ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد پاییز  دکتر خلیلی(5)
تعداد بازدید : 58 |

ویدئو کلاس ایمنی شناسی ارشد پاییز دکتر خلیلی(5)


ویدئو کلاس ایمنی شناسی دکتری  دکتر خلیلی(3)
تعداد بازدید : 29 |

ویدئو کلاس ایمنی شناسی دکتری دکتر خلیلی(3)


ویدئو کلاس ژنتیک ارشد پاییز   دکتر اکبری(4)
تعداد بازدید : 32 |

ویدئو کلاس ژنتیک ارشد پاییز دکتر اکبری(4)


ویدئو کلاس تغذیه ارشد تابستان  استاد جلالی(5)
تعداد بازدید : 16 |

ویدئو کلاس تغذیه ارشد تابستان استاد جلالی(5)


ویدئو کلاس شیمی آلی ارشد پاییز دکتر اکبری(2)
تعداد بازدید : 23 |

ویدئو کلاس شیمی آلی ارشد پاییز دکتر اکبری(2)
برنامه کلاسی روز شنبه 16 فروردین 99
تعداد بازدید : 144 |

برنامه کلاسی روز شنبه 16 فروردین 99


ویدئو بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمدنژاد(4)
تعداد بازدید : 201 |

ویدئو بیوشیمی ارشد زمستان دکتر محمدنژاد(4)


ویدئو کلاس ژنتیک ارشد زمستان استاد مجرد(4)
تعداد بازدید : 323 |

ویدئو کلاس ژنتیک ارشد زمستان استاد مجرد(4)