تشکر

من خیلی از شما بابت پخش این نشریه تشکر می کنم بسیار نشریه ی خوبی است. وسعی کنید از سخنان امام خامنه ای در رابطه با علم هم در این نشریه قرار بدهید .مطمئنم اگر این کار را بکنید و جوانها را با تفکر امام خامنه ای که یک تفکر پویا و تلاش محور با استفاده از دین اسلام است ،قطعا بسیار موفق تر خواهید بود چون وقتی عنصر کار و تلاش علمی برای یک جوان به عنوان وظیفه ی الهی و تکلیف مطرح شد آن وقت استعدادهای جوان می جوشد و کارهای خارق العاده ای انجام می دهد که در جنگ تحمیلی هم نمونه این ها را بسیار دیدیم.

توسط رسول مدنی سوغانچی کوه در چهارشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۴ ۰۹:۱۱:۳۳