اطلاعیه واحد آموزش
تعداد بازدید : 438 |

اطلاعیه واحد آموزش


پاسخنامه کلیدی کنکور دکتری  وزارت بهداشت 99-98توسط اساتید گروه آموزشی دکتر خلیلی

پاسخنامه کلیدی کنکور دکتری  وزارت بهداشت 99-98توسط اساتید گروه آموزشی دکتر خلیلی » ادامه خبر


همایش های جمع بندی وبکنفرانس آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 (برگزاری در سراسر کشور)

همایش های جمع بندی وبکنفرانس آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 (برگزاری در سراسر کشور) » ادامه خبراطلاعیه تعطیلی آموزشگاه جمعه 10 خرداد 98
تعداد بازدید : 348 |

اطلاعیه تعطیلی آموزشگاه جمعه 10 خرداد 98