برنامه کلاسهای روز شنبه 14 آذر 94
تعداد بازدید : 1162 |

برنامه کلاسهای روز شنبه 14 آذر 94


برگزاری کلاس خون شناسی (پاییز)
تعداد بازدید : 774 |

برگزاری کلاس خون شناسی (پاییز)شروع کلاسهای داروسازی از ابتدای دی ماه
تعداد بازدید : 2737 |

شروع کلاسهای داروسازی از ابتدای دی ماه


برنامه کلاسهای روز جمعه 13 آذر 94
تعداد بازدید : 1348 |

برنامه کلاسهای روز جمعه 13 آذر 94


برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 12 آذر 94
تعداد بازدید : 1336 |

برنامه کلاسهای روز پنجشنبه 12 آذر 94


اطلاعیه مهم برگزاری کلاسها
تعداد بازدید : 1086 |

اطلاعیه مهم برگزاری کلاسها


برنامه کلاسهای روز سه شنبه 10 آذر 94
تعداد بازدید : 952 |

برنامه کلاسهای روز سه شنبه 10 آذر 94


برنامه کلاسهای روز یکشنبه 8 آذر 94
تعداد بازدید : 1029 |

برنامه کلاسهای روز یکشنبه 8 آذر 94


برنامه کلاسهای روز دوشنبه 9 آذر 94
تعداد بازدید : 994 |

برنامه کلاسهای روز دوشنبه 9 آذر 94