیا صابری ژنتیک پزشکی 31 سبزوار آزمون - کتاب - IQB تربیت مدرس
راضیه جولایی ژنتیک پزشکی 34 اصفهان IQB  
صفورا قلمکار ژنتیک پزشکی 37 اصفهان IQB  
سمانه کردستانی ژنتیک پزشکی 38 شیراز آزمون - IQB  
الناز حاجی مقصودی ژنتیک پزشکی 43 یزد آزمون، کلاس، کتاب علوم پزشکی یزد
راضیه مقدسی ژنتیک پزشکی 44   کلاس -ازمون - IQB  
مریم آبتین ژنتیک پزشکی 49     علوم پزشکی تبریز
مریم وفایی ژنتیک پزشکی 52 کرج IQB  
مریم وفایی ژنتیک پزشکی 52 کرج طرح طلایی - IQB علوم پزشکی یزد
زهرا فريدوني ژنتیک پزشکی 53   آزمون - IQB  
لیلا مرادی ژنتیک پزشکی 54   کلاس - IQB  
مليحه عليمرداني ژنتیک پزشکی 55 مشهد IQB  
زکيه امامي ژنتیک پزشکی 57 مشهد IQB  
مائده شريعتي  ژنتیک پزشکی 59 مشهد IQB  
ناهيد نجات  ژنتیک پزشکی 61 مشهد IQB  
علیرضا زارع ژنتیک پزشکی 64 یزد IQB  
علیرضا زارع ژنتیک پزشکی 64 یزد آزمون / کلاس / کتاب شهید بهشتی تهران
سولماز سليمي ژنتیک پزشکی 70   آزمون - IQB  
سمیرا اژدری ژنتیک پزشکی 70 تبریز/اردبیل   علوم پزشکی شهرکرد 
ببردل ژنتیک پزشکی 79 ارومیه کلاس - کتاب آزاد تبریز
اميرسعيد ثابتي  ژنتیک پزشکی 82 مشهد IQB  
نیلوفر سراج پور ژنتیک پزشکی 88   کلاس -ازمون - IQB  
خانم مریم صالحی ژنتیک پزشکی 91 اهواز IQB  
بهروز  ملا شاهی  ژنتیک پزشکی 92   کلاس -ازمون - IQB  
سید زهرا نظری مهربان ژنتیک پزشکی 94 گرگان کتاب - بسته آموزشی- آزمون - کلاس  - IQB  
زهرا امیری ژنتیک پزشکی 100 تهران کلاس - نکته و تست - IQB مشهد
فاطمه سليماني ژنتیک پزشکی 100   آزمون - IQB  
فاطمه محمدی زاده ژنتیک پزشکی 100   کلاس - IQB  
محمد قاسمیان ژنتیک پزشکی 100 گرگان کتاب - بسته آموزشی- آزمون - کلاس  - IQB  
ابوالقاسم شکري اپیدمیولوژی 37   آزمون - IQB  
سعيد کرمي اپیدمیولوژی 63   آزمون - IQB  
احسان مظلومي  اپيدميولوژي  47 مشهد IQB  
فرزانه رضایی اتاق عمل 14 شیراز کلاس - جزوه - آزمون - IQB شیراز
طیبه بهمن تزنگی اتاق عمل 49 شیراز کلاس - آزمون - IQB  شیراز
ندا اکبر پور اقتصاد بهداشت 10 شیراز کلاس - IQB تهران
زهرا زال پور انفورماتیک پزشکی 21 شیراز نکته و تست - IQB شیراز
سينا محتسبي انگل شناسی 21   آزمون - IQB  
علي تقي پور انگل شناسی 29   آزمون - بسته آموزشی - IQB  
کيانا کتابي انگل شناسی 33 مشهد IQB  
مریم عبادی انگل شناسی 38 قزوین IQB  
الهه ساسانی انگل شناسی 52 شیراز IQB  
مريم علي پور انگل شناسی 52   آزمون - بسته آموزشی - IQB  
زهرا عباسعلی انگل شناسی 75 قزوین IQB  
زهرا عباسعلی انگل شناسی 79 قزوین IQB  
مليحه جوانبخت انگل شناسی 85   بسته آموزشی - IQB  
خانم فلاحیان انگل شناسی 89 تهران IQB  
انسیه سجادی آناتومی 6 شیراز جزوه - IQB بهشتی
نگار حميدي آناتومی 66   آزمون - IQB  
مریم حاجی رجبی باکتری دامپزشکی 21 شیراز کلاس - نکته و تست - IQB شیراز
فرزانه مرادی بهداشت ایمنی مواد غذایی 11 قزوین IQB  
بهروز تاجدار اورنج بهداشت و ایمنی مواد غذایی 1 تهران جزوه - IQB تهران
فرزانه مرادی بهداشت و ایمنی مواد غذایی 11 قزوین IQB  
بهروز تاج دار بهداشت و ایمنی مواد غذایی 11   بسته آموزشی - IQB  
هاجر ذوالفقاری بهداشت و ایمنی مواد غذایی 52 شیراز کلاس - IQB تبریز
مینا محمدزاده بیوتکنولوژی پزشکی 8   طرح طلایی - IQB  
محمد آزادی بیوتکنولوژی پزشکی 16 شیراز آزمون - IQB تربیت مدرس
سپيده نيک فرجام بیوتکنولوژی پزشکی 18   کلاس -ازمون - IQB  
سپیده نیک فرجام بیوتکنولوژی پزشکی 18 ارومیه آزمون - کتاب - IQB تبریز
ترانه  اسعدیان  بیوتکنولوژی پزشکی 20   کلاس -ازمون - IQB  
سجاد فاني بیوتکنولوژی پزشکی 21   کلاس - آزمون - بسته اموزشی - مشاوره - IQB  
بهناز دژانکامی بیوتکنولوژی پزشکی 23   طرح طلایی - IQB  
ليلا کوکبي عابد بیوتکنولوژی پزشکی 29   آزمون - IQB  
محمد مرادي بیوتکنولوژی پزشکی 33   آزمون - IQB  
سپیده شهبازی بیوتکنولوژی پزشکی 44 تهران آزمون - IQB  
مریم زارع بیوتکنولوژی پزشکی 46 یزد IQB  
مریم زارع بیوتکنولوژی پزشکی 46 یزد کلاس / آزمون / جزوه / کتاب یزد
فرنوش کیان پور بیوتکنولوژی پزشکی 47 تهران طرح طلایی - IQB اصفهان
مهدیه سرمدی بیوتکنولوژی پزشکی 51 کرج IQB  
مهدیه سرمدی بیوتکنولوژی پزشکی 51 کرج کلاس-IQB- علوم پزشکی اصفهان
فرزانه  محمدی بیوتکنولوژی پزشکی 53   کلاس -ازمون - IQB  
زهره رستگار بیوتکنولوژی پزشکی 68   آزمون - IQB  
فاطمه تک فلاح بیوتکنولوژی پزشکی 70   طرح طلایی - IQB  
سحر خجسته پور بیوتکنولوژی پزشکی 70   کلاس -ازمون - IQB  
مهرو رستگاری بیوتکنولوژی پزشکی 71 شیراز کلاس - IQB شیراز
اسما وفادار بیوتکنولوژی پزشکی 73   آزمون - بسته اموزشی - مشاوره - IQB  
شبنم شهریوری بیوتکنولوژی پزشکی 73   طرح طلایی - IQB  
داوود اميري مهر بیوتکنولوژی پزشکی 90   آزمون - IQB  
سهیلا  علی اکبر اصفهانی بیوتکنولوژی پزشکی 93   کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
مریم کاظمی بیوشیمی علوم 36 شیراز نکته و تست - آزمون - IQB شیراز
شیرین زلرعی کثیری بیولوژی تولید مثل 41   کلاس - IQB  
مهرنوش امانت بهبهاني بیولوژی تولید مثل 57   آزمون - IQB  
مرضیه بیگ وردی پرستاری 2 تهران آزمون - IQB  
سارا حضرتي گنبد پرستاری 63   آزمون - IQB  
خانم ندا قناد پرستاری 80 اهواز IQB  
علي پور حبيب پرستاری 100   آزمون - IQB  
طاهره گیلوری پرستاری داخلی جراحی 100   کلاس - مشاوره - IQB  
توحید طایفه پرستاری داخلی و جراحی 66 ارومیه کلاس- جزوه -آزمون - IQB ارومیه
شيرين شيروي تربیت بدنی 25   آزمون - IQB  
کاملیا فتحی تربیت بدنی 35   کلاس - IQB  
محبوبه احمدی ترکیبات طبیعی و دارویی 10   جزوه - IQB  
سپيده نظري تکنولوژی گردش خون 18   آزمون - IQB  
سید محمد مسعودیان حشره شناسی 1 کاشان کلاس - IQB  
آقای امید آزاد بخت رادیوبیولوژی 6 اهواز IQB  
المیرا زنجانی رادیوبیولوژی 9 شیراز کلاس/ نکته و تست / بولتن  
مرضیه زمردیان رادیوبیولوژی 34   کلاس - IQB  
مریم علیزاده روانشناسی بالینی 31   کلاس - IQB  
هانیه نیکخواه سلولی مولکولی علوم 69 یزد آزمون / جزوه / کلاس / کتاب پژوهشگاه تهران
نغمه جنت علیپور سم شناسی پزشکی  4   کلاس - آزمون - بسته آموزشی - IQB  
لادن بدیعی پورتقی سم شناسی پزشکی  9   کلاس - IQB  
امیر شهریار احمدی آزاد سم شناسی پزشکی  13 ارومیه آزمون-کلاس-کتاب-جزوه تربیت مدرس تهران
خانم الهام شاکریان سم شناسی پزشکی  21 اهواز IQB  
شیرین توکلی سم شناسی پزشکی  27   کلاس - کتاب ساری
سمیه نظری سم شناسی پزشکی  29 کرمانشاه کلاس- جزوه -آزمون - IQB مشهد
صدیقه شهولی سم شناسی پزشکی  35 ایذه IQB  
مهشید مبلغ ناصری سم شناسی پزشکی  36 یزد IQB  
مهشید مبلغ ناصری سم شناسی پزشکی  36 یزد آزمون/جزوه/مشاوره/کتاب  علوم پزشکی کرمان
زهره نوذری سم شناسی پزشکی  38 شیراز IQB  
زهره نوذری سم شناسی پزشکی  38 شیراز کلاس - نکته و تست - جزوه - IQB بهداشت شیراز
خانم مریم بهداروند سم شناسی پزشکی  39 اهواز IQB  
وحید صفوی زاده سم شناسی پزشکی  60 یزد آزمون - IQB علوم دارویی تهران
سیما اکبری سم شناسی پزشکی  80 سبزوار جزوه - آزمون - کتاب - IQB  
مسعود صراف ها سم شناسی پزشکی  82 قزوین IQB  
آزاده لیراوی سم شناسی پزشکی  91 شیراز آزمون - IQB بهداشت تهران
مهسا عزتی سم شناسی پزشکی  100   کلاس -ازمون - IQB  
عظیم آل کثیر شیمی دارویی 7 اهواز آزمون - IQB  
یوسف سی سخت پور  شیمی دارویی 11 اصفهان IQB  
رحیمه رحیمی شیمی دارویی 13   کلاس -ازمون - IQB  
فرزانه فرازمند شیمی دارویی 23   کلاس - IQB  
مریم اسکندری شیمی دارویی 26 شیراز کلاس/آزمون بهداشت اهواز
سیما قانعی شیمی دارویی 32 شیراز IQB  
مصطفی توانگر شیمی دارویی 43 یزد آزمون / جزوه / کلاس آزاد واحد علوم دارویی
میترا نوری شیمی دارویی 50   کلاس -ازمون - IQB  
ميترا نوري شیمی دارویی 50   کلاس -ازمون - IQB  
نشاط احمدی علوم بهداشتی در تغذیه 19 شیراز نکته و تست - آزمون - IQB تهران
فرزانه  جهانگیر  علوم بهداشتی در تغذیه 61 تهران کلاس - آزمون - بسته آموزشی - IQB تهران
هلیا پورمند علوم بهداشتی در تغذیه 64 تهران IQB تهران
هادی اکبری فیزیک پزشکی 27 تهران آزمون - IQB  
پگاه صنعتی فیزیک پزشکی 55 شیراز کلاس بهداشت یزد
امير خزايي فیزیولوژی پزشکی 2   آزمون - IQB  
هدایت سمندری فیزیولوژی پزشکی 4 تهران آزمون - IQB  
مسعود فلاح  فیزیولوژی پزشکی 8   طرح طلایی - IQB  
زهره ایزدی فیزیولوژی پزشکی 10 شهرکرد IQB همدان
زهره ایزدی  فیزیولوژی پزشکی 10 شهرکرد IQB علوم پزشکی همدان 
طناز صالحی فیزیولوژی پزشکی 13   کلاس - IQB  
فاطمه حداد فیزیولوژی پزشکی 20 یزد IQB  
فاطمه حداد فیزیولوژی پزشکی 20 یزد آزمون / جزوه / کلاس / کتاب شیراز
فاطمه آگاه فیزیولوژی پزشکی 24 شیراز IQB  
فاطمه آگاه فیزیولوژی پزشکی 24 شیراز جزوه بهداشت شیراز
فاطمه معدنی فیزیولوژی پزشکی 25 کرج کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
فاطمه معدنی فیزیولوژی پزشکی 25 کرج کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
صدیقه  کاردگر  فیزیولوژی پزشکی 28   کلاس - بسته آموزشی - IQB  
زکیه السادات شیخعلیشاهی فیزیولوژی پزشکی 30 یزد آزمون - مشاوره - IQB  
زکیه السادات شیخعلیشاهی فیزیولوژی پزشکی 30 یزد آزمون / جزوه / کلاس / کتاب / مشاوره یزد
ایدا  جعفری ازاد  فیزیولوژی پزشکی 56   کلاس -ازمون - مشاوره - IQB  
بهناز السادات حسینی فیزیولوژی پزشکی 61 یزد آزمون / جزوه / کلاس / کتاب یزد
سارا چوبدار فیزیولوژی پزشکی 91   طرح طلایی - IQB  
زهره دولت آبادی فیزیولوژی پزشکی 100 سبزوار جزوه - آزمون - کتاب - IQB مازاد شیراز
معصومه نقدي  فیزیولوژی پزشکی 100 مشهد IQB  
زهرا  رفعت  قارچ شناسی 1 رشت جزوه - آزمون - کتاب - IQB تهران
زهرا  رفعت   قارچ شناسی 1 رشت جزوه - آزمون - کتاب - IQB دانشگاه تهران 
زهرا زارع قارچ شناسی 2 شیراز جزوه تهران
 صابر سلطانی قارچ شناسی 2 تهران آزمون - بسته آموزشی - IQB  
زهرا کمالی قارچ شناسی 3 شیراز آزمون - مشاوره - IQB دانشگاه تهران
زهرا کمالی قارچ شناسی 3 شیراز کلاس/نکته و تست/آزمون بهداشت تهران
الهه ساسانی قارچ شناسی 6 شیراز IQB  
الهه ساسانی قارچ شناسی 6 شیراز آزمون - بسته آموزشی - IQB بهداشت تهران
مصطفي تيموري قارچ شناسی 7   آزمون - IQB  
زهرا خرد قارچ شناسی 15 شیراز جزوه بهداشت شیراز
هانیه خلیلی قارچ شناسی 21   کلاس - بسته اموزشی  - IQB  
لیلا شمخالی قارچ شناسی 24   کلاس - IQB  
فاطمه پيمايي قارچ شناسی 50   آزمون - IQB  
یاسمن صادقی قارچ شناسی 55   کلاس -ازمون - IQB  
ساراخنجری قارچ شناسی 92 شیراز آزمون - بسته آموزشی - IQB بهداشت شیراز
نرگس زارعی  قارچ شناسی 100 کرج IQB  
نرگس زارعی قارچ شناسی 100 کرج کلاس-IQB-آزمون- تربیت مدرس
عارفه بایگان کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 3 تبریز/اردبیل    
سحر نائبیان مامایی 1 شیروان آزمون - بسته آموزشی - IQB  
زینب کشتکار مامایی 3 قزوین IQB  
زینب کشتکار مامایی 3 قزوین IQB  
هاجر لطف اللهی مامایی 5 تبریز/اردبیل   شهید بهشتی
آمنه علیزاده مامایی 19   کلاس - آزمون - مشاوره - IQB  
الهام بابایی پور مامایی 23 قزوین IQB  
خانم مولایی مامایی 23 شیراز IQB  
زهرا اميدي مامایی 49   آزمون - بسته آموزشی - IQB  
فاطمه جهانبازی مامایی 65 شهرکرد کلاس-مشاوره - IQB یزد
فاطمه جهانبازی مامایی 65 شهرکرد IQB علوم پزشکی یزد
فاطمه فروزان  مامایی 70 شیراز IQB  
فاطمه فروزان مامایی 70 شیراز آزمون - بسته آموزشی - IQB بهداشت شیراز
نیلوفر ابوعلی مامایی 73 شیراز جزوه بهداشت اهواز
خانم جمیله خیاطان مامایی 77 اهواز IQB  
فرحناز رستمي مامایی 86   آزمون - IQB  
مینوآریان پور مامایی 92 کرج IQB  
نسيم برادران  مامايي  77 مشهد IQB  
ترانه  اسعدیان  مجموعه زیست 1206 3   کلاس -ازمون - IQB  
الهام امجدی مجموعه زیست 1206 5   کلاس -ازمون - IQB  
پریناز  طباطبایی  مجموعه زیست 1206 17   کلاس - IQB  
سپیده  کریمی  مجموعه زیست 1206 27   کلاس - IQB  
شهرزاد  شرکاء مجموعه زیست 1206 29   کلاس - IQB  
فرزانه افضلي مجموعه زیست 1206 68   آزمون - IQB  
سارا عباسپور مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 8 قزوین IQB  
افسانه همتی آذر مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 28 تهران کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
سيما صفر زاده مشاوره در مامایی 82   آزمون - IQB  
خواجه تاش  مشاوره در مامایی 88 مشهد IQB  
الهام بابایی پور مشاوره درمامایی 23 قزوین IQB  
سمیه  کمگو مهندسی بهداشت  حرفه ای 13 کرج کلاس-IQB- علوم پزشکی تهران
الهام سادات حيدري  مهندسی بهداشت حرفه ای 1 مشهد کلاس - IQB  
سمیه کم گو مهندسی بهداشت حرفه ای 13 کرج IQB  
راضیه جانی زاده مهندسی بهداشت حرفه ای 17 ایذه کلاس-مشاوره - IQB  
آقای علی آلبوغبیش مهندسی بهداشت حرفه ای 42 اهواز کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
زینب قریشوندیان مهندسی بهداشت حرفه ای 100 ایذه IQB  
پگاه کنعانی زاده میکروب شناسی پزشکی 2   کلاس - آزمون - بسته اموزشی - IQB  
 صابر سلطانی میکروب شناسی پزشکی 3 اراک آزمون - بسته آموزشی - IQB  
آقای افخمی میکروب شناسی پزشکی 4 قم آزمون - بسته آموزشی - IQB  
یگانه مطاعی میکروب شناسی پزشکی 4 گرگان کتاب - آزمون - بسته آموزشی - IQB  
پریسا آریس میکروب شناسی پزشکی 8 تهران کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
نرگس بستان قدیری میکروب شناسی پزشکی 11 قم کلاس - آزمون- مشاوره - IQB شهید بهشتی
مسلم کریمیان  میکروب شناسی پزشکی 17 شهرکرد IQB  
علی شیوایی میکروب شناسی پزشکی 17 تهران IQB ایران
مسلم کریمیان  میکروب شناسی پزشکی 17 شهرکرد بسته آموزشی - IQB  
نیما محمدزاده میکروب شناسی پزشکی 19   کلاس - بسته آموزشی  - مشاوره - IQB ایران
هانیه خلیلی میکروب شناسی پزشکی 21 تهران کلاس -ازمون - IQB تربیت مدرس
خانم گلشن مهدی پوربیرگانی میکروب شناسی پزشکی 22 اهواز IQB  
فائزه سادات قاضی عسگر  میکروب شناسی پزشکی 25 اصفهان IQB  
لیلا شمخالی میکروب شناسی پزشکی 27   کلاس - IQB  
الهام پروا میکروب شناسی پزشکی 28 شیراز آزمون - بسته آموزشی - IQB بهداشت شیراز
روح الله سی سخت پور میکروب شناسی پزشکی 30 یزد IQB  
روح ا.. سی سخت پور میکروب شناسی پزشکی 30 یزد آزمون / کلاس / کتاب / جزوه تربیت مدرس
طیبه رضاییان میکروب شناسی پزشکی 31 یزد همایش باکتری علوم پزشکی مشهد
هانیه خلیلی میکروب شناسی پزشکی 32   کلاس - بسته اموزشی  - IQB  
مونا محروقي  میکروب شناسی پزشکی 38 مشهد IQB  
سکينه صفرنژاد میکروب شناسی پزشکی 39   کلاس -ازمون - IQB  
فریبا بصیرت میکروب شناسی پزشکی 40 تهران کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
ارمغان سلطانی شیرازی میکروب شناسی پزشکی 45   کلاس - آزمون - بسته اموزشی - مشاوره - IQB  
الهه رضایی میکروب شناسی پزشکی 49   کلاس - مشاوره - IQB  
حمیده امیرزادگان میکروب شناسی پزشکی 50 شیراز IQB  
سمیرا رشیدی میکروب شناسی پزشکی 50 کرج IQB  
فاطمه پیمایی میکروب شناسی پزشکی 50   کلاس - آزمون - بسته اموزشی - مشاوره - IQB  
حمیده امیرزادگان میکروب شناسی پزشکی 50 شیراز کلاس/جزوه بهداشت شیراز
فاطمه عدالتی میکروب شناسی پزشکی 56 شیراز IQB  
فاطمه عدالتی میکروب شناسی پزشکی 56 شیراز کلاس/آزمون بهداشت شیراز
سعيده خوبرفتار میکروب شناسی پزشکی 60   آزمون - IQB  
خانم آرام عصاره میکروب شناسی پزشکی 63 اهواز IQB  
امید لهراسبی میکروب شناسی پزشکی 69 شیراز IQB  
مريم مالدار میکروب شناسی پزشکی 69 مشهد IQB  
خانم زهرا آب سالان میکروب شناسی پزشکی 77 اهواز IQB  
محیا رنجبر میکروب شناسی پزشکی 78   کلاس -ازمون - IQB  
خانم نسرین امام میکروب شناسی پزشکی 80 اهواز IQB  
یاسمن صادقی میکروب شناسی پزشکی 81   کلاس -ازمون - IQB  
نیلوفر سیری میکروب شناسی پزشکی 87 تهران کلاس کتاب ازمون -   
سوسن پناهي  میکروب شناسی پزشکی 88 مشهد IQB  
الهام امجدی میکروب شناسی پزشکی 89   کلاس -ازمون - IQB شاهد
زهرا ملارمضاني میکروب شناسی پزشکی 90   آزمون - IQB  
خانم آق نژاد میکروب شناسی پزشکی 94 گرگان کتاب - جزوه  - IQB  
طاهره ششپری میکروب شناسی پزشکی 95 تهران کلاس - بسته آموزشی- مشاوره - IQB علوم پزشکی کرج
ژیلا شاویسی میکروب شناسی پزشکی 100 کرمانشاه کلاس- جزوه -آزمون - IQB کرمانشاه
طاهر عظیمی میکروب شناسی پزشکی 12 تبریز/اردبیل   علوم پزشکی تبریز
الهه رضایی میکروب شناسی پزشکی 49 تبریز/اردبیل    
محمدرضا افرادی میکروب مواد غذایی 5 تهران طرح طلایی - IQB تهران
خانم نسرین امام میکروب مواد غذایی 8 اهواز IQB  
فریبا بصیرت میکروب مواد غذایی 11 تهران IQB  
فاطمه معدنی نانوتکنولوژی پزشکی 1 کرج کلاس-IQB- علوم پزشکی تهران
فاطمه معدنی نانوتکنولوژی پزشکی 1 کرج کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
علیرضا دهقان نیری نانوتکنولوژی پزشکی 3 یزد آزمون / جزوه / کلاس / کتاب دانشگاه تهران
سید محمدرضا حسینی نانوتکنولوژی پزشکی 3 یزد جزوه تهران
سید محمد حسینی نانوتکنولوژی پزشکی 3 اصفهان کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
علیرضا دهقان نیری نانوتکنولوژی پزشکی 3 یزد IQB  
فاطمه خورسند نانوتکنولوژی پزشکی 6 شیراز کلاس/آزمون بهداشت تهران
رویا شاد نانوتکنولوژی پزشکی 8   کلاس - IQB  
ناهید اسدی نانوتکنولوژی پزشکی 9 تبریز/اردبیل   علوم پزشکی تبریز
ایوب کریمی نانوتکنولوژی پزشکی 10 یاسوج آزمون -کلاس زبان-جزوه- iqb شیراز
احترام حسين زاده نانوتکنولوژی پزشکی 14   آزمون - IQB  
ثریا نکوهیان نانوتکنولوژی پزشکی 23 شیراز کلاس/آزمون بهداشت زنجان
سهراب کهیانی نانوتکنولوژی پزشکی 28 شهرکرد IQB علوم پزشکی زنجان 
سهراب کهیانی نانوتکنولوژی پزشکی 28 شهرکرد IQB زنجان
آرش  مرادی نانوتکنولوژی پزشکی 32   کلاس -ازمون - IQB  
پریسا جوادی نانوتکنولوژی پزشکی 40 شیراز IQB آزاد بهداشت تهران
رويا کلاه چي نانوتکنولوژی پزشکی 92   کلاس -ازمون - IQB  
پگاه کنعانی زاده ویروس شناسی پزشکی 2 تهران کلاس - آزمون- مشاوره - IQB  
عرفانه حسینی ویروس شناسی پزشکی 6 شیراز IQB  
احسان کاکاوند  ویروس شناسی پزشکی 16 اصفهان IQB  
داود بهادر ویروس شناسی پزشکی 26 کرج آزمون - IQB  
داود بهادر ویروس شناسی پزشکی 26 کرج کلاس-IQB- سرم سازی رازی
هانیه خلیلی ویروس شناسی پزشکی 28   کلاس - بسته اموزشی  - IQB  
لیلا شمخالی ویروس شناسی پزشکی 30   کلاس - IQB  
امید لهراسبی ویروس شناسی پزشکی 47 شیراز کلاس - IQB  
امید لهراسبی ویروس شناسی پزشکی 47 شیراز IQB بهداشت 
سمیرا رشیدی ویروس شناسی پزشکی 47 کرج طرح طلایی - IQB سرم سازی رازی
یاسمن صادقی ویروس شناسی پزشکی 50   کلاس -ازمون - IQB  
مژگان مومنی ویروس شناسی پزشکی 50   کلاس - آزمون - بسته آموزشی - IQB  
زهرا کیوانلو ویروس شناسی پزشکی 60 سبزوار جزوه - آزمون - کتاب - IQB  
راضیه بنی جمالی ویروس شناسی پزشکی 62 تهران آزمون - مشاوره - IQB  
علي قادري ویروس شناسی پزشکی 68   آزمون - بسته آموزشی - IQB  
محدثه اسد بيک   66   آزمون - IQB  
سورا اسکندرزاده   87   آزمون - IQB  
مهسا حديدي   96   آزمون - IQB  

 

مشاوره بانفرات برتر

باسلام وخسته نباشیدَآیاامکان ارتباط بانفرات برتررشته خون شناسی وجود دارد؟لطفا راهنمایی بفرمایید...

توسط اکبری در دوشنبه ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ ۰۹:۵۰:۱۸

بیوتکنولوژی پزشکی 94

می خواستم بدونم با رتبه 68 بیوتک پزشکی شانس قبولی تو چ شهرایی دارم ؟ مثلا زنجان قزوین گلستان گیلان و... . شانس قبولی تو شیراز یا تبریز و دارم؟ رشته بیوتک پزشکی در دانشگاه های تیپ 2 بهتره یا میکروبیولوژی وزارت علوم در دانشگاه شهید بهشتی یا بیوتک میکروبی دانشگاه تهران ؟ احتمال هیئت علمی شدن با مقالات قوی و ترجمه کتاب و غیره وجود دارد اگه مدرک ارشدم از دانشگاه تیپ 2 باشه و بعد دکتری از دانشگاه تیپ 1 باشه ؟

توسط Mbiotechnology در سه شنبه ۰۳ شهريور ۱۳۹۴ ۱۱:۵۸:۰۰

مشاوره

بنده داوطلب آزمون ارشد رشته بهداشت محیط سال 94 هستم متاسفانه هیچ اطلاع رسانی دقیقی برای ارشد پزشکی وجود نداره رتبه من در کنکور ارشد امسال 60 شد و لحظه شماری می کنم برای اعلام نتایج اما هیچ خبری نیست من خیلی علاقه مند به دانشگاه های تهران بودم آیا با این رتبه شانس قبولی در یکی از دانشگاه های تهران هستم؟

توسط حسین مومنی در چهارشنبه ۰۴ شهريور ۱۳۹۴ ۱۶:۴۹:۳۵

درصد

سلام میشه درصد هر درس مربوط به رتبه های برتر رو بزنید

توسط راضیه قدیری در پنج شنبه ۰۵ شهريور ۱۳۹۴ ۱۲:۰۵:۲۳

اعتراض

رتبه یازده تغذیه اسم صحیح حامد کرد ورکانه است

توسط حامد در آدينه ۰۶ شهريور ۱۳۹۴ ۲۳:۲۹:۰۷

با سلام من رتبه 13 هماتولوژی هستم و از دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

با سلام من رتبه 13 هماتولوژی هستم و از دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

توسط قاسم فکوری زاد در يکشنبه ۰۸ شهريور ۱۳۹۴ ۱۱:۴۷:۲۱

آزمونهای دکتری 94و95+درخواست کتاب مبانی اپیدمیولوژی بجای جایزه پیک عیدانه 94 درس آمار

با سلام وعرض خسته نباشید خدمت بخش آزمون وبقیه بچه هایی که درتهیه آزمون کمک بسیاری کردند .من برای کنکور دکتری 96 استارت ازمهر ماه می خواهم بزنم آیا امکان شرکت در آزمونهای دکتری 94و95و96با یک کم تخفیف برایم امکان پذیره یا نه ؟وسوال آخر اینکه من هنوز جایزه بخش پیک عیدانه 94 که مربوط به آی کیو بانک آمارزیستی بودرو تحویل نگرفته ام آیا امکانش هست بجاش کتاب مبانی اپیدمیولوژی آقای عباس عباسی رو تحویل بگیرم یا نه؟؟؟قربانتون موفق باشیدابوالقاسم شکری دانشجوی ارشد اپیدمیولوژی

توسط ابوالقاسم شکری در دوشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۴ ۱۹:۲۲:۰۲

کارشناسی ارشد94

با سلام و خسته نباشید. لطفا اسامی قبولیهای نمایندگی اردبیل رو هم درج کنید. من خودم عضو آموزشگاه بودم و رتبه م تو ارشد ژنتیک 49 شده و تبریز قبول شدم

توسط مریم آبتین در پنج شنبه ۱۹ شهريور ۱۳۹۴ ۱۷:۳۴:۰۴

سلام

منم با کمک آزمون ها و کتاب ها و جزوات دکتر خلیلی مشاوره در مامایی گرگن قبول شدم و از همه کسانی که زحمت میکشن ممنونم

توسط فاطمه منصوریان در آدينه ۲۰ شهريور ۱۳۹۴ ۱۶:۴۸:۵۹

درخواست قرار گرفتن در لیست رتبه های برتر

با سلام و احتراممن فاطمه الماسی ، رتبه 35 کنکور مهندسی پزشکی وزارت بهداشت سال 94 ، از شهر تهران هستم. با توجه به اینکه از اطلاعات وبسایت و مشاوره های گروه آموزشی دکتر خلیلی استفاده نموده ام، تمایل خود را برای حضور در لیست رتبه های برتر اعلام مینمایم. ممنون.

توسط فاطمه الماسی در سه شنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۴ ۲۲:۴۶:۰۲

کارشناسی ارشد

با سلاممن در آرمونهای موسسه و کلاس نکته تست شرکت کردم.من رتبه 8 هماتواوژی شدم و دانشگاه علوم پزشکی ایران قبول شدم

توسط jبهاره قاسمی در پنج شنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۴ ۲۱:۴۹:۱۵

تشکر

سلام.. خسته نباشیدانتقادی ندارم...فقط اومدم تشکر بنویسم که با کتابای تست شما تونستم امسال قبول شم رشته میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی همدان...یه دوره هم اینترنتی از آزموناتون استفاده کردم..کمال تشکر رو دارم..ممنون..از شما و نماینده محترمون توی استان کرمانشاه آقای ابراهیمی..

توسط مهسا وفایی در سه شنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۴ ۱۹:۱۴:۵۹

...

ممنون میشم پیام قبلی من رو تایید نکنید..چون من میخواستم منحصرا به دست خودتون برسه نه برای عموم قابل رویت باشه بخاطر مشخصاتم....ممنونم

توسط مهسا وفایی در سه شنبه ۰۷ مهر ۱۳۹۴ ۱۹:۲۹:۵۸

مشاوره

سلام میشه با رتبه های برتر رشته ایمنی شناسی مشاوره کرد؟

توسط masoum در سه شنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۴ ۱۵:۴۳:۴۷

سلام. لطفا با موسسه تماس بگیرید. 66568621-021 داخلی 1

توسط در چهارشنبه ۰۷ بهمن ۱۳۹۴ ۱۶:۰۲:۲۳

سوال

سلام میخواستم بدونم که حداقل رتبه برای قبولی ارشد هماتولوژی امامین الملل آن چند استممنون

توسط محمد در شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۴ ۲۱:۴۱:۰۹

مشاوره

با سلام. من در کنکور ۹۵ شرکت کردم و فقط در درس زبان مشکل دارم. و از انجا که زمان زیادی باقی نمانده لطفا راهنمایی کنید چه کتابی بخونم؟ ۵۰۴ و خوندم. درسای دیگه در سطح خوبی هستم. با تشکر

توسط نسیم در يکشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ ۱۵:۲۷:۱۰