۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 114

برنامه کلاسی شنبه 3 اردیبهشت ماه 1401
 
گـروه آمـوزشی دکتـر خلیـلی
برنامه کلاسی شنبه 3 اردیبهشت ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
12:30_ 8 نکته و تست ژنتیک پایه و پزشکی آنلاین ارشد تابستان و پاییز دکتر بهروز اقدم _ 10 اردیبهشت
13:30_ 9:30 جلسه 36 (فوق العاده) ژنتیک آنلاین دکتری دکتر بهروز اقدم وب پلاس برگزار
21 _ 15 نکته و تست ایمنی شناسی  VIP آنلاین ارشد پاییز استاد نصر _ 10 اردیبهشت
20 _ 15 نکته و تست ایمنی شناسی آنلاین ارشد تابستان و پاییز استاد صفدریان _ 10 اردیبهشت
20_16 جلسه 19 زبان انگلیسی آنلاین دکتری پاییز استاد خدادادی وب پلاس برگزار
21:30 _ 18:30 نکته و تست بهداشت جامعه آنلاین ارشد پاییز دکتر بگجانی _ 10 اردیبهشت
 
بخش آموزش در تاریخ شنبه 3 اردیبهشت ماه تعطیل میباشد.
 
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir