همایش رایگان کارشناسی ارشد 15 مهر 95
تعداد بازدید : 1379 |

همایش رایگان کارشناسی ارشد 15 مهر 95


افزایش سهم مصاحبه آزمون ph.D
تعداد بازدید : 1188 |

افزایش سهم مصاحبه آزمون ph.D


آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از فردا

آغاز ثبت نام تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد وزارت بهداشت از فردا » ادامه خبر


زمان ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون ارشد (ویژه وزارت علوم)
تعداد بازدید : 464 |

زمان ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون ارشد (ویژه وزارت علوم)

زمان ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون ارشد (ویژه وزارت علوم) » ادامه خبر


آغاز ثبت نام MHLE (برگزاری آزمون 19 مهر)
تعداد بازدید : 718 |

آغاز ثبت نام MHLE (برگزاری آزمون 19 مهر)

آغاز ثبت نام MHLE (برگزاری آزمون 19 مهر) » ادامه خبر


موافقت وزارت بهداشت با انتقال 99 دانشجو به داخل کشور

موافقت وزارت بهداشت با انتقال 99 دانشجو به داخل کشور » ادامه خبر


آغاز دومین دوره اعطای بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران
تعداد بازدید : 519 |

آغاز دومین دوره اعطای بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران

آغاز دومین دوره اعطای بورسیه بنیاد حامیان دانشگاه تهران

» ادامه خبر


نتایج نهایی آزمون دستیاری امروز اعلام می‌شود
تعداد بازدید : 405 |

نتایج نهایی آزمون دستیاری امروز اعلام می‌شود


راه‌ اندازی رشته های میکروب‌ شناسی و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان

راه‌ اندازی رشته های میکروب‌ شناسی و مامایی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان » ادامه خبر