۲۱ شهریور ۱۳۹۵ | تعداد بازدید : 100839

پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 1395 موسسه دکتر خلیلی
 
بیشترین آمار قبولی آزمون کارشناسی ارشد 95

ضمن تبریک به این عزیزان، اسامی پذیرفته شدگان نهایی در این رشته ها به شرح ذیل اعلام می گردد؛

 
نام و نام خانوادگی رشته قبولی رتبه نمایندگی خدمات مورد استفاده
(کلاس- بسته آموزشی - آزمون - مشاوره - کتاب)
دانشگاه پذیرش شده
شیما افضلی ایمنی شناسی 2 کرج کلاس، آزمون، بسته آموزشی ، کتاب دانشگاه تهران
میرعلی سیدنجیب ایمنی شناسی 4   آزمون   
سمانه صالحی ایمنی شناسی 5 کاشان بسته آموزشی، آزمون  
ندا کثیری ایمنی شناسی 7 اصفهان آزمون , کتاب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
نفیسه کشاورزیان ایمنی شناسی 8   آزمون  
مهسا تقوی ایمنی شناسی 10 ساری کلاس ، آزمون ، کتاب  
زینب شجاعی ایمنی شناسی 11   کلاس ، آزمون ، کتاب علوم پزشکی ایران
آزاده خالوندی ایمنی شناسی 12 کرمانشاه کلاس، آزمون -بسته آموزشی علوم پزشکی ایران
مریم محمدی ایمنی شناسی   بیرجند بسته آموزشی، آزمون دانشگاه شاهد
صابر مهدیزاده ایمنی شناسی 13 ساری کلاس ، کتاب ، مشاوره و برنامه ریزی  
عطیه قربانی ایمنی شناسی 15 مشهد کلاس ، کتاب ، بسته آموزشی ، آزمون بین الملل شهرکرد
هاشم بیاتی پور ایمنی شناسی 16 کرمان  بسته آموزشی ، آزمون، کتاب  
عاطفه علیرضایی ایمنی شناسی 18 تهران کلاس ، کتاب ، آزمون دانشگاه تربیت مدرس
زهرا حمیدی  ایمنی شناسی 19 اصفهان طرح طلایی تربیت مدرس تهران
مریم مهدی فر ایمنی شناسی 21 مشهد کلاس، کتاب، بسته آموزشی  علوم پزشکی مشهد
الهه خواجوی ایمنی شناسی   بیرجند آزمون، کتاب علوم پزشکی بیرجند
حامد رئیسی ایمنی شناسی 20 کرج کلاس، آزمون، کتاب دانشگاه ایران
مینا نوروزبیگی ایمنی شناسی 22 همدان  کلاس، کتاب ، آزمون  
مریم مهدیفر ایمنی شناسی 22 مشهد  کلاس، کتاب ، آزمون  
یاسمن سلیمی ایمنی شناسی 23 تهران کلاس، آزمون،  بسته آموزشی دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه بابها ایمنی شناسی 25 تهران کلاس، بسته آموزشی ، آزمون ، کتاب  
زهرا خلیفه زاده ایمنی شناسی 29 اصفهان کلاس، آزمون دانشگاه اصفهان
عاطفه اعلایی ایمنی شناسی   تهران آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی بین الملل مشهد
مژده جعفری ایمنی شناسی 28 مشهد کلاس، کتاب، بسته آموزشی ، آزمون علوم پزشکی مشهد
ساناز طیبی ایمنی شناسی 30 شیراز کلاس، آزمون ، نکته و تست دانشگاه اهواز
سروین باقرالموسوی ایمنی شناسی 30 تهران کلاس  
فروغ عبداله زاده ایمنی شناسی 32 اهواز   بسته آموزشی آزمون - کتاب علوم پزشکی شیراز
مرجان همتیان لرکی ایمنی شناسی 40 اهواز   بسته آموزشی آزمون - کتاب علوم پزشکی شیراز
مهوش صادقی ایمنی شناسی 41 تهران طرح طلایی علوم پزشکی مشهد
محمد محمودی ایمنی شناسی 44 ساری کلاس، آزمون - مشاوره و برنامه ریزی  
آوا قدیری ایمنی شناسی 45 شیراز   بسته آموزشی آزمون دانشگاه شیراز
بشرا افشار ایمنی شناسی 46 تهران کلاس-آزمون   
مرضیه عسگری ایمنی شناسی 48      
پریسا فیض اللهی ایمنی شناسی 49 کرمانشاه کلاس ، بسته آموزشی  علوم پزشکی کرمانشاه
عبدالباسط مزارزهي ایمنی شناسی 50 زاهدان آزمون ، کتاب  
گلشن شیخ انصاری ایمنی شناسی 53 تهران آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی علوم پزشکی تبریز
مهدیه لامعی ایمنی شناسی 57 شیراز کلاس دانشگاه مازندران
مهسا وکیلی ایمنی شناسی 57 ساری    
سحر رستمی ایمنی شناسی 62 تهران کلاس، آزمون  
نسیم صابونی ایمنی شناسی 65 مشهد کتاب ،  بسته آموزشی ، آزمون علوم پزشکی مشهد
اشرف وفا ایمنی شناسی 65 کرج کلاس ، آزمون ، کتاب،  بسته آموزشی  شاهد تهران
شکیبا جعفرخانی ایمنی شناسی 66 کرج کلاس، آزمون ، کتاب دانشگاه مازندران
مینا مسعودنیا ایمنی شناسی 68 تهران کلاس، آزمون -نکته و تست  
مریم شریعتی ایمنی شناسی 69   کلاس ،  کتاب , آزمون دانشگاه اصفهان
زهرا تلیکانی ایمنی شناسی 70 تهران کلاس ، آزمون دانشگاه علوم پزشکی همدان
سالار پشنگ زاده ایمنی شناسی 71 کرج کلاس, کتاب دانشگاه بابلسر
مطهره احسانی ایمنی شناسی 76 اصفهان کلاسآزمونکتاب دانشگاه بابل
فرناز مقدم دیزج ایمنی شناسی 79 تهران آزمون ، نکته و تست  
عطیه غلامی ایمنی شناسی 80 تهران مشاوره و برنامه ریزی ، آزمون علوم پزشکی بابل
فرشته غفاری ایمنی شناسی 80 اصفهان کلاسکتاب -آزمون دانشگاه یزد
زهرا امیری ایمنی شناسی 82 تهران کلاس ، آزمون  
هدیه حاجی ایمنی شناسی 84 تهران کلاس ، آزمون دانشگاه شاهد
ناهید احمدی ایمنی شناسی 86 اهواز  بسته آموزشی، آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی، کتاب  
فرشته غفاری ایمنی شناسی 90 بروجرد آزمون ،  بسته آموزشی ، IQB  
مسعود حشمتی ایمنی شناسی 90 مشهد آزمون علوم پزشکی شهرکرد
نرگس رستمی ایمنی شناسی 90 تهران آزمون  
شیدا غلامی ایمنی شناسی 92 اصفهان طرح طلایی دانشگاه شهرکرد
محمد میرزاخانی ایمنی شناسی 94 تهران کلاس دانشگاه بابل
حمیده حاجت بیگی ایمنی شناسی 101 مشهد کلاس-کتاب ، بسته آموزشی ، آزمون شاهد تهران
محمد امين بسحاق ایمنی شناسی 104 اندیمشک  بسته آموزشی ، آزمون ، کتاب علوم پزشکی سنندج
طناز معینی شاد ایمنی شناسی 105 تهران کلاس ، آزمون  
فریده خزائی ایمنی شناسی 114 کرج کلاس ، آزمون ، کتاب دانشگاه کردستان
لیلا مباشری ایمنی شناسی 145 مشهد کلاس ، کتاب ، بسته آموزشی  بین الملل بیرجند
مهسا زرگر ژنتیک پزشکی  1 تهران کلاس ، جزوه-آزمون-کتاب علوم پزشکی تهران
نسرین محبی ژنتیک پزشکی  4 تهران طرح طلایی علوم پزشکی تهران
ایمان آذری ژنتیک پزشکی  7 تبریز کتاب شهید بهشتی تهران
حمید فلاح ژنتیک پزشکی  9 مشهد آزمون -کتاب -بسته آموزشی شهید بهشتی تهران
نسیم رحمانی ژنتیک پزشکی  12 تهران طرح طلایی علوم پزشکی ایران
فاطمه رجبی ژنتیک پزشکی  13 تهران مشاوره و برنامه ریزی ، آزمون   
نسیبه طبیبی ژنتیک پزشکی  18 اصفهان آزمون مشاوره و برنامه ریزی دانشگاه تربیت مدرس
خدیجه جلیلی ژنتیک پزشکی  19 زنجان کلاس ، جزوه ، کتاب ، ازمون ، مشاوره و برنامه ریزی  
معصومه مسلمی ژنتیک پزشکی  19 ساری کتاب ، آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی  
نیوشا مولوی ژنتیک پزشکی  20 اصفهان کلاس اصفهان
لیلا جوان پرست ژنتیک پزشکی  22 رشت آزمون ، کتاب و کلاس  
محمدمهدی مرتضوی ژنتیک پزشکی  24 گرگان کتاب ، مشاوره و برنامه ریزی تربیت مدرس تهران
ساناز جمشیدی ژنتیک پزشکی  25 ساری کلاس ، کتاب ، مشاوره و برنامه ریزی  
مریم غفاری ژنتیک پزشکی  34 شیراز کلاس  
فرزانه علیزاده ژنتیک پزشکی  35 مشهد کلاس ، کتاب ،جزوه ، ازمون دانشگاه علوم پزشکی مشهد
زهرا فتاحی ژنتیک پزشکی  38 تهران آزمون   
سیما عمادی ژنتیک پزشکی  39 تهران کلاس دانشگاه فردوسی مشهد
ملیحه راهپیما ژنتیک پزشکی  41 یزد کلاس ، کتاب ،جزوه ، ازمون دانشگاه مشهد
محسن زارج ژنتیک پزشکی   46 زاهدان آزمون   
مریم نوری ژنتیک پزشکی  47 مشهد کلاس -کتاب ،جزوه- آزمون  علوم پزشکی بابل
الناز سلیمانی ژنتیک پزشکی  50 مشهد کلاس -کتاب -جزوه- آزمون  علوم پزشکی بابل
مهدی مانیان ژنتیک پزشکی  52 اصفهان طرح طلایی  
سامان مروت ژنتیک پزشکی  54 کرج کلاس ازمون - کتاب  
سعید کریمی ژنتیک پزشکی  56 اصفهان آزمون، مشاوره و برنامه ریزی دانشگاه شهرکرد
شهرزاد طالبیان ژنتیک پزشکی  59 کرج کلاس ، آزمون ، کتاب دانشگاه تبریز
پریسا نجاری ژنتیک پزشکی  63 تهران طرح طلایی  
مهناز تاجیک ژنتیک پزشکی  66 تهران کلاس  
گلچین شفیعی ژنتیک پزشکی  68 کرمانشاه کلاس -آزمون ،جزوه  
امید برزگری ژنتیک پزشکی  70 کرج کلاس -آزمون ،کتاب دانشگاه گلستان
مرجان نوری ژنتیک پزشکی  70 ساری کلاس ، مشاوره و برنامه ریزی  
ابوالفضل یاری ژنتیک پزشکی  71 بیرجند جزوه ، آزمون  علوم پزشکی کرمان
آیناز ولایتی ژنتیک پزشکی  73 کرمان آزمون ، کتاب  
یوسف دانشمندپور ژنتیک پزشکی  73 تبریز کلاس ، کتاب علوم پزشکی گلستان
محبوبه رمضانی ژنتیک پزشکی  73 مشهد کلاس ، کتاب ،جزوه ، آزمون  علوم پزشکی گلستان
سعید ملک قاسمی ژنتیک پزشکی  74 کرمان آزمون   
فاطمه هاشمی ژنتیک پزشکی  84 کرمان کلاس -آزمون   
احدی علیرضا ژنتیک پزشکی  81 تهران طرح طلایی علوم پزشکی کرمان
محمد هاشم آبادی ژنتیک پزشکی  85 کرمان کلاس -آزمون   
میلاد باباسالاری ژنتیک پزشکی  91 کرمان کلاس -آزمون   
سارا مهری ژنتیک پزشکی  96 تهران آزمون  دانشگاه قزوین
دنیا غازی ژنتیک پزشکی  104 کرمانشاه کلاس ، آزمون   
زهرا پریوژ ژنتیک پزشکی  112 کرج کلاس ، آزمون ، کتاب  
حدیث مظفری تغذیه 1 شیراز آزمون دانشگاه تهران
مریم صفابخش تغذیه 2 کرج بسته آموزشی، آزمون ، کتاب دانشگاه تهران
پگاه رفیعی تغذیه 4   آزمون  
سعیده جعفری نسب تغذیه 5   آزمون  
مهناز سلمانی تغذیه 10 تهران کلاس ، آزمون دانشگاه تهران
سید محمد موسوی تغذیه 11 شیراز آزمون دانشگاه تهران
پدرام شیرانی تغذیه 11 اصفهان کلاس ، آزمون ، بسته آموزشی ، کتاب دانشگاه شهید بهشتی
نیلوفر رسایی تغذیه 13 تهران مشاوره و برنامه ریزی-کلاس ،بسته آموزشی، آزمون دانشگاه تهران
ثمینه عابدی تغذیه 15 مشهد کلاس ، کتاب ، آزمون  
نگین تحویلیان تغذیه 21 اصفهان طرح طلایی دانشگاه ایران
رویا یزدانی تغذیه 22 ساری کلاس ، آزمون ، کتاب  
احمدرضا کرمی تغذیه 27 اصفهان طرح طلایی دانشگاه شهید بهشتی
عطیه میرزابابایی تغذیه 27      
محمد نصرتی تغذیه 28 مشهد کلاس ، کتاب ، بسته آموزشی ، آزمون دانشگاه شهید بشتی
علی رستمی تغذیه 34 کرج کلاس  ، آزمون ، کتاب دانشگاه اصفهان
جمال یزدانی تغذیه 38 مشهد کلاس ، بسته آموزشی ،کتاب ، آزمون علوم پزشکی شیراز
فرزانه آزاد تغذیه 39 یزد مشاوره و برنامه ریزی ، آزمون ، کتاب ، بسته آموزشی علوم پزشکی شیراز
سارا اسدی تغذیه 40 کرمانشاه آزمون  
ملیکا فلاح تغذیه 41 کاشان کتاب، بسته آموزشی ، آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی دانشگاه اصفهان
فاطمه کوشکی تغذیه 42 شیراز بسته آموزشی ، آزمون  دانشگاه تبریز
فاطمه شفیعی علوم بهداشتی در تغذیه 45 تهران کلاس دانشگاه تهران
مونا علی دادی تغذیه 49 تهران آزمون  
خانم آفنداک تغذیه 54      
هاجر درویشیان تغذیه 55 شیراز کلاس ، آزمون  
فروه یحیی پور تغذیه 56 ساری کلاس ، آزمون، مشاوره و برنامه ریزی  
آرزو مرادی تغذیه 57 تهران بسته آموزشی ، کتاب ، مشاوره و برنامه ریزی علوم پزشکی اصفهان
فاطمه فاطمی تغذیه 57 ساری کلاس -کتاب-آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی  
نادیا بابایی تغذیه   تهران کلاس ، آزمون  
مهسا فیض آبادی تغذیه 61 شیراز آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی  
پگاه گرجیان تغذیه 63 گرگان آزمون  
عفت بهادری تغذیه 64 مشهد بسته آموزشی ، کتاب علوم پزشکی مشهد
نسیم جان بزرگی تغذیه 67 تهران کلاس ، آزمون  
سودابه زارع تغذیه 72 بوشهر    
محمد بخشی تغذیه 84 رشت بسته آموزشی ، کلاس   
نازنین سادات عقیلی تغذیه 81 کرمان کلاس ، آزمون  
فرهنگ میرزاوندی تغذیه 80 شیراز کلاس  ، زمون دانشگاه یزد
لیلا نیکزاد تغذیه 81 اصفهان طرح طلایی دانشگاه کرمانشاه
محمد قلی زاده تغذیه 83 تهران آزمون ، نکته و تست  
مهرنوش کرمانشاهی تغذیه 91 مشهد کلاس -کتاب ، بسته آموزشی ، آزمون یزد
زهرا مدفی تغذیه 117 تهران آزمون علوم تحقیقات
علیرضا غفلتی علوم بهداشتی در تغذیه 121 مشهد   علوم پزشکی یزد
سودیه هجری تغذیه 127 مشهد بسته آموزشی ، کتاب ، آزمون بین الملل مشهد
پیمان زارع تغذیه 129 ساری کلاس -کتاب-آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی  
فرحناز اکرمی تغذیه 142 یزد کلاس -کتاب-آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی  
هنگامه شریعتی راد تغذیه 168 قزوین کتاب-آزمون علوم و تحقیقات
نیما رادخواه تغذیه 177 تبریز بسته آموزشی ، آزمون ، کتاب بین الملل تبریز
ثمینه السادات عابدی تغذیه   مشهد کلاس -کتاب ، بسته آموزشی ، آزمون علوم وتحقیقات
محمد علی مشتاق تغذیه در بحران و حوادث   مشهد کلاس -کتاب ، بسته آموزشی ، آزمون دانشگاه تهران
محدثه بادپیما علوم بهداشتی در تغذیه 201 گرگان کلاس ، بسته آموزشی ، کتاب-آزمون بین الملل اصفهان
نیلوفر برهانی تغذیه 208 مشهد کلاس -کتاب ، بسته آموزشی ، آزمون بین الملل اصفهان
آسیه پنجه شاهین علوم بهداشتی در تغذیه 243 مشهد کلاس -کتاب ، بسته آموزشی ، آزمون بین الملل یزد
محسن نقی زاده بیوشیمی بالینی 1 تبریز کلاس  علوم پزشکی تهران
ریحانه ابراهیمی بیوشیمی بالینی 2 رشت آزمون -کتاب  
فرشته شجاعی بیوشیمی بالینی 3 تهران کلاس   
حسین ساقی بیوشیمی بالینی 5 مشهد کلاس ، کتاب دانشگاه علوم پزشکی مشهد
کامبیز قاسمی نسب بیوشیمی بالینی 4 تهران کلاس ، مشاوره و برنامه ریزی علوم پزشکی تهران
محمدصرفی بیوشیمی بالینی 6   آزمون  دانشگاه تهران
فرشاد نیازپور بیوشیمی بالینی 7 تهران آزمون  علوم پزشکی تهران
مهران برزگر بیوشیمی بالینی 11 کرج کلاس ، کتاب دانشگاه تهران
مریم عباس تبار بیوشیمی بالینی 11 ساری طرح طلایی دانشگاه تهران
سحر یاراحمدی بیوشیمی بالینی 13 خرم آباد جزوه  
حوا افشاری بیوشیمی بالینی 14 تهران کلاس آزمون  دانشگاه شهید بهشتی
طیبه نجفی بیوشیمی بالینی 17 تهران کلاس -آزمون  دانشگاه شهید بشتی
فاطمه قاینی بیوشیمی بالینی 20 مشهد    علوم پزشکی مشهد
فرزاد شیریان بیوشیمی بالینی 25 کرج طرح طلایی دانشگاه ایران
مریم حسن پور بیوشیمی بالینی 25 ساری کتاب ، مشاوره و برنامه ریزی  
عباس توکلی بیوشیمی بالینی 26 قزوین کلاس -کتاب دانشگاه قزوین
زاهره کریمی بیوشیمی بالینی 29 تهران کلاس -آزمون   
فاطمه قاینی بیوشیمی بالینی 30 مشهد کلاس -کتاب-جزوه-آزمون  علوم پزشکی مشهد
ساغر حقیقی بیوشیمی بالینی 31 اصفهان کتاب ، مشاوره و برنامه ریزی دانشگاه ایران
ماهرو محمدی بیوشیمی بالینی 32 ساری کلاس -کتاب ، مشاوره و برنامه ریزی  
رعنا شفابخش بیوشیمی بالینی 32 تهران کلاس -آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی  
شیما رضائی بیوشیمی بالینی 35 مشهد کلاس -کتاب-جزوه-آزمون  علوم پزشکی ایران
مجتبی عباسی بیوشیمی بالینی 42 شیراز   دانشگاه کرمان
بهناز تحصیری بیوشیمی بالینی 43 اصفهان کلاس کتاب, آزمون دانشگاه یزد
هدیه سپاهی بیوشیمی بالینی 44 کرج طرح طلایی-کتاب علوم پزشکی یزد
اصغر مقدم بیوشیمی بالینی 48 زنجان جزوه-کتاب-آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی  
نیلوفر احمدی بیوشیمی بالینی 52 رشت آزمون ، کلاس ،جزوه، کتاب  
خانم رضاتبار بیوشیمی بالینی 53 ساری کلاس -کتاب ، مشاوره و برنامه ریزی  
اشکان کلانتری بیوشیمی بالینی 55 رشت کلاس ، آزمون ، کتاب  
سپیده علی نیا بیوشیمی بالینی 58 تهران طرح طلایی بین الملل شهید بهشتی
سکینه سعدزاده بیوشیمی بالینی 60 اصفهان طرح طلایی دانشگاه اهواز
محمدرضا امینی بیوشیمی بالینی 63 تهران کلاس  
زهرا صادق زاده بیوشیمی بالینی 64 مشهد کلاس -کتاب-جزوه-آزمون  علوم پزشکی گرگان
شورش خیرالهی بیوشیمی بالینی 68 اصفهان کلاس -کتاب-آزمون  
زهرا کربلایی نوروز بیوشیمی بالینی 69 تهران طرح طلایی  
میلاد اخلاقی بیوشیمی بالینی 71 اصفهان آزمون کتاب  
هدیه قورچیان بیوشیمی بالینی 72 تهران طرح طلایی  
نسرین خاتمی بیوشیمی بالینی 72 زنجان کلاس، جزوه، کتاب، آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی  
رویا ناسوتی بیوشیمی بالینی   بیرجند   علوم پزشکی کرمان
صدرا سماورچی بیوشیمی بالینی 75 تهران آزمون علوم پزشکی بابل
سید حسین خاتمی بیوشیمی بالینی 86 تهران آزمون دانشگاه شیراز
هایده یعقوب زاده  بیوشیمی بالینی 89 رشت جزوه و کلاس  
عاطفه طاهری بیوشیمی بالینی 100 شیراز کلاس دانشگاه زاهدان
سحر ساکی بیوشیمی بالینی 104 اهواز کلاس، بسته آموزشی، آزمون
مشاوره و برنامه ریزی، کتاب
جندی شاپور اهواز
حسین عبداحد بیوشیمی بالینی 110 مشهد کلاس ، کتاب ،جزوه ، آزمون  بین الملل مشهد
بشرا حقی بیوشیمی بالینی 130 مشهد کلاس ، کتاب ،جزوه ، آزمون  بین الملل مشهد
آزاده مجیدی بیوشیمی بالینی 130 قزوین کلاس ، جزوه، کتاب ، آزمون دانشگاه سمنان
زهرا یزدانیان بیوشیمی بالینی 131 کرمانشاه کلاس ،جزوه ، آزمون  علوم پزشکی گلستان
الهام قلی زاده بیوشیمی بالینی 85 تهران کلاس ، آزمون  دانشگاه سمنان
پیمان دهاقی بیوشیمی بالینی   تبریز کلاس ، آزمون ، کتاب بقیه الله
فروغ صابری بیوشیمی بالینی 131 ساری کلاس ، کتاب ، مشاوره و برنامه ریزی  
مینا خصایصی بیوشیمی بالینی 130 ساری کلاس ، کتاب ، آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی  
زهرا احمدزاده بیوشیمی بالینی 160 قزوین جزوه ، کتاب ، آزمون دانشگاه مازندران
سمانه طاهری بیوشیمی بالینی 166 شیراز کلاس دانشگاه فسا
طاهره بهداروند بیوشیمی بالینی 170 اهواز کلاس ، کتاب ، آزمون جندی شاپور اهواز
زینب جوادی بیوشیمی بالینی 176 یزد کلاس ، کتاب ، جزوه، آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی دانشگاه رفسنجان
مانی نصرتی بیوشیمی بالینی 189 تهران کلاس   
غلامرضا قنبریها بیوشیمی بالینی 191 کرج کلاس ، آزمون ، کتاب دانشگاه سمنان
مهشید ظهوریان بیوشیمی بالینی 194 یزد کلاس ، جزوه ، آزمون ، کتاب ،مشاوره و برنامه ریزی دانشگاه رفسنجان
سوده افشارپور بیوشیمی بالینی   جیرفت کلاس ، جزوه ، کتاب ، آزمون  علوم پزشکی بندرعباس
روناک موسوی بیوشیمی بالینی 241 کرمانشاه کلاس  علوم پزشکی بندرعباس
مهسا حسینی پور بیوشیمی بالینی   اهواز کلاس ، آزمون ، همایش ، کتاب جندی شاپور اهواز
معصومه زارع مویدی بیوشیمی بالینی 266 اهواز کلاس ، کتاب ، آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی علوم پزشکی بندرعباس
هدی طالبیان رادیوبیولوژی 1 ساری کلاس ، آزمون ، کتاب ، مشاوره و برنامه ریزی  
زهرا دانایی نیا رادیوبیولوژی 2 کرج کلاس، آزمون ، کتاب  دانشگاه تهران
افسانه زارع رادیوبیولوژی 6 شیراز جزوه دانشگاه شیراز
هدی طالبیان رادیودارو 1 ساری آزمون  
نگار مقاره بیوتکنولوژی 1 اصفهان کلاس، کتاب دانشگاه تهران
امیر عسگری بیوتکنولوژی 2 شیراز آزمون  
علی صالحی بیوتکنولوژی 8 شیراز آزمون دانشگاه ایران
پریناز ضرغامیان بیوتکنولوژی 16 اصفهان کتابآزمونمشاوره و برنامه ریزی سازمان انتقال خون
صادق اسلامی بیوتکنولوژی 17 تبریز آزمون علوم پزشکی ایران
اکرم کاظمیان مهتاج بیوتکنولوژی 24 تهران کلاس-آزمون انتقال خون
مریم حسن پور بیوتکنولوژی 31 ساری کتابمشاوره و برنامه ریزی  
سمانه افتخاری بیوتکنولوژی 31 کرج کلاس-آزمون-کتاب دانشگاه ایران
پدرام عباسی بیوتکنولوژی 36 شیراز کلاس دانشگاه شیراز
فاطمه تقی خانی بیوتکنولوژی 44 قزوین کلاس-جزوه-آزمون سازمان انتقال خون
سنتیا اصلان بیوتکنولوژی 45 شیراز آزمون دانشگاه تبریز
اعظم رنجبر بیوتکنولوژی 45 تهران بسته آموزشی دانشگاه اصفهان
زهرا فیاضی بیوتکنولوژی 48 اصفهان مشاوره و برنامه ریزی کتاب-آزمون  
زینب شفیعی بیوتکنولوژی 48 اصفهان طرح طلایی  
شیوا محمودی بیوتکنولوژی 52 تهران طرح طلایی علوم پزشکی تبریز
عبدالنبی طلابی بیوتکنولوژی 59 یزد کلاس-جزوه-کتاب-آزمون دانشگاه یزد
محمد قربانی بیوتکنولوژی 68 تهران آزمون  
حدیث شیری بیوتکنولوژی 72 تهران جزوه آزمون-کتاب دانشگاه لرستان
رقیه حمیدی بیوتکنولوژی 74 ساری کلاس-کتاب-آزمون  
شایسته شهریاری بیوتکنولوژی 78 اصفهان کلاس,آزمونکتاب دانشگاه یزد
عظیمه زارع بیوتکنولوژی 80 شیراز کلاس-آزمون  
لیلا معصومی بیوتکنولوژی 93 قزوین کلاس-جزوه-کتاب-آزمون دانشگاه تبریز
احمد عارفی بیوتکنولوژی 94 مشهد کلاس-کتاب-جزوه-آزمون علوم پزشکی گرگان
پریسا خانی بیوتکنولوژی 135 شیراز کلاس دانشگاه اهواز
زینب نوروزی بیوتکنولوژی 139 کرج کلاس-آزمون-کتاب  
فاطمه سلگی بیوتکنولوژی 146 تهران کلاس-آزمون روزانه اراک
میترا حسنی بیوتکنولوژی 150 تهران کلاس  
مهسا ربیعی نیا بیوتکنولوژی 156 شیراز کلاس دانشگاه فسا
مریم محمدپور بیوتکنولوژی 167 کرج کلاس-آزمون-کتاب  
نگین صارمی پرستاری داخلی جراحی 10 ایذه آزمون  
محسن جلالی پرستاری ویژه 12 یزد کلاس ، آزمون دانشگاه یزد
آقای قربانی پرستاری 22 شیراز آزمون   
مهدیه خواستار پرستاری سالمندان   بیرجند مشاوره و برنامه ریزی علوم و بهزیستی تهران
الهام حسینی پرستاری ویژه 33 شیراز کلاس-آزمون دانشگاه تهران
ندا محبتی پرستاری  41 شیراز آزمون یزد
مریم عبدالهیان پرستاری 48      
شیما صرافی پرستاری 56 رفسنجان آزمون   
زهرا سلمانی پرستاری 96 تهران کلاس- آزمون  دانشگاه شهید بهشتی
نیکو گل آور پرستاری کودکان 98 کرمانشاه جزوه علوم پزشکی ایران
پروین عزیزپور پرستاری 100 تهران    
لیلا حیدری پرستاری 105 تهران جزوه و کتاب  
آیدا صفایی فخر پرستاری(نوزادان) 200 قزوین کتابآزمون  دانشگاه تهران
مریم فاضلی پرستاری(روان) 214 اهواز کلاس-جزوه جندی شاپور اهواز
مهناز پاداش پرستاری   جیرفت جزوه-کتاب علوم پزشکی کرمان
حسین فصیحی زاده پرستاری ویژه 245 یزد کلاس ، کتاب  
مریم وطن دوست پرستاری روان 700 کرمانشاه کلاس ، آزمون  دانشگاه کرمانشاه
ماندانا حسین زاده تکنولوژی گردش خون 2 تهران کلاس ، آزمون دانشگاه تهران
سودابه تقوی تکنولوژی گردش خون 6 ساری کلاس-کتابمشاوره و برنامه ریزی  
فاطمه حصاری تکنولوژی گردش خون 7 تهران آزمونمشاوره و برنامه ریزی علوم پزشکی تهران
داوود الماسی تکنولوژی گردش خون 58 شیراز جزوه-آزمون  
زینب مباشر سم شناسی 1   جزوه زبان  
امین عصاره دزفولی سم شناسی 3 دزفول بسته آموزشی - کتاب-آزمون  جندی شاپور اهواز
مجتبی رئوفی سم شناسی 4   مشاوره و برنامه ریزی  
مریم زیوری فرد سم شناسی 5 کرمانشاه آزمون  دانشگاه تهران
زینب امید سم شناسی 10 ایلام کتاب  
هانیه رحمانی سم شناسی 16 قزوین کلاس-جزوه- آزمون  دانشگاه فردوسی مشهد
نگار نوخندانی سم شناسی 17 ساری کلاس-کتابآزمون و مشاوره و برنامه ریزی  
آذین فتاحی سم شناسی 19      
طاهره گردانی سم شناسی 20 کرمانشاه جزوه تربیت مدرس تهران
اشکان کلانتری سم شناسی 23 رشت آزمون ، کتاب، کلاس  
گلناز نوری سم شناسی 27 کرمانشاه جزوه تربیت مدرس تهران
شیرین فراهانی سم شناسی 30 تهران کلاس-آزمون -کتاب دانشگاه تربیت مدرس-شبانه
یاسر صالح آبادی سم شناسی 32 کرمانشاه جزوه علوم پزشکی مازندران
فریبا محمدی سم شناسی 35      
فهیمه فلاح سم شناسی 36 تهران کلاس، مشاوره دانشگاه کرمان
آزاده لیراوی سم شناسی 39 شیراز آزمون دانشگاه کرمان
مریم باهوش سم شناسی 40 شیراز آزمون  -جزوه  
طوبی یوسفی دیگه سرایی سم شناسی 45 رشت آزمون ،جزوه، کتاب  
سعید سوری سم شناسی 50 کرمانشاه جزوه،کلاس،آزمون  علوم پزشکی مشهد
امیر باقری  سم شناسی 58 رشت کلاس - آزمون   
فريده الوندي سم شناسی 75 شوش جزوه-کتاب -آزمون   
راضیه برزگر ایمنی مواد غذایی 12 یزد جزوه - آزمون دانشگاه یزد
سميرا ملاين مشاوره در مامایی 20 دزفول بسته آموزشی ، آزمون -کتاب  
هما جوادی مشاوره در مامایی 63 قزوین بسته آموزشی -کتاب - آزمون دانشگاه قزوین
معصومه نیاقی ها مشاوره در مامایی 68 قزوین بسته آموزشی -آزمون-کتاب دانشگاه قزوین
فرشته سلیمی مشاوره در مامایی 75 تهران کلاس  
فرنیا اشرافی مشاوره در مامایی 89   آزمون دانشگاه یزد
انوشه غلامی مشاوره در مامایی 94 کرج   دانشگاه البرز
معصومه منفرد مشاوره در مامایی 105 قزوین آزمون ، کتاب دانشگاه زنجان
زهرا مهری مشاوره در مامایی 118 قزوین کتاب ، آزمون دانشگاه قزوین
شهین ستوده مشاوره در مامایی 180 کرمانشاه بسته آموزشی ، آزمون کرمانشاه
محبوبه رمضانی مطلق مامایی 1 شیروان آزمون دانشگاه فردوسی مشهد
سپیده سهرابی مامایی 10 تهران کلاس  
مریم یزدی مامایی 14      
سارا عسگر خانی مامایی 16 رشت آزمون ، کلاس  
اعظم امیریان مامایی 27 جیرفت کلاس ، بسته آموزشی ، کتاب ، آزمون دانشگاه شهید بشتی
سپیده کیوان فر  مامایی 29 تهران کلاس ، کتاب ، آزمون دانشگاه شهید بشتی
وجیهه حسن پور  مامایی 34 بجنورد بسته آموزشی -آزمون  
زهرا قربانی مامایی 59 تبریز آزمون -کتاب علوم پزشکی تبریز
مینا آریان پور مامایی 60 کرج آزمون -کتاببسته آموزشی  
الهه ستاری مشاوره در مامایی 47 کرج کلاس-آزمون -کتاببسته آموزشی دانشگاه البرز
فرنیا اشرافی مامایی 89 شیراز بسته آموزشی -آزمون  
سميرا ملاين مامایی 80 دزفول بسته آموزشی -کتاب-آزمون  
نگین جزایری نژاد  مامایی 95 مشهد بسته آموزشی  
معصومه زارع نژاد مشاوره مامایی 100 کرج کلاس آزمون -کتاببسته آموزشی دانشگاه البرز
سمانه حاجی محمد خانی مامایی 132 اسفراین بسته آموزشی  
محیا لک مامایی 180 بروجرد آزمون، بسته آموزشی و کتب IQB  
حمیده ترکیان مامایی 188      
الناز تلفونی مامایی 194 تبریز آزمون -کتاب بین الملل تبریز
مریم فولادی مامایی   کرج آزمون بین الملل ایران
سعید عندلیب انگل شناسی 54 تهران کلاس - آزمون   
فرشته انگزبانی انگل شناسی 66 کرمانشاه کلاس-جزوه - آزمون  دانشگاه تهران
مریم نعمت الهی انگل شناسی 77 یزد کتاب -جزوه - آزمون  شهید بهشتی
مریم عطری انگل شناسی 79 رشت جزوه-آزمون   
شیدا بهزادی انگل شناسی 85 اهواز کلاس- بسته آموزشی - آزمون - مشاوره - کتاب  
لاله نجفی انگل شناسی 116 شیراز کلاس دانشگاه شیراز
زهرا بابایی پور انگل شناسی 145 قزوین کلاس-جزوه-کتاب-آزمون  دانشگاه قزوین
مریم سارانی انگل شناسی 230 گرگان کلاس-جزوه-آزمون -کتاب علوم پزشکی بندرعباس
مریم فلکیان علوم تشریح 11 تهران کلاس دانشگاه تربیت مدرس
رضا سردار علوم تشریح 15 بیرجند جزوه -کتاب علوم پزشکی ایران
فاطمه سلیمانی دامنه علوم تشریح 24 جیرفت کلاس-جزوه-کتاب-آزمون علوم پزشکی شیراز
حسین تقوی علوم تشریح 26 تبریز کتابآزمون علوم پزشکی تبریز
کتایون محبی نورالدین وند علوم تشریح 30 اهواز کلاس- بسته آموزشی - آزمون - مشاوره - کتاب جندی شاپور اهواز
سحر پناهی علوم تشریح 39      
الهه یزدانی علوم تشریح 48 بجنورد جزوه-آزمون  
ساناز بلوچ علوم تشریح 50 جیرفت جزوه-آزمون-کتاب علوم پزشکی کرمان
بهمن کرامتی علوم تشریح 54 تبریز کتابآزمون علوم پزشکی ارومیه
محمدعلی عادلی علوم تشریح 56 تهران طرح طلایی  دانشگاه تربیت مدرس
فاطمه غریب علوم تشریح 64 گرگان آزمون -کتاب علوم پزشکی بابل
مسعود یوسف زاده علوم تشریح 80 تهران طرح طلایی علوم پزشکی کاشان
ریحانه ستوده فیزیولوژی 3 مشهد کلاس -کتاب-جزوه دانشگاه فردوسی مشهد
مژگان برات زاده فیزیولوژی 7 مشهد کلاس -کتاب-آزمون  دانشگاه شهید بشتی
نوید ابراهیمی فیزیولوژی 9 کرمان کلاس -آزمون   
نجیبه نصیری فیزیولوژی 10 مشهد کلاس -کتاب-آزمون  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
سمیه محضری فیزیولوژی 12 مشهد کلاس -کتاب-آزمون  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
منیره رضایی فیزیولوژی 14 تهران مشاوره و برنامه ریزی ، آزمون  دانشگاه ایران
فاطمه رحمتی فیزیولوژی 15 شهرکرد جزوه-آزمون   
ایمان قهرمانی فیزیولوژی 16      
ماهرخ حیدری فیزیولوژی 21 مشهد کلاس ، کتاب، جزوه، آزمون  دانشگاه علوم پزشکی مشهد
هدیه ماطاوس آرامیان فیزیولوژی 21 شیراز آزمون -بولتن دانشگاه شیراز
زهرا مجرب فیزیولوژی 24 شیراز کلاس -جزوه دانشگاه ایران
ستاره مالکی فیزیولوژی 27 مشهد کلاس-کتاب-جزوه-آزمون  علوم پزشکی شیراز
مریم برازجانی فیزیولوژی 28 شیراز کلاس -جزوه-آزمون  دانشگاه شیراز
ملیکا قاسمی فیزیولوژی 37 تهران آزمون  دانشگاه اراک
شهربانو ذبیحی فیزیولوژی 38 ساری کلاس -کتاب-آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی  
طناز پارسازادگان فیزیولوژی 39 مشهد   تربیت مدرس تهران
فرحناز یزدان پناه فیزیولوژی 44 شیراز آزمون   
یاسمن کامکار فیزیولوژی 46 مشهد کلاس -کتاب-جزوه علوم پزشکی مشهد
اویس حسین زاده فیزیولوژی 50 تهران کلاس  
مهدی خورسند فیزیولوژی 50      
راضیه حجت فیزیولوژی 51 شیراز کلاس  دانشگاه شیراز
نگار یاوری فیزیولوژی 51 مشهد کلاس -کتاب-جزوه-ازمون علوم پزشکی مشهد
نسیم شاددل  فیزیولوژی 52 بجنورد آزمون  
لعیا بابارضا فیزیولوژی 60 مشهد کلاس -کتاب-جزوه بین الملل مشهد
تارا  عبدی فیزیولوژی 67 مشهد کلاس -کتاب-جزوه-آزمون  بین الملل مشهد
فاطمه دهقانیان فیزیولوژی 71 مشهد کلاس -کتاب-جزوه علوم پزشکی کرمان
آتنا عادل رستخیز فیزیولوژی 73 مشهد کلاس -کتاب-جزوه علوم پزشکی سبزوار
فاطمه علامه فیزیولوژی 81 یزد کلاس -کتاب-جزوه-آزمون  دانشگاه یزد
معصومه دارابی فیزیولوژی 88 شیراز کلاس -آزمون -جزوه  
لیلا حفذه فیزیولوژی 90 تهران طرح طلایی  
فاطمه قرنجیک فیزیولوژی 104 مشهد کلاس -کتاب-جزوه علوم پزشکی فسا
پژمان رضی فیزیولوژی 104 کرج جزوه-کتاب دانشگاه گیلان
اندیشه بلوچی فیزیولوژی 111 تهران کلاس  
فاطمه جهانشاهی فیزیولوژی 131 مشهد کلاس -کتاب-جزوه علوم پزشکی سبزوار
زهرا نوابی فیزیولوژی 137 شیراز جزوه، کلاس  دانشگاه فسا
یگانه محمدی فیزیولوژی 150 تهران جزوه  
مائده سلطانی فیزیولوژی 160 گرگان جزوه-کتاب علوم پزشکی رفسنجان
ندا غریب نواز  فیزیولوژی 167 مشهد کلاس -کتاب-جزوه بین الملل شیراز
پریسا پورروستایی فیزیولوژی 183 کرج کلاس -کتاب-آزمون بین الملل  یزد
محمد رضا ملک پور لشکریانی نانوتکنولوژی 1 رشت کلاس -کتاب-آزمون  
پریسا جوادی نانوتکنولوژی 3 شیراز کلاس دانشگاه تهران
مریم خدادادی نانوتکنولوژی 4 کرج آزمون -کتاب دانشگاه تهران
داریوش راهبان نانوتکنولوژی 5 شیراز بسته آموزشی -آزمون دانشگاه تهران
منصوره نوری نانوتکنولوژی 8 شیراز کلاس دانشگاه شیراز
بهناز گلنازی نانوتکنولوژی 10 تبریز بسته آموزشی -آزمون-کتاب علوم پزشکی ایران
نیره نیازی نانوتکنولوژی 11   کلاس ، مشاوره ، آزمون  
سیما شجاعی نانوتکنولوژی 12 اصفهان طرح طلایی دانشگاه ایران
رویا ظفری نانوتکنولوژی 13 اهواز کلاس - بسته آموزشی - آزمون
 مشاوره و برنامه ریزیکتاب
علوم پزشکی شیراز
آنیتا رضایی نانوتکنولوژی 15 زنجان کلاس - بسته آموزشی - آزمون
 مشاوره و برنامه ریزیکتاب
 
مریم عرفانیان نانوتکنولوژی 16   کلاس  
فائزه اکبرزاده نانوتکنولوژی 18 تهران کلاس -آزمون دانشگاه زنجان
تینا سپاسی نانوتکنولوژی 20 تهران آزمون-نکته و تست دانشگاه تبریز
عصمت عزيزي پور نانوتکنولوژی 1سهمیه دزفول بسته آموزشی -آزمون -کتاب  
منصوره نوری نانوتکنولوژی 21 شیراز کلاس  
عباس ذاکری نانوتکنولوژی 24   مشاوره و برنامه ریزی ، زمون  
ناهید مرادی نانوتکنولوژی 25 تهران کلاس  
فاطمه نوری نانوتکنولوژی 27 تبریز مشاوره و برنامه ریزی ، آزمون علوم پزشکی تبریز
زهرا کوخائی نانوتکنولوژی 29 تهران کلاس -آزمون آزاد علوم دارویی
هانیه حسینی نانوتکنولوژی 32 شیراز کلاس -آزمون  
مریم سادات بدری نانوتکنولوژی 36 تهران کلاس ، آزمون ، مشاوره و برنامه ریزی  
مهرناز زمانی نانوتکنولوژی 40 اهواز کلاس -کتاب ، مشاوره و برنامه ریزی آزاد علوم دارویی
اکرم رخش بهار نانوتکنولوژی 41   بسته آموزشی ، مشاوره و برنامه ریزی ، آزمون  
ساره جان امیری نانوتکنولوژی 48 شیراز کلاس -بسته آموزشی -نکته و تست-بولتن دانشگاه آزاد تهران
مکیه جهان پیمای نانوتکنولوژی 55 تهران کلاس -آزمون  
سعید حقی نانوتکنولوژی 58 تهران بسته آموزشی -کتاب ، مشاوره و برنامه ریزی  
لعیا حاتمی نانوتکنولوژی 62 تهران آزمون آزاد علوم دارویی تهران
شایان توکلیان ویروس شناسی 3 اصفهان آزمون  دانشگاه شهید بهشتی
مهرناز کفاشیان ویروس شناسی 4 مشهد   دانشگاه فردوسی مشهد
زهره عرب ویروس شناسی 5 مشهد کلاس -کتاب-جزوه علوم پزشکی اصفهان
سارا ثقفی ویروس شناسی 6 تهران طرح طلایی  
حسن کرمی ویروس شناسی 7 تهران کلاس -آزمون -کتاب دانشگاه تهران
نرگس دلریش ویروس شناسی 9 کرمانشاه کلاس -آزمون  دانشگاه تهران
آمیتیس غلامی ویروس شناسی 13 تهران کلاس -آزمون  دانشگاه تهران
محمد رضا شکوه ویروس شناسی 18 جهرم آزمون -کلاس  
حسین کافی ویروس شناسی 20 کرج کلاس -کتاب دانشگاه تهران
نگار میرصالحی ویروس شناسی 21   آزمون -کتاب  
نرجس نوری گودرزی  ویروس شناسی 22 کرج کلاس -آزمون -کتاب  
فاطمه نافع منفرد ویروس شناسی 26 کرج کلاس -آزمون -کتاب دانشگاه تهران
الهامی پور ویروس شناسی 29 مشهد کلاس -کتاب-جزوه تربیت مدرس تهران
آرزو مرجانی ویروس شناسی 30 تهران کلاس -آزمون   
مهدی غریب زاده ویروس شناسی 38 اهواز  بسته آموزشی - آزمون کتاب جندی شاپور اهواز
سامان امرکانی ویروس شناسی 36 تهران جزوه-آزمون - مشاوره روزانه کرمان
پرویز خوشبخت ویروس شناسی 37 کرج کلاس -کتاب دانشگاه اراک
شیرین روحبخش ویروس شناسی 39 مشهد آزمون  علوم پزشکی مشهد
بیتا آقاخالویی ویروس شناسی 40 رشت جزوه-آزمون   
شیدا بهزادی ویروس شناسی 61 اهواز کلاس -جزوه-کتاب-آزمون -مشاوره و برنامه ریزی جندی شاپور اهواز
پدرام عطار دلگشا ویروس شناسی 63 تهران کلاس  
شیدا علیزاده ویروس شناسی 64 تهران کلاس  
محمد شعله ویروس شناسی 64 کرج کلاس -آزمون -کتاب  
عارف موقر ویروس شناسی 67 مشهد کلاس -کتاب-جزوه-آزمون  علوم پزشکی مشهد
مریم آفتابی ویروس شناسی 77 تهران کلاس -آزمون -مشاوره و برنامه ریزی  
مهسا مسعودی ویروس شناسی 96 مشهد کلاس -کتاب-جزوه-آزمون  علوم پزشکی گرگان
مهرناز کفاشیان ویروس شناسی   مشهد کلاس -کتاب-جزوه-آزمون  علوم پزشکی مشهد
نرگس توسلی ویروس شناسی   مشهد کلاس -کتاب-جزوه-آزمون  علوم پزشکی شیراز
دل افروز حسینی ویروس شناسی 113 مشهد   علوم پزشکی گرگان
خانم علی نژادی ویروس شناسی 160 اهواز کلاس - آزمون - مشاوره - کتاب جندی شاپور اهواز
خلخالی ویروس شناسی 160     بین الملل گلستان
راحیل نوربخش ویروس شناسی 200 اهواز همایش - آزمون - مشاوره - کتاب جندی شاپور اهواز
فاطمه مزگی نژاد هماتولوژی 6 بیرجند کتاب دانشگاه شهید بشتی
فرشاد حیدری هماتولوژی 7 تهران کلاس -کتاب دانشگاه علوم پزشکی ایران
وحیده تخویجی هماتولوژی 8 بیرجند آزمون دانشگاه شهید بشتی
پریناز خادم هماتولوژی 11 اصفهان نکته وتست سلولی  دانشگاه تهران
مهسا شیرین هماتولوژی 16 تهران کلاس -آزمون -نکته و تست دانشگاه شهید بهشتی
فریبا صارم هماتولوژی 16 اصفهان طرح طلایی سازمان انتقال خون
نازنین ابری نیا هماتولوژی   تهران کلاس سازمان انتقال خون
نفیسه احمدی هماتولوژی   تهران کلاس علوم پزشکی کرمان-بین الملل
مجید زمانی هماتولوژی   تهران کلاس علوم پزشکی بوشهر روزانه
افشین کرمی هماتولوژی 22 کرمانشاه آزمون دانشگاه شهید بشتی
مهشید ناصری هماتولوژی 23 قزوین کلاس سازمان انتقال خون
لیلی وکیلی هماتولوژی 24 تهران کلاس -آزمون-کتاب سازمان انتقال خون
قاسم عباس زاده هماتولوژی 25 ساری بسته آموزشی -آزمون -مشاوره و برنامه ریزی سازمان انتقال خون
مینا آقارضایی هماتولوژی 30 تهران آزمون دانشگاه تهران
پریسا تندل هماتولوژی 32 اهواز آزمون علوم پزشکی شیراز
معصومه فردی صیقلانی هماتولوژی 33 رشت بولتن،کلاس ، کتاب، آزمون  
فائزه قره چاهی هماتولوژی 35 شیراز آزمون دانشگاه شیراز
علیرضا مهری هماتولوژی 38 تهران آزمون-نکته و تست  
پریسا باقری هماتولوژی 39 جهرم بسته آموزشی -آزمون-کتاب-همایش علوم پزشکی مشهد
الهام پور رحیم هماتولوژی 40 کرمانشاه بسته آموزشی -آزمون علوم پزشکی مشهد
علی پاشایی هماتولوژی 45 مشهد آزمون  
فائزه باقری فر هماتولوژی 46 بیرجند بسته آموزشی علوم پزشکی مشهد
سجاد رازقی هماتولوژی 47 شیراز کلاس دانشگاه تبریز
فهیمه مردانی هماتولوژی 50 قزوین کلاس -کتاب سازمان انتقال خون
فاطمه رمضانی هماتولوژی 52 قزوین کلاس - بسته آموزشی -کتاب- آزمون علوم پزشکی تبریز
خانم رهگشا هماتولوژی 55   مشاوره و برنامه ریزی  
سحر آفریدونی هماتولوژی 61 کرمانشاه کلاس -آزمون بین الملل انتقال خون
الهام محمودی هماتولوژی 65 مشهد کلاس -کتاببسته آموزشی -آزمون بین الملل مشهد
پریسا قنبری هماتولوژی 96 تهران طرح طلایی  
مهرانه نجفی هماتولوژی 120 ساری کلاس -کتاب-مشاوره و برنامه ریزی  
میلاد شریفی لاری قارچ شناسی 2 شیراز بسته آموزشی دانشگاه شیراز
نرجس نوری گودرزی  قارچ شناسی 6 کرج کلاس - آزمون -کتاب دانشگاه تهران
پروین آقاخانی قارچ شناسی 8 قزوین بسته آموزشی -آزمون  تربیت مدرس
سپیده کدیوریان قارچ شناسی 12 کرمانشاه بسته آموزشی دانشگاه کرمانشاه
آقای افراسیابی قارچ شناسی 18      
مريم حاتمي قارچ شناسی 45 زاهدان بسته آموزشی کتاب  
جابر قربانی باکتری شناسی 2 اصفهان کلاس -کتاب  
رویا رسولی باکتری شناسی 3 ساری کلاس -آزمون -کتاب-مشاوره و برنامه ریزی دانشکده بهداشت دانشگاه تهران
نگار زینعلی باکتری شناسی 6 کرج کلاس ، آزمون ، کتاب دانشگاه قزوین
آقای ابراهیمی باکتری شناسی 7 ساری کتاب-مشاوره و برنامه ریزی  
حسین کافی باکتری شناسی 8 کرج کلاس -کتاب دانشگاه تهران
اکرم رضایی باکتری شناسی 10 زنجان بسته آموزشی -آزمون-کتاب-مشاوره و برنامه ریزی  
آقای امامی باکتری شناسی 10 تبریز    
محسن نیکنام باکتری شناسی 11 تبریز کتاب علوم پزشکی مازندران
نرجس نوری گودرزی  باکتری شناسی 11 کرج کلاس -آزمون-کتاب دانشگاه تهران
ابوالفضل صاحبی مودب باکتری شناسی 12 کرج کلاس -کتاب  
نوشین حجت پناه باکتری شناسی 13 مشهد کلاس -کتاببسته آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
مهرداد مصدق باکتری شناسی 15 مشهد کتاب-بسته آموزشی -آزمون دانشگاه تهران
فاطمه نافع منفرد باکتری شناسی 22 کرج کلاس -آزمون-کتاب  
سمانه عارف زاده باکتری شناسی 32 شیراز کلاس -آزمونبسته آموزشی -کتاب دانشگاه شهید بهشتی
آتنا نعمتی باکتری شناسی 38 گرگان بسته آموزشی -کتاب دانشگاه تهران
فروغ گودرزی باکتری شناسی 52 بروجرد آزمون ، بسته آموزشی ، IQB  
سارا حیاتی مهر باکتری شناسی 56 اهواز کلاس - بسته آموزشی - مشاوره - کتاب دانشگاه ایران
بهناز قنبری باکتری شناسی 61 شیراز کلاس - بسته آموزشی دانشگاه شیراز
مهین نیانی باکتری شناسی 64 گرگان بسته آموزشی -کتاب علوم پزشکی گرگان
سارا صادقی باکتری شناسی 64 کرج کلاس -آزمون -کتاب دانشگاه البرز
فاطمه جلالی زاده باکتری شناسی 60 رشت آزمون  
محمد شعله باکتری شناسی 64 کرج کلاس -آزمون-کتاب دانشگاه ایران
انسیه دلیر باکتری شناسی 83 مشهد کتاب- بسته آموزشی -ازمون علوم پزشکی ایران
سعید بشارتی باکتری شناسی 90 کرج کلاس -آزمون-کتاببسته آموزشی دانشگاه شاهد
ملیکا مرادی  باکتری شناسی 90 مشهد کلاس -کتاببسته آموزشی علوم پزشکی شیراز
لیلا لرمحمدی باکتری شناسی 96 تهران کلاس  
مریم نجفی باکتری شناسی 100 کرج کلاس -آزمون-کتاب دانشگاه قزوین
صبا جلالی فر باکتری شناسی 105 کرج کلاس -آزمون-کتاب دانشگاه اصفهان
هانیه سادات ریاحی باکتری شناسی 110 مشهد کلاس -کتاببسته آموزشی علوم پزشکی گرگان
سعیده ابراهیمی باکتری شناسی 110 بیرجند بسته آموزشی -کتاب علوم پزشکی اصفهان
دل افروز حسینی باکتری شناسی 113 مشهد کلاس -کتاببسته آموزشی علوم پزشکی گرگان
پریا براتیان باکتری شناسی 114 اهواز کلاس - آزمون- مشاوره - کتاب جندی شاپور اهواز
مریم امیدوار پناه باکتری شناسی 120 کرج کلاس آزمونکتاب دانشگاه قزوین
مهناز شفائی فلاح باکتری شناسی 120 مشهد کلاس -کتاببسته آموزشی -ازمون علوم پزشکی گرگان
فاطمه باغبان باکتری شناسی 135 شیراز کلاس دانشگاه فسا
نیلوفر سبک رو باکتری شناسی 150 کرج کلاس آزمون - کتاب دانشگاه یزد
نسرین حبیب زاده باکتری شناسی 152 تبریز بسته آموزشی -آزمون-کتاب علوم پزشکی اردبیل
مهران سرداری باکتری شناسی 160 تبریز بسته آموزشی -کتاب علوم پزشکی اردبیل
فواد اردلان باکتری شناسی 200   آزمونو مشاوره و برنامه ریزی علوم پزشکی سسندج
زهرا حسینعلی حکیم باکتری شناسی 203 تبریز آزمون-کتاب علوم پزشکی اردبیل
سحر صبور باکتری شناسی 213 تبریز بسته آموزشی -آزمون-کتاب علوم پزشکی اردبیل
زهرا نورآفتاب باکتری شناسی 221 اهواز کلاس - آزمون- مشاوره - کتاب علوم پزشکی همدان
فاطمه اخلاقی باکتری شناسی 224 تهران بسته آموزشی علوم پزشکی گیلان
مژگان فرهادی باکتری شناسی 226 کرج کلاس-کتاب دانشگاه مازندران
راضیه علیمردانی باکتری شناسی 260 اهواز کلاس - آزمون- مشاوره - کتاب علوم پزشکی بابل
میترا باقری باکتری شناسی 283 اهواز کلاس - آزمون- مشاوره - کتاب علوم پزشکی شهرکرد
عصمت کمالی باکتری شناسی 380 گرگان بسته آموزشی -آزمون-کتاب بین الملل گرگان
راضیه خلیلی نژاد اپیدمیولوژی 1 اصفهان آزمون -کتاب  
مریم نورآوران اپیدمیولوژی 3 مشهد آزمون  دانشگاه تهران
احمد مهری اپیدمیولوژی 7   آزمون، کتاب  
الهام خاتونی اپیدمیولوژی 11 اصفهان کلاس , آزمون کتاب دانشگاه تهران
خدیجه کشاورزیان اپیدمیولوژی   تبریز جزوه علوم پزشکی تبریز
سمانه ترکیان اپیدمیولوژی 49 اصفهان آزمون -کتاب  
اعظم جعفری اپیدمیولوژی 40 تهران جزوه  
هانیه خورشید سوار اپیدمیولوژی 41 جهرم آزمون -کتاب-همایش  
بهارک ابراهیمی بهنام ژنتیک علوم   تبریز آزمون-کتاب دانشگاه تبریز
سعید ملک قاسمی ژنتیک علوم 13 کرمان  آزمون  
مولود جلیلی شاه ژنتیک علوم 15 تهران کلاس  
شهرزاد عسگری ژنتیک علوم 21 شیراز جزوه-آزمون دانشگاه تهران
پریسا پاکارها ژنتیک علوم 22 قزوین کلاس-کتاب-آزمون دانشگاه شهید بشتی
آلا امیری ژنتیک علوم 22 کرج کلاس-کتاب  
امیر باغبان زاده ژنتیک علوم   تبریز آزمون -کتاب ربع رشیدی تبریز
محمد هاشم آبادی ژنتیک علوم 39 کرمان کلاس-آزمون  
زهرا معزی مقدم ژنتیک علوم 36 تهران آزمون  
نسیم رحمانی ژنتیک علوم 69 تهران طرح طلایی دانشگاه روزانه تبریز
لیلا ستوده عارفی ژنتیک علوم 109     ژنتیک تبریز
محمد مجرد ژنتیک علوم 190 تهران کلاس و آزمون دانشگاه علم و فرهنگ
سیما گلکار ژنتیک علوم 320 تهران کلاس و آزمون دانشگاه علم و فرهنگ
نرگس حسینی ژنتیک علوم 376 تهران کلاس و آزمون دانشگاه علم و فرهنگ
نیلوفر خواجه دهی ژنتیک علوم 439 تهران کلاس و آزمون دانشگاه علم و فرهنگ
محمد بشیری زاده ژنتیک علوم 600 یزد جزوه ، آزمون ، مشاوره ، کتاب دانشگاه زاهدان
صفورا صفیح ژنتیک علوم   یزد جزوه علم و هنر یزد
سیما دیانت پور ژنتیک علوم   شیراز آزمون دانشگاه یزد
سپیده عارفی ژنتیک علوم   شیراز آزمون دانشگاه گیلان
طاهره همتی ژنتیک علوم   شیراز کلاس دانشگاه کرمان
پگاه قماشی سلولی علوم   کرج کلاس-کتاب-آزمون دانشگاه تربیت مدرس
آلا امیری سلولی علوم 30 کرج کلاس-کتاب  
فاطمه صالحان سلولی علوم 45 کرج کلاس-کتاب-آزمون   
یاسمن مزیدی سلولی علوم 140 یزد کلاس-جزوه-آزمون -کتاب دانشگاه اصفهان
شیوا محمودی سلولی علوم 140 تهران طرح طلایی سلولی و مولکولی خوارزمی
شراره کلته سلولی علوم 400 گرگان کلاس-جزوه-آزمون -کتاب دانشگاه شیراز
پوریا حاجی  مومنی سلولی علوم 500 گرگان جزو-کتاب-آزمون  رازی کرمانشاه
زهرا یزدانی سلولی علوم 510 یزد آزمون دانشگاه سازی
رضا ابویی سلولی علوم 700 یزد کلاس ، آزمون ، جزوه ، کتاب دانشگاه اصفهان
طیبه سردارزاده سلولی علوم   کرج کلاس ، کتاب دانشگاه کرمانشاه
فاطمه محیط سلولی علوم   شیراز آزمون مالک اشتر تهران
سیده لیلا ابطحی سلولی علوم   شیراز طرح طلایی دانشگاه شیراز
شهرزاد عسگری بیوتکنولوژی علوم 7 شیراز جزوه-آزمون  
لیلا رنجیر بیوتکنولوژی علوم 7 شیراز بسته آموزشی دانشگاه سازی
آلا امیری بیوتکنولوژی علوم 32 کرج کلاس-کتاب  
المیرا نقدی بیوتکنولوژی علوم 123 تهران جزوه-آزمون-کتاب  
سارا استادهاشمی بیوتکنولوژی علوم 140 تهران طرح طلایی بیوتک میکروبی الزهرا
محمدرضا دشت آبادی بیوتکنولوژی علوم 314 یزد آزمون-کتاب دانشگاه اصفهان
زهرا صادقی نژاد بیوتکنولوژی علوم   شیراز بسته آموزشی دانشگاه اهواز
مریم سیفی بیوشیمی علوم   کرج کلاس ، کتاب دانشگاه الزهرا
حمیده خباز جلفایی بیوشیمی علوم 8 تبریز جزوه-آزمون -کتاب دانشگاه تبریز
حدیث کردزنگنه بیوشیمی علوم   دزفول مشاوره و برنامه ریزی بیوشیمی کاشان
مرضیه هواسی بیوشیمی علوم 31 تهران طرح طلایی  
بهنام بهبوییه بیوشیمی علوم 670 یزد کلاس ، جزوه ، آزمون ، کتاب ، اصفهان دانشگاه کرمان
فاطمه صالحان میکروبیولوژی علوم 72 کرج کلاس-کتاب-آزمون  
گلشن شیخ انصاری میکروبیولوژی علوم 42 تهران مشاوره و برنامه ریزی شهید بهشتی-روزانه
فاطمه صالحان بیوتکنولوژی علوم 32 کرج کلاس-کتاب-آزمون دانشگاه تهران
اکرم امینیان فیزیولوژی جانوری 1 مشهد کلاس-کتاب-آزمون دانشگاه فردوسی مشهد
شهربانو ذبیحی فیزیولوژی جانوری 5 ساری کلاس-کتاب-آزمون-مشاوره وبرنامه ریزی  
مائده سلطانی فیزیواوژی جانوری 46 گرگان جزوه-کتاب دانشگاه شهید بشتی
مرضیه اسکندری فیزیولوژی جانوی   شیراز کلاس دانشگاه سنندج
مصطفی رفیعی مدیریت خدمات بهداشتی 4 قزوین آزمون  دانشگاه تهران
هوشنگ شاهمرادی مدیریت خدمات بهداشتی 45 قزوین آزمون  دانشگاه ایران
معصومه پیمان پور مدیریت خدمات بهداشتی 52 اهواز  بسته آموزشی - آزمون کتاب جندی شاپور اهواز
زهرا رهسپار مدیریت خدمات بهداشتی 132 اهواز  بسته آموزشی (استعداد درخشان) جندی شاپور اهواز
آقای همایون زاده حشره شناسی 1 ساری جزوه-کتاب-مشاوره   
فاطمه رمضانپور اتاق عمل 6 ساری کلاس-کتاب-مشاوره و برنامه ریزی  
سارا قربانی اتاق عمل 22 شیراز جزوه-آزمون دانشگاه اصفهان
آقای حسینی فیزیوترابی 10 ساری مشاوره-کتاب  
خانم دهرویه انفرماتیک پزشکی 17 ساری کتاب - مشاوره و برنامه ریزی  
مریم شیخ زاده بهداشت حرفه ای 135 ایذه آزمون-کتاب  
سولماز غلامی مهندسی بهداشت محیط 1 تبریز آزمون علوم پزشکی تهران
اکرم منتظری مهندسی بهداشت محیط 100 یزد بسته آموزشی -کتاب دانشگاه یزد
هانیه خورشید سوار اکولوژی 8 جهرم آزمون-کتاب-همایش  
نحله کارگرفردجهرمي بهداشت درمان 19 جهرم آزمون -کتاب-همایش  
آرزو میرزایی شیمی دارویی 1 تبریز کلاس بسته آموزشی - کتاب-آزمون  علوم پزشکی تبریز
فاطمه سلطان محمدی شیمی دارویی 2 تبریز   علوم پزشکی تبریز
زهرا صادق زاده شیمی دارویی 5 مشهد کلاس -کتاب-آزمون   
پریسا عیدی شیمی دارویی 8 تبریز کلاس -بسته آموزشی -کتاب-آزمون  علوم پزشکی تبریز
شیما رضائی شیمی دارویی 10 مشهد کلاس -کتاب-آزمون   
نسیم شعبانی شیمی دارویی 15 اصفهان کلاس کتابآزمون  دانشگاه اهواز
مریم فیضی پور شیمی دارویی 16 تهران کلاس -آزمون   
سمیرا قنبری راد شیمی دارویی 66 زنجان بسته آموزشی -کتاب-آزمون -مشاوره و برنامه ریزی  
زهرا کریمی شیمی دارویی   کرمانشاه بسته آموزشی ،کلاس ،آزمون  آزاد علوم تحقیقات تهران
محبوبه احمدی ترکیبات طبیعی ودارویی 4 اصفهان آزمون   
فاطمه جباری آمارزیستی 18 زنجان کلاس ، جزوه ، کتاب ، مشاوره و برنامه ریزی  
سایه متوسلی آمارزیستی 70 کرمانشاه کلاس ، آزمون علوم پزشکی کرمانشاه
آزاده رستگار روانشناسی 24 کرمانشاه کلاس ، آزمون  
سکینه طاهری روانشناسی 44 زنجان کلاس ، آزمون ، کتاب ، مشاوره و برنامه ریزی  
نگین کشوری ارگونومی 36 تهران کتاب دانشگاه همدان
مریم مجدانی سلامت سالمندی 30 تهران کلاس  
علی احمدی HTA 6 تهران جزوه علوم پزشکی ایران
جمیله وحیدی اقتصاد بهداشت 43 تهران کلاس  
فاطمه شیخی بهداشت محیط 130 تهران کلاس  
شیدخت شهیار شیمی دارویی 108 تهران کلاس ، آزمون  
وحید صفوی زاده کنترل مواد غذایی 5 یزد کلاس ، آزمون دانشگاه تبریز
شهاب آتشی کنترل مواد غذایی 11 یزد جزوه ، آزمون ، کتاب دانشگاه اهواز
طیبه شیروانی آموزش بهداشت 122 شیراز کلاس ، بسته آموزشی دانشگاه تبریز
 
 
این لیست در حال تکمیل است ....

 

رتبه98 بیوشیمی بالینی

کتاب بیوشیمی دکتر خلیلی تاثیر بسیاری بر قبولی من داشت من دانشگاه علوم پزشکی کاشان قبول شدممجید دستورانی هستمرتبه 98 بیوشیمی بالینی که از مشاوره این موسسه در نمایندگی مشهد استفاده کرده ام

توسط مجید در پنج شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۵ ۱۶:۳۰:۵۷