شروع ثبت نام دوره های آموزش از راه دور ویژه کنکور ارشد وزارت بهداشت

شروع ثبت نام دوره های آموزش از راه دور ویژه کنکور ارشد وزارت بهداشت » ادامه خبر


چاپ هفتم ماهنامه هدف
تعداد بازدید : 724 |

چاپ هفتم ماهنامه هدف

زمان و مکان همایش رایگان دکتری 10 دی
تعداد بازدید : 596 |

زمان و مکان همایش رایگان دکتری 10 دیIQB فیزیک پزشکی (دکتری)، IQB شیمی فیزیک (مجموعه شیمی)
تعداد بازدید : 1110 |

انتشارات گروه تالیفی دکتر خلیلی منتشر کرد


همایش رایگان مشاوره دکتری وزارت بهداشت
تعداد بازدید : 1239 |

پنجشنبه دهم دی ماه