۱۵ بهمن ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1459

کنسلی کلاس بیوانفورماتیک (دکتری) استاد باباعباسی

کنسلی کلاس بیوانفورماتیک (دکتری) استاد باباعباسی ، جمعه 16 بهمن ماه کنسل می باشد.