۲۸ آبان ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 1985

برنامه کلاس های آنلاین دکتری ترم پاییز 1402-1401
برنامه کلاس های آنلاین دکتری  / سال تحصیلی 1402 _ 1401
نام کلاس نام استاد روز و ساعت
بیوشیمی عمومی( فقط ویژه دکتری) ترم پاییز دکتر محمدنژاد پنجشنبه 8 الی 12
بیوشیمی تخصصی ( فقط ویژه دکتری) جمعه 12:30 الی 16
بیوشیمی عمومی و تخصصی( فقط ویژه دکتری)
  ترم پاییز
پنجشنبه 8 الی 12
و     
جمعه 12:30 الی 16
ایمنی شناسی ( فقط ویژه دکتری)  ترم پاییز  دکتر خلیلی یکشنبه 16 الی 20
ایمنی شناسی (کلاس مشترک با ارشد) ترم پاییز  دکتر صفدریان یکشنبه 16 الی 20
سلولی و مولکولی به همراه  تکنیک های  مهندسی ژنتیک دکتری سلولی و مولکولی
( فقط ویژه دکتری) 
خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه 13:30 الی 16:30
سلولی و مولکولی
(کلاس مشترک با ارشد)
 ترم تابستان و پاییز
خانم دکتر بهروز اقدم پنجشنبه  8 الی 12 (ترم تابستان)
و *دوشنبه  12:30 الی 16
(یک هفته در میان)
یا
سه شنبه 8 الی 12 (ترم پاییز) و *دوشنبه  12:30 الی 16
(یک هفته در میان)
یا
و جمعه 12:30  الی 16  و  دوشنبه  12:30 الی 16   (یک هفته در میان)
تکنیک های  مهندسی ژنتیک دکتری سلولی و مولکولی
  (مبحث ویژه دکتری بهداشت و علوم) ترم پاییز
خانم دکتر بهروز اقدم جمعه 8  الی 12 
ژنتیک ( فقط ویژه دکتری بهداشت)
 ترم تابستان ( شروع از 16 شهریور )
خانم دکتر بهروز اقدم چهارشنبه 14 الی 19
خون شناسی و بانک خون
(کلاس مشترک با ارشد)
  ترم تابستان و پاییز
خانم دکتر نامجو چهارشنبه  16 الی
21 (ترم تابستان)
یا
جمعه 16 الی 21 (ترم پاییز)
تغذیه و رژیم درمانی
(کلاس مشترک با ارشد) ترم تابستان
استاد جلالی پنجشنبه 16 الی 20 (ترم تابستان)
تغذیه و رژیم درمانی (ویژه دکتری) ترم پاییز استاد جلالی یکشنبه 17 الی 20
فیزیولوژی
(کلاس مشترک با ارشد) ترم تابستان
دکتر عبدی پنجشنبه 8 الی 12 
(ترم تابستان)
فیزیولوژی
( ویژه رشته تغذیه و رژیم درمانی)  ترم پاییز
دکتر عبدی پنجشنبه 12:30 الی 16
فیزیولوژی
( فقط ویژه رشته فیزیولوژی)
(کلاس مشترک با ارشد کد چهارشنبه)
 ترم پاییز
دکتر عبدی چهارشنبه 16 الی 21
*باکتری شناسی
( کلاس مشترک با ارشد)
ترم تابستان و پاییز
دکتر  بلوری پنجشنبه13 الی 16 (ترم تابستان)
یا
پنجشنبه17 الی 20 (ترم پاییز)
*ویروس شناسی  ترم پاییز
(کلاس مشترک با ارشد)
خانم دکتر یزدانی چهارشنبه 13 الی 16
قارچ شناسی
(کلاس مشترک با ارشد)  ترم پاییز
خانم دکتر فلاح سه شنبه 16 الی 20
انگل شناسی
(کلاس مشترک با ارشد)ترم پاییز
دکتر بهروان پنجشنبه 12:30 الی 16
استعداد تحصیلی
ویژه داوطلبان دکتری علوم
+ تدریس ریاضی پایه
استاد مدنی
استاد احمدیان
جمعه 16 الی 20
زبان انگلیسی دکتری ( فقط ویژه دکتری)
 ترم پاییز
ویژه داوطلبان دکتری علوم و بهداشت
استاد خدادادی شنبه 16 الی 20
*زبان انگلیسی (مباحث مشترک با ارشد)
 ترم تابستان و پاییز
استاد حیدرنیا پنجشنبه 16 الی 20 (ترم تابستان)
یا
جمعه 12:30 الی 16 (ترم تابستان)
و
پنجشنبه 12:30 الی 16 (ترم پاییز)
یا
جمعه 8:30 الی 12  (ترم پاییز)
و
مباحث ویژه دکتری :
یکشنبه 12:30 الی 16
 
آمار و روش تحقیق
ویژه کلیه رشته های کارشناسی ارشد و دکتری وزارت علوم و بهداشت  /  ترم پاییز
استاد فریدونی چهارشنبه 18:30  الی 20:30
مبانی پرستاری دکتری گروه اساتید اعلام میشود
سلولی و مولکولی  دکتری
( فقط ویژه دکتری علوم)
خانم دکتر بهروز اقدم پنج شنبه 8 الی  12
( سلولی و مولکولی فقط کد ارشد تابستان )        
تکنیک های  مهندسی ژنتیک دکترای  سلولی و مولکولی  مبحث ویژه دکتری بهداشت و علوم
جمعه 8 الی 12 (هر هفته)
ژنتیک دکتری ( فقط ویژه دکتری علوم) خانم دکتر بهروز اقدم پنج شنبه 8 الی  12
( سلولی و مولکولی فقط کد ارشد تابستان )        
12 جلسه اول ژنتیک پایه و پزشکی ارشد ترم تابستان
سه شنبه 12:30 الی 16
یا
12 جلسه اول کد ژنتیک پایه و پزشکی ارشد ترم پاییز
  یکشنبه 14 الی 18
تکنیک های  مهندسی ژنتیک دکترای  سلولی و مولکولی  مبحث ویژه دکتری بهداشت و علوم
جمعه 8 الی 12 (هر هفته)
برنامه کلاس های آنلاین دکتری داروسازی / سال تحصیلی 1402 _1401
نام کلاس نام استاد روز و ساعت
فارماسیوستیکس دکتر لاویان
استاد گنجی
چهارشنبه 19 الی 21
و
پنجشنبه19 الی 21
فارماکولوژی دکتر صادقی جمعه 16 الی 18:30
شیمی داروئی دکتر اسدی پنجشنبه 8:30 الی 12:30
سم شناسی دکتر امینیان پنجشنبه 16 الی 18
داروساری بالینی (درمان شناسی) خانم دکتر حسینی جمعه 8 الی 12
فارماکوگنوزی خانم دکتر حسن پور جمعه 13 الی 15:30
زبان انگلیسی دکتری استاد خدادادی شنبه 16 الی 20
استاد حیدرنیا پنجشنبه 12:30 الی 16 (ترم پاییز)
یا
جمعه 8:30 الی 12  (ترم پاییز)
و
مباحث ویژه دکتری :
یکشنبه 12:30 الی 16
دکتری تخصصی شیمی دارویی علوم سال تحصیلی 1402 _1401
نام کلاس نام استاد روز و ساعت
شیمی دارویی دکتر اسدی پنجشنبه 8:30 الی 12:30
شیمی آلی دکتر جعفر اکبری اعلام میشود
بیوشیمی عمومی دکتر محمدنژاد چهارشنبه 16 الی 20
مشترک با ارشد
جمعه  8 الی 12
مشترک با ارشد
دکتر رضویان سه شنبه  16 الی 21
مشترک با ارشد
زبان انگلیسی دکتری علوم و بهداشت استاد خدادادی شنبه 16 الی 20
 
 
 
 
 
 
 
طرح‌های تخفیف ویژه ترم دکتری  1401
طرح طلایی در صورت ثبت نام تمامی دروس تخصصی %20 تخفیف کلاس %20 تخفیف آزمون 10 الی 20% تخفیف مشاورتخصصی
طرح نقره ای درصورت ثبت نام 3 درس %10 تخفیف کلاس %70 تخفیف آزمون 10 الی 25% تخفیف مشاورتخصصی
طرح برنزی در صورت ثبت نام 2 درس %5 تخفیف کلاس %50 تخفیف آزمون -
 
 
طرح تخفیف( داروساز شو) ویژه داوطلبین دکتری داروسازی
%52 تخفیف کلاس دروس تخصصی %70 تخفیف آزمون %40 تخفیف مشاوره %20 تخفیف کلاس زبان