زمان و مکان شرکت در آزمون آزمایشی 6 اردیبهشت (ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت  شعبه مرکزی)

زمان و مکان شرکت در آزمون آزمایشی 23 فروردین (ویژه داوطلبان کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم شعبه مرکزی) » ادامه خبر


طرح مشاوره برنامه آخر
تعداد بازدید : 2275 |

طرح مشاوره برنامه آخر


اصلاحیه برنامه کلاسی روز پنجشنبه  15 فروردین 98
تعداد بازدید : 476 |

اصلاحیه برنامه کلاسی روز پنجشنبه 15 فروردین 98


اصلاحیه برنامه کلاسی روز جمعه 16 فروردین 98
تعداد بازدید : 359 |

اصلاحیه برنامه کلاسی روز جمعه 16 فروردین 98


برنامه کلاسهای نکته و تست و همایش های جمع بندی ویژه کارشناسی ارشد 98

برنامه کلاسهای نکته و تست و همایش های جمع بندی ویژه کارشناسی ارشد 98
بهترین فرصت مرور و جمع بندی جهت آمادگی کنکور کارشناسی ارشد 98 » ادامه خبر


اطلاعیه تعطیلی آموزشگاه در ایام نوروز 98
تعداد بازدید : 272 |

اطلاعیه تعطیلی آموزشگاه در ایام نوروز 98


برنامه همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت 98

برنامه همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت 98 » ادامه خبر


برنامه همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت 98

برنامه همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه دکتری وزارت بهداشت 98 » ادامه خبر


گروه آموزشی دکترخلیلی کلاس  وب کنفرانس دروس مامایی را برگزار می کند
تعداد بازدید : 397 |

از هرکجا که هستید در کلاس شرکت کنید


اردوی مطالعاتی نوروز 98 ویژه کارشناسی ارشد
تعداد بازدید : 727 |

فرصت مطالعاتی نوروز در اردوی مطالعاتی نوروز 98