تاریخ شروع کلاس های ترم پاییز 98- 97
تعداد بازدید : 1203 |

تاریخ شروع کلاس های ترم پاییز 98- 97


اصلاحیه - تاریخ شروع کلاس های ترم دکتری 98- 97
تعداد بازدید : 489 |

اصلاحیه - تاریخ شروع کلاس های ترم دکتری 98- 97

آغاز فراخوان جذب هیات علمی از فردا 21 شهریورماه 97
تعداد بازدید : 829 |

آغاز فراخوان جذب هیات علمی از فردا 21 شهریورماه 97

آغاز فراخوان جذب هیات علمی از فردا 21 شهریورماه 97 » ادامه خبرکتاب استعداد تحصیلی ویژه کلیه رشته های دکتری منتشر شد
تعداد بازدید : 663 |

کتاب استعداد تحصیلی ویژه کلیه رشته های دکتری منتشر شد

کتاب استعداد تحصیلی ویژه کلیه رشته های دکتری منتشر شد » ادامه خبر


کارگاه رایگان استعداد تحصیلی ویژه متقاضیان دکتری وزارت بهداشت

کارگاه رایگان استعداد تحصیلی ویژه متقاضیان دکتری وزارت بهداشت » ادامه خبر


اطلاعیه تعطیلی کلاس های چهارشنبه 31 مرداد
تعداد بازدید : 344 |

اطلاعیه تعطیلی کلاس های چهارشنبه 31 مرداد