همایشهای جمع بندی یک روزه ویژه وزارت علوم آزمون 97
تعداد بازدید : 100 |

بهترین فرصت مرور و جمع بندی برای آمادگی کنکور


همایش های جمع بندی کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 97
تعداد بازدید : 153 |

ویژه جمع بندی و مرور کنکور 97


آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد 97
تعداد بازدید : 38 |

آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد 97

آخرین مهلت ثبت نام و ویرایش اطلاعات آزمون کارشناسی ارشد 97 » ادامه خبر


آغاز فرصت مجدد ثبت نام جذب هیات علمی وزارت بهداشت از 18 فروردین 97

آغاز فرصت مجدد ثبت نام جذب هیات علمی وزارت بهداشت از 18 فروردین 97 » ادامه خبر


طرح مشاوره برنامه آخر
تعداد بازدید : 211 |

طرح مشاوره برنامه آخر


اطلاع رسانی آزمون آزمایشی روز جمعه17 فروردین ماه
تعداد بازدید : 128 |

اطلاع رسانی آزمون آزمایشی روز جمعه17 فروردین ماه

اطلاع رسانی آزمون آزمایشی روز جمعه17 فروردین ماه » ادامه خبر


افزایش حدنصاب نمره زبان آزمون دکتری وزارت بهداشت از سال 98

افزایش حدنصاب نمره زبان آزمون دکتری وزارت بهداشت از سال 98

» ادامه خبر


اردوی مطالعاتی نوروز 97 ویژه کارشناسی ارشد
تعداد بازدید : 457 |

فرصت مطالعاتی نوروز در اردوی مطالعاتی نوروز 97


اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص آزمون لیسانس به پزشکی 98-97

اطلاعيه دانشگاه علوم پزشكي تهران در خصوص آزمون لیسانس به پزشکی 98-97 » ادامه خبر


نتایج آزمون 1 شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری
تعداد بازدید : 59 |

نتایج آزمون 1 شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری

نتایج آزمون 1 شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری » ادامه خبر