طلیعه سخن دکترخلیلی
اهداف آزمون


تشابه سوالات آزمون کارشناسی ارشد 97 با آزمونهای آزمایشی دکترخلیلی

 

تشابه سوالات آزمون 94 با آزمونهای آزمایشی دکترخلیلی
 

تطبیق سوالات ایمنی شناسی کارشناسی ارشد 94

تطبیق سوالات اپیدمیولوژی کارشناسی ارشد 94

تطبیق سوالات بیوشیمی کارشناسی ارشد 94

تطبیق سوالات تغذیه کارشناسی ارشد 94

تطبیق سوالات سلولی کارشناسی ارشد 94

تطبیق سوالات مامایی کارشناسی ارشد 94

تطبیق سوالات ویروس  ارشد 94
تشابه سوالات آزمون 95 با
آزمونهای آزمایشی دکترخلیلی
تطابق سوالات ایمنی شناسی

تطابق سوالات باکتری شناسی

تطابق سوالات فیزیولوژی

تطابق سوالات مامایی

تطابق سوالات خون شناسی

تطابق سوالات سم شناسی

تطابق سوالات قارچ شناسی

تطابق سوالات انگل شناسی

تطابق سوالات سلولی و مولکولی

تطابق سوالات بهداشت محیط
تشابه سوالات آزمون 96 با
آزمونهای آزمایشی


تطبیق سوالات اپیدمیولوژی ارشد 96

تطبیق سوالات انگل شناسی ارشد 96

تطبیق سوالات ایمنی شناسی ارشد 96

تطبیق سوالات باکتری شناسی ارشد 96

تطبیق سوالات ارزیابی فناوری سلامت ارشد 96

تطبیق سوالات روانشناسی ارشد 96

تطبیق سوالات آناتومی ارشد 96
 

تماس با بخش آزمون

تلفن دفتر آزمون:     66568621 -021   (داخلي 4)

تلفکس:                 66911559 -021
پست الکترونيک:        com.azmoon.khalili@gmail
ارتباط با مديريت آزمون:
تلفن:                     66568621-021  
ارتباط پيامکي:         09308989724

مزایای آزمون
نحوه ثبت نام در آزمون
زمانبندی و جزئیات آزمونها
امکانات آزمون
مقاطع آزمون
اهدای جوایز به آزمونیها
نمونه کارنامه آزمون
نمونه برنامه آزمون
رشته های آزمون
بولتن های آزمون
خرید بولتن
اخبار بخش آزمون
پورتال آزمون
تشابه سوالات آزمون