کلاسهای وبکنفرانس ویژه دروس علوم پایه پزشکی در سراسر کشور آغاز شد

شرکت در کلاسهای دفتر مرکزی دکترخلیلی محدودیت جغرافیایی ندارد. » ادامه خبر


برنامه کلاسی روز جمعه 2 آذر ماه 97
تعداد بازدید : 197 |

برنامه کلاسی روز جمعه 2 آذر ماه 97


تاریخ شروع کلاس های ترم پاییز 98- 97
تعداد بازدید : 1287 |

تاریخ شروع کلاس های ترم پاییز 98- 97


اصلاحیه - تاریخ شروع کلاس های ترم دکتری 98- 97
تعداد بازدید : 535 |

اصلاحیه - تاریخ شروع کلاس های ترم دکتری 98- 97

آغاز فراخوان جذب هیات علمی از فردا 21 شهریورماه 97
تعداد بازدید : 882 |

آغاز فراخوان جذب هیات علمی از فردا 21 شهریورماه 97

آغاز فراخوان جذب هیات علمی از فردا 21 شهریورماه 97 » ادامه خبرکتاب استعداد تحصیلی ویژه کلیه رشته های دکتری منتشر شد
تعداد بازدید : 757 |

کتاب استعداد تحصیلی ویژه کلیه رشته های دکتری منتشر شد

کتاب استعداد تحصیلی ویژه کلیه رشته های دکتری منتشر شد » ادامه خبر