اصلاحیه برنامه کلاسی روز جمعه 16 فروردین 98
تعداد بازدید : 269 |

اصلاحیه برنامه کلاسی روز جمعه 16 فروردین 98


برنامه کلاسهای نکته و تست و همایش های جمع بندی ویژه کارشناسی ارشد 98

برنامه کلاسهای نکته و تست و همایش های جمع بندی ویژه کارشناسی ارشد 98
بهترین فرصت مرور و جمع بندی جهت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد 98 » ادامه خبر


اطلاعیه تعطیلی آموزشگاه در ایام نوروز 98
تعداد بازدید : 190 |

اطلاعیه تعطیلی آموزشگاه در ایام نوروز 98


برنامه همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت 98

برنامه همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت 98 » ادامه خبر


برنامه همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت 98

برنامه همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت 98 » ادامه خبر


گروه آموزشی دکترخلیلی کلاس  وب کنفرانس دروس مامایی را برگزار می کند
تعداد بازدید : 314 |

از هرکجا که هستید در کلاس شرکت کنید


اردوی مطالعاتی نوروز 98 ویژه کارشناسی ارشد
تعداد بازدید : 588 |

فرصت مطالعاتی نوروز در اردوی مطالعاتی نوروز 98


کارگاه دو روزه استعداد تحصیلی

کارگاه دو روزه استعداد تحصیلی » ادامه خبر