برنامه کلاسهای روز یکشنبه 12 مهر 94
تعداد بازدید : 1116 |

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 12 مهر 94


برنامه کلاسهای روز دوشنبه 13 مهر 94
تعداد بازدید : 887 |

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 13 مهر 94


نتایج آزمون 8 کلاسی سلولی دکتر اقدم
تعداد بازدید : 1129 |

نتایج آزمون 8 کلاسی سلولی دکتر اقدم


اطلاعیه دایری آموزشگاه در روز جمعه 10 مهرماه
تعداد بازدید : 1547 |

اطلاعیه دایری آموزشگاه در روز جمعه 10 مهرماه


نتایج آزمون 2 کلاسی  فیزیولوژی دکتر قاسمی
تعداد بازدید : 1251 |

نتایج آزمون 2 کلاسی فیزیولوژی دکتر قاسمی


کنسلی کلاس ژنتیک ارشد ودکتری روز جمعه
تعداد بازدید : 1065 |

کنسلی کلاس ژنتیک ارشد ودکتری روز جمعه


نتایج آزمون زبان استاد حیدرنیا
تعداد بازدید : 2874 |

نتایج آزمون زبان استاد حیدرنیا


برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 9 مهر 94
تعداد بازدید : 1213 |

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 9 مهر 94


برنامه کلاسهای روز جمعه 10 مهر 94
تعداد بازدید : 1083 |

برنامه کلاسهای روز جمعه 10 مهر 94


برنامه کلاسهای روز سه شنبه 7مهرماه 94
تعداد بازدید : 1077 |

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 7مهرماه 94