۲۳ تیر ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 2052

برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 24 تیر 94


تصویر برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 24 تیر 94برنامه کلاسهای روز چهارشنبه 24 تیر 94

 
کلاس استاد درس ساعت
301 استاد عسگـرخانی بیوشیمی(ارشـد) 13-9
31 تیــر ماه دکتر قاسمـی فیزیولوژی ( ارشـد) 20- 14
301 دکتر خلیـلی ایمنی (ارشـد) 17-14
301 دکتر خلیـلی ایمنـی دکتـری (دور ه دوم) 20-18