۱۸ اسفند ۱۳۹۳ | تعداد بازدید : 2956

تمدید مهلت ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت 16 و 17 فروردین 94
تمدید مهلت ثبت نام کنکور ارشد وزارت بهداشت 16 و 17 فروردین 94 
 

با توجه به تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت برای بار سوم ، افرادی که موفق به ثبت نام نشده اند می توانند از تاریخ 94/01/16 لغایت 94/01/17 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.