۲۶ مهر ۱۳۹۷ | تعداد بازدید : 109

برنامه کلاسی روز جمعه 27 مهرماه
برنامه کلاسی روز جمعه 27 مهرماه
ساعت نام درس نام استاد نام کلاس برگزاری/کنسلی جزوه آزمون
12 - 8 تغذیه و رژیم درمانی تابستان استاد جلالی 301 برگزار - -
12 - 8 ایمنی شناسی دکتری l دکتر خلیلی   شروع از 4 آبان - -
12 - 8 نوروفیزیولوژی دکتریl دکتر حسینی   شروع از 11 آبان - -
12:15 – 8:15 سلولی و مولکولی تابستان دکتر اقدم 302 برگزار - -
16- 12 جنین شناسی دکتری l دکتر مجیدپور - شروع از 11 آبان - -
16 – 12:30 بیوشیمی تابستان دکتر محمد نژاد 302 برگزار - -
16-12:30 *فوق العاده باکتری تابستان دکتر بلوری 301 برگزار - -
16 – 12:30 فارماسیوتیکس دکتری l دکتر جاویدی - شروع از 11 آبان - -
20-12:30 نانوفناوری پزشکی دکتری l دکتر سردارآبادی - شروع از آذر - -
17- 13 میکروب شناسی پزشکی دکتری l دکتر بلوری - شروع از 4 آبان - -
20 - 16 ایمنی تابستان  (یک هفته در میان) استاد صفدریان - 4 آبان - -
20 – 16 ژنتیک پایه و پزشکی تابستان دکتر اکبری 302 برگزار - -
20- 16 فارماگوکنوزی دکتری l دکتر نوروزی - شروع از 11 آبان - -
20- 16 آناتومی تشریح دکتری l گروه اساتید - شروع از 11 آبان - -
20- 16 استعداد تحصیلی دکتری l استاد مدنی - شروع از 4 آبان - -
20- 16 بافت شناسی دکتری l دکتر مجیدپور - شروع از 11 آبان - -