۵ شهریور ۱۳۹۴ | تعداد بازدید : 1859

برنامه کلاسهای روز شنبه 7 شهریور 1394

برنامه کلاسهای روز شنبه 7 شهریور 1394
 
ساعت درس استاد کلاس
14:30-17:30 اپیدمیولوژی(دکتری) دکتر عباسی 301
15-20 بیوشیمی (ارشـد) دکتر محمدنژاد 302