۳ تیر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 142

برنامه کلاسی ارشد و دکتری روز دوشنبه 4 تیرماه
 گروه آموزشی دکتر خلیلی
برنامه کلاسی دوشنبه  04/04/97  
برگزار / کنسل نام کلاس نام استاد نام درس ساعت
برگزار 402 دکتر شاهرضا u همایش زبان روز اول 20 - 8
برگزار 302 دکتر خلیلی نکته و تست ایمنی شناسی 17 -12
برگزار 502 استاد حیدرنیا فو ق العاده ویدئو کنفرانس زبان 20-16