پاسخنامه پیک عیدانه:


پاسخ سوالات عیدانه ویروس شناسی، شیمی، تغذیه، فیزیولوژی،قارچ شناسی، زبان،کرم شناسی و تک یاخته،میکروب شناسی،سلولی و مولکولی را با کلیک در اینجا دانلود کنید

پاسخ آزمون جامع شیمی را با کلیک در اینجا دانلود کنید

پاسخ آزمون بیوشیمی را از اینجا دانلود کنید


اسامی دریافت کنندگان جایزه برای افرادی که در آزمونها و یا نظر سنجی های پیک عیدانه شرکت کردند:

اسامی کسانی که موفق به کسب جایزه پیک عیدانه شدند 25 فروردین در اینجا قرار خواهد گرفت