۲۸ آبان ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 1240

برنامه کلاس های آنلاین پرستاری ترم پاییز 1402-1401
 
 
 
 
برنامه کلاس‌های آنلاین ترم پاییز کارشناسی ارشد پرستاری1402-1401
نام کلاس نام استاد روز و ساعت
روان پرستاری استاد فریدونی دوشنبه 16:30 الی 18
پرستاری داخلی و جراحی
 
استاد فریدونی
و
استاد نوروزی
چهارشنبه 15 الی 18
بهداشت جامعه دکتر بگجانی شنبه  18:30 الی 21:30
پرستاری کودکان دکتر بگجانی دوشنبه  18:30 الی 21:30
پرستاری مادران و نوزادان
 
دکتر بگجانی چهارشنبه 18:30 الی 21:30
زبان انگلیسی  استاد حیدرنیا پنجشنبه 12:30 الی16
و
شنبه 12:30  الی 16
(فوق العاده)
جمعه 8:30 الی 12
و
شنبه 12:30  الی 16
(فوق العاده)
استاد خدادادی پنجشنبه 16 الی 19:30
جمعه 12:30 الی 16
 
 
 
طرح تخفیف( رتبه شو) ویژه داوطلبین پرستاری
%20 تخفیف کلاس زبان
 
10 الی 25 % تخفیف مشاوره
 
%70 تخفیف آزمون
 
%50 تخفیف کلاس