۵ بهمن ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 75815

نمونه کارنامه کارشناسی ارشد ایمنی شناسی و خون شناسی 1400-1399


دو رشته‌ی ایمنی شناسی پزشکی و خون شناسی (هماتولوژی) جز رشته های پرطرفدار بین شرکت کننده های کنکور است. این دو رشته در مجموعه علوم آزمایشگاهی 2 ارائه شده است.

بیشترین سوالی که برای داوطلبان کنکور وجود دارد، دانستن درصد لازم برای قبولی در رشته مورد نظرشان است.
در ادامه لیست قبولی های گروه آموزشی دکتر خلیلی در این دو رشته، همراه با کارنامه آورده شده است.


 
نمونه کارنامه های قبولی ارشد ایمنی شناسی 99
نام و نام خانوادگی رتبه کارنامه
خانم مصنوره منصوری 1 مشاهده کارنامه رتبه 1 ایمنی شناسی سال 99
خانم ملیکا گرگانی 3 مشاهده کارنامه رتبه 3 ایمنی شناسی سال 99
آقای کسری جهانخانی 4 مشاهده کارنامه رتبه 4 ایمنی شناسی سال 99
خانم فایزه شهبا 5 مشاهده کارنامه رتبه 5 ایمنی شناسی سال 99
خانم زهرا شفقت 6 مشاهده کارنامه رتبه 6 ایمنی شناسی سال 99
خانم عاطفه باقری 10 مشاهده کارنامه رتبه 10 ایمنی شناسی سال 99
خانم نیلوفر صدیقی 11 مشاهده کارنامه رتبه 11 ایمنی شناسی سال 99
خانم محدثه حیدرعلی بروجردی 15 مشاهده کارنامه رتبه 15 ایمنی شناسی سال 99
آقای علیرضا محبی زاده 18 مشاهده کارنامه رتبه 18 ایمنی شناسی سال 99
آقای امیرحسین حاجی جعفری 19 مشاهده کارنامه رتبه 19 ایمنی شناسی سال 99
خانم حوریه شاپوریان 21 مشاهده کارنامه رتبه 21 ایمنی شناسی سال 99
خانم کیمیا طالبی 23 مشاهده کارنامه رتبه 23 ایمنی شناسی سال 99
خانم افسانه فدایی خوب 25 مشاهده کارنامه رتبه 25 ایمنی شناسی سال 99
آقای آرمین اکبر 26 مشاهده کارنامه رتبه 26 ایمنی شناسی سال 99
خانم لیلا جوی بار 27 مشاهده کارنامه رتبه 27 ایمنی شناسی سال 99
خانم مهدیه مهدوی مند 32 مشاهده کارنامه رتبه 32 ایمنی شناسی سال 99
آقای محمدرضا لحیم چی 35 مشاهده کارنامه رتبه 35 ایمنی شناسی سال 99
خانم مریم حدادی 36 مشاهده کارنامه رتبه 36 ایمنی شناسی سال 99
خانم افسانه شمس 39 مشاهده کارنامه رتبه 39 ایمنی شناسی سال 99
خانم سپیده نصیری 41 مشاهده کارنامه رتبه 41 ایمنی شناسی سال 99
خانم سعاد عساکره 46 مشاهده کارنامه رتبه 46 ایمنی شناسی سال 99
آقای پوریا غیایی 48 مشاهده کارنامه رتبه 48 ایمنی شناسی سال 99
خانم آرزو قره زاده 53 مشاهده کارنامه رتبه 53 ایمنی شناسی سال 99
 
نمونه کارنامه های قبولی ارشد خون شناسی (هماتولوژی) 99
نام و نام خانوادگی رتبه کارنامه
خانم مهدیه مهدوی وند 1 مشاهده کارنامه رتبه 1 خون شناسی سال 99
خانم فریده جعفری 2 مشاهده کارنامه رتبه 2 خون شناسی سال 99
خانم یگانه خالقی 3 مشاهده کارنامه رتبه 3 خون شناسی سال 99
خانم نیلوفر صدیقی 4 مشاهده کارنامه رتبه 4 خون شناسی سال 99
خانم لعیا خدایی 5 مشاهده کارنامه رتبه 5 خون شناسی سال 99
خانم محدثه حیدرعلی 6 مشاهده کارنامه رتبه 6 خون شناسی سال 99
آقای علیرضا محبی زاده 8 مشاهده کارنامه رتبه 8 خون شناسی سال 99
خانم سحر جلیلی وند 9 مشاهده کارنامه رتبه 9 خون شناسی سال 99
خانم نگین نظری 10 مشاهده کارنامه رتبه 10 خون شناسی سال 99
خانم نیلوفر جعفری 11 مشاهده کارنامه رتبه 11 خون شناسی سال 99
خانم فاطمه نخعی مقدم 13 مشاهده کارنامه رتبه 13 خون شناسی سال 99
خانم مهشاد نوروزی 16 مشاهده کارنامه رتبه 16 خون شناسی سال 99
خانم یاسمن پوریافر 17 مشاهده کارنامه رتبه 17 خون شناسی سال 99
خانم زینب تثبیتی 21 مشاهده کارنامه رتبه 21 خون شناسی سال 99
آقای آریا عیسی نیا 23 مشاهده کارنامه رتبه 23 خون شناسی سال 99
آقای علی اصغری قمی 24 مشاهده کارنامه رتبه 24 خون شناسی سال 99
خانم لیلا جوی بار 26 مشاهده کارنامه رتبه 26 خون شناسی سال 99
خانم الهه رئیسی 28 مشاهده کارنامه رتبه 28 خون شناسی سال 99
خانم مینا خلج امیری 29 مشاهده کارنامه رتبه 29 خون شناسی سال 99
آقای محمدپویا سمیعی 30 مشاهده کارنامه رتبه 30 خون شناسی سال 99
خانم نیلوفر کاظمی 31 مشاهده کارنامه رتبه 31 خون شناسی سال 99
آقای پویا صدیقی راد 33 مشاهده کارنامه رتبه 33 خون شناسی سال 99
خانم حانیه کریمی نژاد 34 مشاهده کارنامه رتبه 34 خون شناسی سال 99
خانم راضیه رحمانی 36 مشاهده کارنامه رتبه 36 خون شناسی سال 99
خانم ویدا شیرانی 37 مشاهده کارنامه رتبه 37 خون شناسی سال 99
خانم فروزان کرم 39 مشاهده کارنامه رتبه 39 خون شناسی سال 99
خانم عاطفه شادکامیان 40 مشاهده کارنامه رتبه 40 خون شناسی سال 99
خانم فاطمه مرادی 41 مشاهده کارنامه رتبه 41 خون شناسی سال 99
آقای امید سالارنیکخواه 42 مشاهده کارنامه رتبه 42 خون شناسی سال 99
خانم زینب داوودی مقدم 45 مشاهده کارنامه رتبه 45 خون شناسی سال 99
آقای رامتین چلونگریان 50 مشاهده کارنامه رتبه 50 خون شناسی سال 99
خانم نرگس زارع 54 مشاهده کارنامه رتبه 54 خون شناسی سال 99
  

در صورت داشتن سوال میتوانید با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس بگیرید