۲۸ آبان ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 3928

برنامه کلاس های آنلاین کارشناسی ارشد ترم پاییز 1402-1401
 
برنامه کلاس‌های آنلاین کارشناسی ارشد ترم پاییز 1402-1401
نام کلاس نام استاد روز و ساعت
بیوشیمی عمومی دکتر محمدنژاد چهارشنبه 16 الی 20
جمعه  8 الی 12
بیوشیمی  (ویژه رشته بیوشیمی) دکتر محمدنژاد پنجشنبه  12:30 الی 16
بیوشیمی دکتر رضویان سه شنبه  16 الی 21
ایمنی شناسی دکتر خلیلی چهارشنبه 16 الی 20
دکتر صفدریان یکشنبه 16 الی 20
استاد نصر یکشنبه 16 الی 21
شنبه 16 الی 21
ایمنی شناسی
 (ویژه ضرایب پایین)
دکتر صفدریان شنبه 16 الی 20
سلولی و مولکولی   خانم دکتر بهروز اقدم جمعه 12:30 الی 16
و
دوشنبه 12:30 الی 16
(یک هفته در میان )
سه شنبه 8 الی 12
و
دوشنبه 12:30 الی 16
(یک هفته در میان )
دکتر محمدنژاد سه شنبه 12:30 الی 16
استاد علیرضا اکبری دوشنبه 16 الی 20
و سه شنبه 12:30 الی 16
(بصورت هر هفته)
خون شناسی و بانک خون خانم دکتر نامجو جمعه  16 الی 21
ژنتیک پایه وپزشکی دکتر آرین اکبری پنجشنبه 16 الی 20
و جمعه 8:30  الی 12
خانم دکتر بهروز اقدم یکشنبه 14 الی 18
ویروس شناسی خانم دکتر یزدانی چهارشنبه 13 الی 16
باکتری شناسی دکتر بلوری پنجشنبه 17 الی 20
قارچ شناسی خانم دکتر فلاح سه شنبه 16 الی 20
انگل شناسی دکتر بهروان پنجشنبه 12 الی 16
فیزیولوژی
  ویژه رشته تغذیه و رژیم درمانی
دکتر عبدی پنجشنبه 12:30 الی 16
و دوشنبه 16 الی 20
(یک هفته در میان فوق العاده)
فیزیولوژی
 (فقط ویژه رشته فیزیولوژی)
 مشترک  ارشد و دکتری
دکتر عبدی چهارشنبه 16 الی 21
و دوشنبه 16 الی 20
(یک هفته در میان فوق العاده)
تغذیه و رژیم درمانی ارشد استاد جلالی جمعه  16 الی 20
شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری شنبه 16 الی 20
پنجشنبه 8:30 الی 12
(یک هفته در میان)
زبان انگلیسی   استاد حیدرنیا پنجشنبه 12:30 الی16
و
شنبه 12:30  الی 16
(فوق العاده)
جمعه 8:30 الی 12
و
شنبه 12:30  الی 16
(فوق العاده)
استاد خدادادی پنجشنبه 16 الی 19:30
جمعه 12:30 الی 16
سم شناسی کارشناسی ارشد بهداشت 1402-1401
نام کلاس نام استاد روز و ساعت
سم شناسی استاد گنجی یکشنبه 16 الی 20
دارو شناسی استاد گنجی سه شنبه 16 الی 20
شیمی  عمومی دکتر جعفر اکبری شنبه 16 الی 20 (ترم پاییز)
بیوشیمی عمومی دکتر محمدنژاد چهارشنبه 16 الی 20
جمعه  8 الی 12
دکتر رضویان سه شنبه  16 الی 21
زیست عمومی گروه اساتید اعلام میشود
زبان انگلیسی استاد حیدرنیا پنجشنبه 12:30 الی16
و   شنبه 12:30  الی 16
(فوق العاده)
یا
جمعه 8:30 الی 12
و   شنبه 12:30  الی 16
(فوق العاده)
استاد خدادادی پنجشنبه 16 الی 19:30
یا
جمعه 12:30 الی 16
شیمی دارویی کارشناسی ارشد بهداشت 1402-1401
نام کلاس نام استاد روز و ساعت
شیمی تجزیه استاد جمشیدی چهارشنبه 16 الی 19
بیوشیمی عمومی دکتر محمدنژاد چهارشنبه 16 الی 20
جمعه  8 الی 12
دکتر رضویان سه شنبه  16 الی 21
شیمی آلی دکتر جعفر اکبری دوشنبه 16 الی 20
(ترم تابستان)
یا
شنبه 16 الی 20 (ترم پاییز)
زیست عمومی گروه اساتید اعلام میشود
زبان انگلیسی استاد خدادادی پنجشنبه 16 الی 19:30
یا
جمعه 12:30 الی 16
استاد حیدرنیا پنجشنبه 12:30 الی16
و   شنبه 12:30  الی 16
(فوق العاده)
یا
جمعه 8:30 الی 12
و   شنبه 12:30  الی 16
(فوق العاده)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طرح‌های تخفیف ویژه ترم پاییز 1401
طرح طلایی در صورت ثبت نام تمامی دروس تخصصی %20 تخفیف کلاس %20 تخفیف آزمون 10 الی 20% تخفیف مشاورتخصصی
طرح نقره ای درصورت ثبت نام 3 درس %10 تخفیف کلاس %70 تخفیف آزمون 10 الی 25% تخفیف مشاورتخصصی
طرح برنزی در صورت ثبت نام 2 درس %5 تخفیف کلاس %50 تخفیف آزمون -
 
 
طرح تخفیف ویژه رشته سم‌شناسی و شیمی دارویی
درس سم شناسی %52 تخفیف کلاس
درس داروشناسی %52 تخفیف کلاس
سایر دروس %20 تخفیف کلاس
آزمون %70 تخفیف
مشاورتخصصی 10 الی 25% تخفیف مشاورتخصصی