۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | تعداد بازدید : 111

برنامه کلاسی دوشنبه 5 اردیبهشت ماه 1401
گـروه آمـوزشـی دکتـر خلیـلی
برنامه کلاسی دوشنبه 5 اردیبهشت ماه 1401
ساعت نام درس نام مدرس نام کلاس وضعیت کلاس
16_ 12 جلسه 3 نکته و تست سلولی و مولکولی آنلاین
ارشد و دکتری کدهای سه شنبه و پنجشنبه تابستان.
دکتر بهروزاقدم وب پلاس برگزار
20_ 16 جلسه 4 نکته و تست قارچ شناسی آنلاین دکتری پاییز. دکتر فلاح وب پلاس برگزار
20_ 16 جلسه 6 نکته و تست فیزیولوژی آنلاین (کدهای ارشد تابستان و پاییز) دکتر عبدی وب پلاس برگزار
21_ 16 جلسه 5 نکته و تست شیمی آلی و عمومی آنلاین (کدهای ارشد تابستان و پاییز) دکتر اکبری وب پلاس برگزار
21_ 16 جلسه 4 نکته و تست بیوشیمی آنلاین ارشد دکتر رضویان وب پلاس برگزار
22:30_ 18:30 جلسه 4 نکته و تست پرستاری کودکان آنلاین  ارشد  پاییز دکتر بگجانی وب پلاس برگزار
21_ 18:30 جلسه 20 (فوق العاده) زبان انگلیسی آنلاین دکتری پاییز استاد خدادادی وب پلاس پیگیری
23_ 20 جلسه اول باکتری شناسی آنلاین ( ویژه دکتری) دکتر بلوری وب پلاس برگزار
 
داوطلبان گرامی در صورت بروز مشکل احتمالی در هنگام ورود به کلاس قبل از تماس با پشتیبانی ابتدا از پایدار بودن
 سرعت اینترنت خود اطمینان حاصل نمایید ،جهت اطلاع از وضعیت سرعت اینترنت خود میتوانید از طریق لینک زیر اقدام نمایید:
https://b2n.ir/s84203
در صورت مواجه شدن با خطاهای احتمالی در هنگام نصب نرم افزار ، یا ورود به کلاس جهت صرفه جویی در زمان و رسیدگی سریع پشتیبان
حتما نرم افزار anydesk را قبل از تماس با پشتیبان از طریق لینک زیر نصب  نمایید:
https://b2n.ir/e16292
 
شماره تماس : 02166568621   داخلی 3
پاسخـگویی بخـش آمـوزش از  ساعت 10 الـی 18
کانال اطلاع رسانی آموزش :        https://t.me/DrKhaliliAmoozesh
سایت گروه آموزشی تالیفی دکتر خلیلی:       www.dkg.ir