طلیعه سخن دکترخلیلی
اهداف آزمون

 

تشابه سوالات آزمون 94 با آزمونهای آزمایشی
دکتر خلیلی

تطبیق سوالات ایمنی شناسی کارشناسی ارشد 94

تطبیق سوالات اپیدمیولوژی کارشناسی ارشد 94

تطبیق سوالات بیوشیمی کارشناسی ارشد 94

تطبیق سوالات تغذیه کارشناسی ارشد 94

تطبیق سوالات سلولی کارشناسی ارشد 94

تطبیق سوالات مامایی کارشناسی ارشد 94

تطبیق سوالات ویروس کارشناسی ارشد 94
تشابه سوالات آزمون 95با آزمونهای آزمایشی
دکتر خلیلی
تطابق سوالات ایمنی شناسی

تطابق سوالات باکتری شناسی

تطابق سوالات فیزیولوژی

تطابق سوالات مامایی

تطابق سوالات خون شناسی

تطابق سوالات سم شناسی

تطابق سوالات قارچ شناسی

تطابق سوالات انگل شناسی

تطابق سوالات سلولی و مولکولی

تطابق سوالات بهداشت محیط
 

تماس با بخش آزمون

تلفن دفتر آزمون:     66568621 -021   (داخلي 4)

تلفکس:                  66911559 -021
پست الکترونيک:     Khalili.azmoon@gmail.com
ارتباط با مديريت آزمون (مهندس خليلي)
تلفن:                     66944063-021  
ارتباط پيامکي:        09359350036
                              09356117085

مزایای آزمون
نحوه ثبت نام در آزمون
زمانبندی و جزئیات آزمونها
لیست هزینه های آزمون
امکانات آزمون
مقاطع آزمون
اهدای جوایز به آزمونیها
نمونه کارنامه آزمون
نمونه برنامه آزمون
رشته های آزمون
بولتن های آزمون
خرید بولتن
اخبار بخش آزمون
پورتال آزمون
تشابه سوالات آزمون