۱۹ آبان ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1984

کنسلی کلاس  شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری
کلاس شیمی آلی و عمومی (پاییز) دکتر اکبری، روز پنج شنبه 21 آبان ماه کنسل می باشد.