دروس و ضرایب و برنامه کلاسهای کارشناسی ارشد وزارت بهداشت آموزش بهداشت

ترم تابستان شعبه انقلاب

آغاز دوره: تیرماه

زمان برگزاری

نام استاد

نام دروس و ضرایب

اعلام می شود گروه اساتید آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
(ضریب 3)
اعلام می شود گروه اساتید جامعه شناسی (ضریب 1/5)
اعلام می شود گروه اساتید روانشناسی (ضریب 1/5)
اعلام می شود گروه اساتید  بهداشت عمومی (ضریب 2)
پنجشنبه 16 الی 20 استاد حیدرنیا زبان (ضریب 3)
جمعه 12:30 الی16 استاد حیدرنیا  زبان (ضریب 3)
پنجشنبه 12:30 الی16 استاد خدادادی  زبان (ضریب 3)
جمعه 8:30 الی 12 استاد خدادادی  زبان (ضریب 3)

در صورت تمایل به حضور آزمایشی در کلاسها، فرم زیر را تکمیل نمایید، تا مشاوران ما با شما تماس بگیرند.

 

جهت مشاوره و دریافت اطلاعات کامل برنامه و شهریه کلاسها با شماره 02166568621 داخلی 1 تماس حاصل بفرمایید.