برنامه کلاسهای روز جمعه 22 آبان 94
تعداد بازدید : 1187 |

برنامه کلاسهای روز جمعه 22 آبان 94


برنامه کلاسهای روز شنبه 23 آبان 94
تعداد بازدید : 1004 |

برنامه کلاسهای روز شنبه 23 آبان 94


تغییر در زمان برگزاری آزمون MSRT آذر ماه ۹۴
تعداد بازدید : 1194 |

تغییر در زمان برگزاری آزمون MSRT آذر ماه ۹۴


برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 20 آبان 94
تعداد بازدید : 1742 |

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 20 آبان 94


کنسلی کلیه کلاسهای زبان استاد شاهرضا
تعداد بازدید : 1102 |

کنسلی کلیه کلاسهای زبان استاد شاهرضا


کلیه کلاس های زبان ارشد  (پاییز و تابستان) استاد شاهرضا در روزهای پنج شنبه و جمعه 21 و 22 آبان ماه کنسل می باشد.
  » ادامه خبر


برنامه کلاسی روز چهارشنبه 20 آبان ماه
تعداد بازدید : 813 |

برنامه کلاسی روز چهارشنبه 20 آبان ماه


کنسلی کلاس  شیمی آلی و عمومی دکتر اکبری
تعداد بازدید : 1216 |

کنسلی کلاس شیمی آلی و عمومی دکتر اکبرینتایج آزمونهای 1 و 2 و 3 کلاسی شیمی آلی دکتر اکبری
تعداد بازدید : 916 |

نتایج آزمونهای 1 و 2 و 3 کلاسی شیمی آلی دکتر اکبری


نتایج آزمونهای 3 و 4 کلاسی ژنتیک دکتر اکبری
تعداد بازدید : 1072 |

نتایج آزمونهای 3 و 4 کلاسی ژنتیک دکتر اکبری