ویدئو کلاس تغذیه ارشد پاییز  استاد جلالی(4)
تعداد بازدید : 42 |

ویدئو کلاس تغذیه ارشد پاییز استاد جلالی(4)


ویدئو کلاس تغذیه دکتری  استاد جلالی(4)
تعداد بازدید : 20 |

ویدئو کلاس تغذیه دکتری استاد جلالی(4)


ویدئو کلاس ژنتیک ارشد پاییز   دکتر اکبری(2)
تعداد بازدید : 36 |

ویدئو کلاس ژنتیک ارشد پاییز دکتر اکبری(2)


ویدئو کلاس نانو فناوری دکتری  دکتر سردارآبادی(1)
تعداد بازدید : 22 |

ویدئو کلاس نانو فناوری دکتری دکتر سردارآبادی(1)


ویدئو بیوشیمی ارشد پاییز دکتر محمدنژاد(2)
تعداد بازدید : 116 |

ویدئو بیوشیمی ارشد پاییز دکتر محمدنژاد(2)


ویدئو کلاس زبان ارشد تابستان و پاییز  استاد حیدرنیا(2)
تعداد بازدید : 605 |

ویدئو کلاس زبان ارشد تابستان و پاییز استاد حیدرنیا(2)


ویدئو کلاس فیزیولوژی ارشد پاییز دکتر عبدی(2)
تعداد بازدید : 40 |

ویدئو کلاس فیزیولوژی ارشد پاییز دکتر عبدی(2)


ویدئو کلاس فیزیولوژی غدد دکتری   دکتر عبدی
تعداد بازدید : 35 |

ویدئو کلاس فیزیولوژی غدد دکتری دکتر عبدی


ویدئو کلاس زبان ارشد پاییز  دکتر شاهرضا(3)
تعداد بازدید : 244 |

ویدئو کلاس زبان ارشد پاییز دکتر شاهرضا(3)