۱۷ آبان ۱۳۹۹ | تعداد بازدید : 1400

معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته طب سوزنی
معرفی رشته، بازار کار و آینده شغلی دکتری رشته طب سوزنی

معرفی دروس و ضرایب امتحانی:

 
دکتری طب سوزنی آناتومی (20 سوال – ضریب 2)، گزیده مباحث پزشکی کلاسیک شامل: نشانه شناسی پزشکی، نورولوژی، روانپزشکی، بیهوشی (درد وطب تسکینی)، طب فیزیک و توانبخشی، داخلی، تغذیه و زنان، پوست، اطفال، رادیولوژی (80 سوال- ضریب 3)
استعداد تحصیلی (30 سوال-ضریب 1)، زبان انگلیسی عمومی (40 سوال- ضریب 3)
منابع آزمون در خصوص مباحث پزشکی کلاسیک بر اساس آزمون دستیاری میباشد.