۲۴ دی ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 112

چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی هستند؟!
چه رشته هایی مجاز به شرکت در کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی هستند؟!!
طبق دفترچه کنکور کارشناسی ارشد 400-99


کارشناسی در رشته های:
✅ بیوتکنولوژی
✅ داروسازی
✅ دامپزشکی
✅ زیست شناسی (کلیه گرایشها)
✅ مهندسی زیست فناوری کشاورزی
✅ علوم آزمایشگاهی 
✅ علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
✅ علوم تجربی
✅ کارشناسی و کارشناسی ارشد (داروسازی خارج از کشور)
✅ کلیه کارشناسی های علوم پزشکی 
✅ دکترای عمومی پزشکی