۱ مرداد ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 3543

تخفیف کتاب


تخفیف ویژه 50% کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز 2013

انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی برای کتاب میکروب شناسی پزشکی جاوتز تخفیف ویژه 50 درصدی در نظر گرفته است.