گروه آموزشی و تالیفی دکتر خلیلی از زمان تاسیس همواره سعی داشته است تا به افراد محروم و نیازمند کمک به شیوه های مختلف یاری برساند در این راستا میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

 کمک به افراد تحت پوشش کمیته امداد
 کمک به افراد تحت پوشش بهزیستی
 کمک به سازمان های مردم نهاد
  کمک به صندوق حمایت از کودکان سرطانی
 اختصاص یک درصد فروش برخی از کتابها را برای کمک به انجمن های بیماری ها خاص
 و....
 
اگر شما برای ادامه تحصیل نیاز به یاری ما دارید با ما درمیان بگذارید. شاید کمک ما ناچیز باشد اما حتما کنارتان خواهیم بود....

افراد تحت پوشش کمیته امداد
افراد تحت پوشش بهزیستی
افراد تحت پوشش مراکز کمک رسانی مردمی

میتوانید با دریافت یک معرفی نامه از مرکزی که تحت پوشش آن هستید  به همراه یک نامه از طرف خودتان و ارسال آن به شماره فکس زیر درخواستتان را برای ما مطرح کنید

شماره فکس : 02166911552

شماره تماس جهت پیگیری: 02166568621 داخلی 111